Posts

Showing posts from November, 2013

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าให้ใครมาขโมยความมุ่งมั่นไปจากเรา"

โป๊ปฟรังซิส: "จงสวดขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อจะเข้าใจเครื่องหมายแห่งกาลเวลา"

โป๊ปฟรังซิสประกาศให้ปี 2015 เป็น "ปีแห่งนักบวช"

โป๊ปฟรังซิส: "ทำไม เราไม่กล้าคุยเรื่องศาสนาในที่สาธารณะ"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่ากลัวความตายบนโลกนี้"

สรุปสาระสำคัญของสารเตือนใจ "Evangelii Gaudium" (ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร)

โป๊ปฟรังซิส: "เจ้าแห่งกาลเวลาคือพระเจ้า ไม่ใช่เรา"

โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องวางใจพระเจ้า แม้เป็นช่วงแย่สุดในชีวิตก็ตาม"

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิต แม้ในเวลามืดมิด ความสว่างก็ส่องแสงได้"

โป๊ปฟรังซิส: "ความรักของพระเจ้าเป็นนิรันดร์ พระองค์ไม่มีวันทรยศเรา"

โป๊ปฟรังซิส: "เราร่วมมิสซาเพราะสรรเสริญพระเจ้า ไม่ใช่เพราะชอบจารีตพิธี"

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อแก้บาปทุกๆ 2 อาทิตย์"

โป๊ปฟรังซิส: "ใครที่ไม่สนใจปู่ย่าตายาย คนนั้นก็ไม่มีอนาคต"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าหลงไปตามจิตตารมย์ฝ่ายโลกที่นำเราห่างจากพระเจ้า"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าหลงไปติดตามประกาศกตัวปลอมเด็ดขาด"

โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าใจอ่อนเสมอ ถ้าเราสวดขอด้วยความถ่อมตน"

โป๊ปฟรังซิส: "พระสังฆราชคาทอลิกมีหน้าที่รับใช้ด้วยรักและเมตตา ไม่ใช่ออกกฎคุมคนอื่น"

โป๊ปฟรังซิส: "จงหยุดนิสัยสอดรู้สอดเห็น"

โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรกับรัฐแบ่งปันความห่วงใยต่อคนว่างงานเหมือนกัน"

โป๊ปฟรังซิส: "ทะเบียนศีลล้างบาปคือทะเบียนเกิดในพระศาสนจักร"

โป๊ปฟรังซิส: "แม้พระเจ้าตำหนิเรา แต่พระองค์ก็ทำด้วยความห่วงใย"

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าพี่น้องเราสำนึกผิดในบาป เราต้องให้อภัยเขา"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่ามองความตายด้วยมุมมองประสามนุษย์"

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อแม่ที่คดโกงคือคนที่ทำลายศักดิ์ศรีของลูกตน"

โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าไม่เคยยอมแพ้ในการตามหาลูกที่หายไปให้กลับมาหาพระองค์"

โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรเติบโตได้ด้วยความรักเท่านั้น"

โป๊ปฟรังซิส: "ทั้งคนดีและคนเลวได้รับเชิญเข้าสู่พระศาสนจักรเหมือนกัน"

โป๊ปฟรังซิส: "จงเตรียมพร้อมเสมอ การพิพากษาของพระเจ้าจัดขึ้นแน่"

โป๊ปฟรังซิส: "ไม่ว่าเราทำอาชีพอะไร เราก็เป็นคนบาปเหมือนกันหมด"

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องมีความหวังที่จะไปสวรรค์"

โป๊ปฟรังซิส: "นักบุญไม่ใช่ซูเปอร์แมน แต่เป็นคนที่ตอบโต้ความชั่วด้วยความดี"