โป๊ปฟรังซิส: "พ่อแม่ที่คดโกงคือคนที่ทำลายศักดิ์ศรีของลูกตน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ พ่อแม่ที่คดโกงชอบติดสินบนคือคนที่กำลังทำลายศักดิ์ศรีลูกๆของตน เพราะเขาเลี้ยงดูลูกๆด้วยสิ่งที่เกิดจากการทุจริต ทรงย้ำ การให้สินบนคนอื่นเหมือนการติดยาเสพติด มันจะเริ่มจากการให้สินบนทีละน้อยๆ แต่ยิ่งให้ก็จะยิ่งติดไปเรื่อยๆ ทรงเรียกร้องคริสตชนสวดให้พ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกแบบผิดๆให้กลับใจ และหันมาตระหนักถึงศักดิ์ศรีที่เกิดจากงานอันทรงเกียรติ ไม่ใช่งานที่เกิดจากทางลัดแบบผิดๆ 


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสเล่าเรื่องให้บรรดาสาวกฟังเกี่ยวกับ "ความฉลาดของผู้จัดการ" ที่ทุจริตคดโกงนายของตน (ลูกา 16:1-8)

- พ่ออยากแบ่งปันข้อคิดกับพี่น้องเกี่ยวกับพระวรสารตอนนี้ด้วยการเปรียบกับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกของตนด้วย "ขนมปังสกปรก" อันเกิดจากการติดสินบนและคดโกง การเลี้ยงดูลูกของตนด้วยการคดโกงคือทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของลูกๆต้องต่ำต้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะการงานที่ขี้โกงได้ขโมยศักดิ์ศรีของพวกเขาไปแล้ว

- คำอุปมาของพระเยซูเรื่องผู้จัดการที่ไม่ซื่อสัตย์ เป็นการสอนเราเกี่ยวกับอันตรายของจิตตารมย์ฝ่ายโลก พระเยซูจึงต้องสวดภาวนาวอนขอพระบิดาเพื่อให้บรรดาสาวก ไม่ติดกับดักของจิตตารมย์ฝ่ายโลก ซึ่งเป็นศัตรูของเรา

- เมื่อเราคิดถึงศัตรูของเรา เรามักจะคิดถึงความชั่วเป็นสิ่งแรกเสมอ เพราะมันคือปีศาจที่ทำร้่ายเรา ปีศาจชอบบรรยากาศแบบนี้มาก มันชอบลักษณะการดำเนินชีวิตด้วยจิตตารมย์ฝ่ายโลก ผู้จัดการที่พระเยซูพูดถึงนี่แหละคือตัวอย่างของจิตตารมย์ฝ่ายโลก บางคนอาจพูดว่า "แต่ชายคนนี้ก็ทำแบบที่ทุกคนทำนั่นแหละ" แต่ช้าก่อน ไม่ทุกคนนะ! มันไม่ใช่ทุกคน ทัศนะคติแบบนั้นมันเป็นทัศนคติแบบทางลัดที่หวังความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

- พระวรสารตอนนี้ เศรษฐีที่เป็นเจ้านายชื่นชมผู้จัดการที่ไม่ซื่อสัตย์ นี่คือคำชมสำหรับการให้สินบนคนอื่น พฤติกรรมการติดสินบนคือโลกียวิสัยและเป็นนิสัยบาปผิดร้ายแรง มันคือพฤติกรรมที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงสั่งเราให้นำขนมปังที่เกิดจากการทำงานที่ซื่อสัตย์กลับไปเลี้ยงคนที่บ้าน

- แต่ผู้จัดการคนนี้ นำขนมปังกลับบ้าน เขาให้ขนมปังที่มาจากการคดโกงให้กับลูกของตน แน่นอนว่า ลูกของเขาอาจได้เรียนในโรงเรียนค่าเทอมแพงๆ อยู่ในสังคมที่ดี แต่กลับถูกเลี้ยงดูแบบไม่ซื่อสัตย์จากบิดาของตน เพราะพ่อของเขานำขนมปังที่สกปรกมาให้เขากิน เขาจึงสูญเสียศักดิ์ศรีของตนเอง นี่เป็นบาปร้ายแรง เพราะเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการติดสินบนแบบน้อยๆ แต่มันก็เหมือนกับยาเสพติดนั่นแหละ!

- พี่น้องที่รัก บางที มันคงเป็นการดีสำหรับเราที่จะสวดภาวนาทุกวันเพื่อเด็กและเยาวชนที่ถูกเลี้ยงดูด้วยขนมปังโสโครกจากพ่อแม่ของตน พวกเขาหิวกระหาย แต่พวกเขาก็ถูกทำลายศักดิ์ศรีของพวกเขาด้วย

- ดังนั้น ขอให้เราภาวนาขอพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนเหล่านี้ที่บูชาพระเจ้าแห่งการติดสินบน ขอให้พวกเขาคิดและตระหนักถึงศักดิ์ศรีที่เกิดจากงานอันทรงเกียรติ ไม่ใช่งานที่เกิดจากทางลัดแบบผิดๆ

Read More: Vatican Radio

Comments