โป๊ปฟรังซิสประกาศให้ปี 2015 เป็น "ปีแห่งนักบวช"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงประกาศให้ ค.ศ.2015 เป็น "ปีแห่งนักบวช" พร้อมเตือนสติ พระสงฆ์และนักบวชต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาป แต่ต้องไม่เป็นคนขี้โกง ที่สำคัญ อย่าบังอาจคิดแสวงหาความก้าวหน้าและทะเยอทะยานผ่านทางการทำหน้าที่พระสงฆ์และนักบวชเด็ดขาด


ช่วงสายวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาอธิการเจ้าคณะนักบวชชายหญิงที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมอธิการเจ้าคณะนักบวช ครั้งที่ 82 โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงประกาศให้ ค.ศ.2015 เป็น "ปีแห่งนักบวช" ด้วย

สำหรับบทเทศน์แบ่งปันนั้น พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบบไม่มีสคริปท์ และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถาม แล้วพระองค์จะตอบ ซึ่งใจความสำคัญที่พระสันตะปาปาตรัสตอบ มีดังนี้

- คริสตชนทุกคนได้รับกระแสเรียกให้เป็นธรรมทูต แต่ว่า บรรดานักบวชชายหญิงคือบุคคลพิเศษที่พระเจ้าทรงเลือกสรร เพราะท่านเหล่านี้สามารถปลุกโลกให้ตื่นได้

- สิ่งสำคัญของบรรดาพระสงฆ์ และนักบวชชายหญิงก็คือ จงอย่าแสวงหาความก้าวหน้า ความทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงในหน้าที่พระสงฆ์และนักบวช

- หน้าที่การฝึกอบรมผู้เตรียมตัวเป็นนักบวชนั้น เป็นเหมือนงานช่างฝีมือที่เราต้องถักทอด้วยความประณีต นี่ไม่ใช่งานฝึกตำรวจ! เป้าหมายของการฝึกอบรมนักบวชก็คือ เพื่อให้พวกเขาเปี่ยมด้วยหัวใจที่สุภาพอ่อนโยนและมีความมั่นคงเหมือนความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชู

- จำไว้นะว่า เราทุกคนเป็นคนบาป แต่เราต้องไม่เป็นคนขี้โกง เราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาป และต้องอย่าไปโกงใคร

- สุดท้ายนี้ พ่อขอแจ้งให้ทราบว่า ค.ศ.2015 จะเป็น "ปีแห่งนักบวช" พ่อขอขอบคุณสำหรับสิ่งที่พวกท่านได้ทำและขอบคุณจิตตารมย์แห่งความเชื่อ รวมถึงการรับใช้ที่มอบให้พระศาสนจักร

Read More: Vatican Insider

Comments