โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าพี่น้องเราสำนึกผิดในบาป เราต้องให้อภัยเขา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ถ้าพี่น้องของเราสำนึกผิดในสิ่งที่ทำ เราต้องให้อภัยพวกเขา ทรงชี้ คริสตชนที่มือข้างหนึ่งทำบุญให้พระศาสนจักร แต่อีกข้างไปโกงเขามา ก็เป็นพวกคนขี้โกง ไม่ใช่คนบาป เพราะเขาไม่สำนึกผิดกลับใจ นอกจากนี้ ทรงย้ำ คริสตชนที่คุยโวขี้โม้ว่าเป็นคริสตชน แต่ไม่ดำเนินชีวิตแบบคริสตชน ก็เป็นคนขี้โกงและเป็นคนทำลายพระศาสนจักร


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนเรื่องการตักเตือนพี่น้องที่ทำบาปว่า "ถ้าพี่น้องของท่านทำผิด จงตักเตือนเขา ถ้าเขากลับใจ จงให้อภัยแก่เขา ถ้าเขาทำผิดต่อท่านวันละ 7 ครั้ง และกลับมาหาท่าน 7 ครั้งพร้อมพูดว่า 'ฉันเสียใจ' ท่านจงให้อภัยเขาเถิด" (ลูกา 17: 1-6)

- พระเยซูทรงเตือนสติพวกเราเกี่ยวกับ "การให้อภัยพี่น้องของตนที่ทำบาป" ถ้าหากพี่น้องของเราทำผิดและ "สำนึกผิดเสียใจ" จงอย่าเหน็ดเหนื่อยที่จะ "ให้อภัย" พวกเขา

- อย่างไรก็ตาม พ่อขอเตือนว่า มันมีความแตกต่างระหว่างการเป็นคนบาปกับการขี้โกง เพราะคนบาปจะสำนึกและกลับใจ พร้อมทั้งขอการอภัย คนบาปที่สำนึกผิดคือคนถ่อมตนต่อหน้าพระเจ้า แต่คนที่ไม่สำนึกและยังเดินหน้าทำบาปต่อไป พร้อมเสแสร้งทำเป็นคริสตชน คนเหล่านี้นำพาชีวิตตนเองให้เจอปัญหา พวกเขาคือคนขี้โกง

- คริสตชนคนไหนที่มือข้างหนึ่งเป็นผู้บำรุงทำบุญให้พระศาสนจักร ส่วนมืออีกข้างหนึ่งขโมยของจากคนยากไร้ ขโมยของจากประเทศตัวเอง พวกเขาก็เป็นพวกขี้โกง พระเยซูตรัสสอนว่า "ถ้าจะเอาหินโม่แขวนคอเขาและโยนลงทะเล จะเป็นการดีกว่าปล่อยให้เขาเป็นเหตุชักนำให้คนอื่นทำบาป" (ลูกา 17: 2) เพราะที่ใดที่มีการหลอกลวง จิตของพระเจ้าก็ไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้

- พี่น้องที่รัก เราควรเรียกตัวเองว่าเป็นคนบาป แต่คนที่คดโกง จะไม่สามารถเข้าใจความสุภาพถ่อมตน พระเยซูเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นเหมือน "หลุมศพสีขาว" ซึ่งภายนอกดูดีสวยงาม แต่ภายในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและสิ่งสกปรกทุกอย่าง (มธ 23:27)

- คริสตชนที่คุยโวขี้โม้ว่าเป็นคริสตชน แต่ไม่ดำเนินชีวิตแบบคริสตชน เขาก็เป็นคนขี้โกง เรารู้จักคนพวกนี้ดี พวกเขาคือคนทำลายพระศาสนจักร เพราะพวกเขาไม่ดำเนินชีวิตตามจิตตารมย์พระวรสาร แต่เลือกดำเนินชีวิตตามจิตตารมย์ทางโลก

- ชีวิตที่ขี้โกงคือ "การเน่าเปื่อยที่ถูกลงน้ำมันให้ภายนอกดูดีเงางาม" พระเยซูไม่เคยตรัสว่า คนขี้โกงเป็นคนบาป แต่พระองค์ตรัสว่า คนขี้โกงคือพวกเสแสร้ง ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระจิตสำหรับพระหรรษทานให้เรายอมรับว่าเป็นคนบาป แต่ไม่ทำให้เราเป็นคนขี้โกง

Read More: Vatican Radio

Comments