โป๊ปฟรังซิส: "อย่าหลงไปตามจิตตารมย์ฝ่ายโลกที่นำเราห่างจากพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ อย่าหลงไปตามจิตตารมย์ฝ่ายโลกที่ทำให้เราถอยห่างจากพระเจ้า ทรงเปรียบ การฟังเสียงจิตตารมย์ฝ่ายโลก เป็นเหมือน "การคบชู้" เพราะมันทำให้เราต่อรองความซื่อสัตย์กับพระเจ้า พร้อมย้ำ การละทิ้งประเพณีชาติของตนและหันไปใช้ประเพณีต่างชาติ ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านวันนี้จากหนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1 (1:11-16, 43-45, 57-60, 65-67) เราได้เห็นแล้วว่า ชาวอิสราเอลผู้ทรยศบางคนได้พยายามถอยห่างจากพระเจ้าและหันไปพึงพอใจต่อความสุขสบายฝ่ายโลกที่กีดกันพระเจ้าออกจากชีวิต

- ถ้ามองกลับมายังชีวิตประจำวันของเรา ถ้าเราเผชิญกับเหตุการณ์ที่ถูกชักจูงให้ถอยห่างจากพระเจ้าและมาพึงพอใจกับความสบายฝ่ายโลก เราต้องสวดขอพระเจ้าให้มากๆ เพื่อเราจะได้มีความสามารถในการแยกแยะที่จะตระหนักถึงเล่ห์เหลี่ยมของจิตตารมย์ฝ่ายโลก

- จิตตารมย์ฝ่ายโลกคือบ่อเกิดของความชั่วร้ายและมันนำเราให้เมินเฉยต่อประเพณีที่ดีงามซึ่งพระเจ้ามอบให้เรา จิตตารมย์ฝ่ายโลกคือการทำให้เราเลิกเชื่อในพระเจ้า นี่คือรูปแบบของ "การมีชู้" มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราต่อรองความเป็นอยู่ของเรากับพระเจ้า เพราะนี่คือการต่อรองความซื่อสัตย์ต่อพระองค์

- อีกหนึ่งสิ่งที่เราพบในบทอ่านประจำวันนี้คือ "การละทิ้งประเพณีของตนเอง และนำประเพณีต่างชาติมาใช้แทน" พ่ออยากบอกว่า นี่ไม่ใช่ความสวยงามของโลกาภิวัฒน์! มันไม่ใช่ความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาติ เพราะแต่ละชาติล้วนมีประเพณีของตน การที่เราละทิ้งประเพณีของตนและไปใช้ประเพณีชาติอื่นแบบนี้ เรียกว่า โลกาภิวัฒน์แบบครอบงำ ซึ่งเป็นผลจากจิตตารมย์ฝ่ายโลก

- พี่น้องที่รัก พ่ออยากเตือนสติว่า จิตตารมย์ฝ่ายโลกไม่ได้ทำให้เราต่อรองความซื่อสัตย์กับพระเจ้าเท่านั้น แต่มันยังทำให้เราต่อรอง "อัตลักษณ์" ในตัวเราเองด้วย

- พ่อจึงอยากจบบทเทศน์วันนี้ด้วยการย้ำว่า พระเจ้ารอคอยเราเสมอ พระองค์ทรงรักและให้อภัยเราเสมอ ขอให้เราสวดขอพระเจ้าช่วยเราให้รอดพ้นจากจิตตารมย์ทางโลกซึ่งจะทำให้เราต่อรองกับพระองค์ ขอให้เราภาวนาขอพระองค์ปกป้องเราและนำเราไปข้างหน้าด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ เหมือนกับพ่อดูแลลูก ขอให้เราจับมือพระองค์ไว้ แล้วเราจะปลอดภัยเสมอ

Read More: Vatican Radio

Comments