โป๊ปฟรังซิส: "ทะเบียนศีลล้างบาปคือทะเบียนเกิดในพระศาสนจักร"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ทะเบียนรับศีลล้างบาปคือ "ทะเบียนเกิดของเราในพระศาสนจักร" ทรงเชิญชวนอีกครั้งให้คริสตชนกลับไปค้นวันที่ได้รับศีลล้างบาป และทำการฉลองว่านี่คือวันเกิดของเรา ทรงชี้ พระศาสนจักรสอนเราให้สารภาพบาปด้วยความสุภาพถ่อมตน เพราะอาศัยการอภัยบาป จิตใจของเราก็จะพบกับสันติและความชื่นชมยินดี


ช่วงสายวันพุธที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะสัตบุรุษกว่า 90,000 คน ระหว่างการเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก วันนี้ พ่อยังจะแบ่งปันคำสอนเรื่องบท "ข้าพเจ้าเชื่อ" ต่อไป โดยวันนี้ จะเป็นหัวข้อของ "ศีลล้างบาป"

- ทุกวันอาทิตย์เมื่อเราไปร่วมกันประกาศยืนยันความเชื่อ เราสวดภาวนาว่า "ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่า มีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป" พ่ออยากให้เราพิจารณาประโยคนี้ดีๆ พิจารณาทุกตัวอักษร

- คำว่า "ข้าพเจ้าประกาศยืนยัน" นี่คือการประกาศอย่างยิ่งใหญ่ที่เน้นถึงความสำคัญของศีลล้างบาปและยืนยันอัตลักษณ์ของเราว่าเป็นลูกของพระเจ้า ในศีลล้างบาป ความเชื่อของเราได้ผูกเข้ากับการอภัยบาป เมื่อเราสารภาพบาปผิดของเรา เราก็รื้อฟื้นและเสริมกำลังในอัตลักษณ์ศีลล้างบาปของเรา

- ศีลล้างบาปคือจุดเริ่มต้นออกเดินทางเพื่อจาริกชีวิตแห่งการกลับใจที่ดำรงอยู่บนศีลอภัยบาป ทะเบียนศีลล้างบาปคือ "ทะเบียนเกิดของเราในพระศาสนจักร" วันนี้ พ่ออยากเชิญชวนพี่น้องทุกคนอีกครั้ง ได้โปรดกลับไปค้นว่า ตัวเราเองรับศีลล้างบาปวันไหน และจงฉลองวันนั้นให้เป็นวันเกิดตัวเองในพระศาสนจักร

- คำว่า "ศีลล้างบาปหนึ่งเดียว" ที่เราประกาศออกไปนั้น หมายถึงจุ่มตัวเราลงไปในน้ำ อาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ เราได้จุ่มจิตใจของเราลงไปในการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ และเราได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์

- อาศัยน้ำล้างบาปและพระจิต เราถูกส่องสว่างด้วยพระหรรษทานซึ่งขจัดความมืดของบาปให้หมดไป

- ส่วนคำว่า "เพื่ออภัยบาป" ศีลล้างบาปได้อภัยบาปกำเนิดและบาปผิดของตัวเรา ประตูสู่ชีวิตใหม่ได้ถูกเปิดออกและพระเมตตาของพระเจ้าก็เข้าสู่ชีวิตของเรา

- กระนั้น ความอ่อนแอของมนุษย์ยังคงอยู่ พระศาสนจักรจึงสอนเราให้สารภาพบาปด้วยความสุภาพถ่อมตน เพราะอาศัยการอภัยบาป จิตใจของเราก็จะพบกับสันติและความชื่นชมยินดี

ทั้งนี้ หลังการเข้าเฝ้าจบลง พระสันตะปาปาทรงวอนขอสันติภาพในซีเรีย หลังจากเกิดโศกนาฏกรรมรถโรงเรียนที่กำลังขับไปส่งนักเรียนกลับบ้าน ถูกกระสุนปืนใหญ่ยิงใส่ ทำให้เด็กนักเรียนอนุบาลเสียชีวิต 16 คน นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังวอนขอนานาชาติช่วยเหลือฟิลิปปินส์ที่กำลังประสบความทุกข์จากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนด้วย

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio
Comments