โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าใจอ่อนเสมอ ถ้าเราสวดขอด้วยความถ่อมตน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ พระเจ้าทรงใจอ่อนเมื่อเราสวดขอด้วยความถ่อมตน เหมือนอย่างโมเสสและประชากรอิสราเอลร้องขอพระเจ้าตอนออกจากอียิปต์ พร้อมยก "หญิงม่ายที่วอนขออย่างไม่รู้จักย่อท้อ" เป็นแบบอย่างในการภาวนาขอพระเจ้า 


ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงเล่าอุปมาเรื่อง "ผู้พิพากษาที่ไร้มโนธรรมและหญิงม่ายผู้รบเร้า" (ลูกา 18:1-8) โดยแก่นของพระวรสารตอนนี้คือ "เราต้องภาวนาอย่างไม่ท้อถอย" เหมือนกับหญิงม่ายที่ร้องขอความยุติธรรมจากการตัดสินที่ไม่โปร่งใส ที่สุดแล้ว เธอก็ได้รับสิ่งที่ร้องขอ

- พระเจ้าจะคุ้มครองสิทธิของผู้ที่พระองค์ทรงเลือก พระองค์จะคุ้มครองสิทธิของผู้ที่เรียกหาพระองค์ตลอดวันตลอดคืน พระเจ้าทรงทำให้เห็นแล้วใช่ไหมตั้งแต่ตอนที่โมเสสนำประชากรอิสราเอลออกจากอียิปต์ พระองค์ตรัสกับโมเสสว่า "เราได้ยินเสียงร้องไห้ เสียงคร่ำครวญจากประชากรของเรา" เห็นไหมว่า พระเจ้าทรงฟังเสียงร้องของพวกเรา

- พระดำรัสทรงฤทธานุภาพจากบัลลังก์สวรรค์ ภาพลักษณ์การเป็นผู้นำการรบที่เกรี้ยวกราดปกป้องลูกแกะของตนเอง นี่คือสิ่งที่พระเจ้าเป็น เมื่อพระเจ้าต้องปกป้องประชากรของพระองค์ พระองค์จะเป็นนักรบที่ดุดันเกรี้ยวกราด พระองค์จะปกป้องเราทุกคน

- นี่คือจุดเด่นของพระเจ้า แล้วจุดเด่นของพวกเราล่ะ อยู่ตรงไหนกัน เรามีจุดเด่นของตัวเองเหมือนกับหญิงม่ายบ้างไหม เรามีนะ คิดดีๆ นั่นคือ การเข้าไปเคาะประตูหัวใจของพระเจ้า เคาะเพื่อร้องเรียนปัญหา ความทุกข์ต่อพระเจ้า เคาะเพื่อเรียกหาพระเจ้าให้ช่วยเรารอดพ้นจากความเจ็บปวด จากบาป และจากสารพันปัญหาต่างๆ

- จุดเด่นของเราคือการภาวนา และการภาวนาด้วยความถ่อมตนนี่แหละที่เป็นสิ่งทำให้พระเจ้าใจอ่อน พระเจ้าจะยอมและใจอ่อนต่อเมื่อเราวอนขอพระองค์ พระเจ้าจะใจอ่อนเมื่อได้รับคำภาวนาอ้อนวอนจากประชากรของพระองค์

- พวกเราต้องเป็นเหมือนหญิงม่าย เราต้องภาวนา เราต้องเคาะประตูวอนขอพระเจ้าทุกวัน หญิงม่ายคนนั้นยังไม่เคยท้อในการวอนขอความยุติธรรม เธอกล้าเสมอ เพราะพระเจ้าทรงฟังเสียงคำภาวนาของลูกๆของพระองค์ ฉะนั้น เราที่เป็นลูกของพระเจ้า เราต้องสวดภาวนาขอพระองค์ด้วยความสุภาพถ่อมตนและมีจิตเมตตาเสมอ

Read More: Vatican Radio

Comments