โป๊ปฟรังซิส: "ไม่ว่าเราทำอาชีพอะไร เราก็เป็นคนบาปเหมือนกันหมด"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรหรือมีสถานะสังคมระดับไหน เราก็เป็นคนบาปเหมือนกันหมด ดังนั้น จงเลิกนิสัยดูถูกคนอื่นว่าเป็นคนบาปได้แล้ว ทรงย้ำ พระเจ้าคือพระบิดา พระองค์จำ "ชื่อ" เราได้เสมอ ต่อให้เราทำบาปยังไง พระเจ้าก็ไม่เคยทอดทิ้งเราจากการเป็นลูกของพระองค์


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 85,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า:

- พระวรสารวันนี้เป็นเรื่องซักเคียส บุรุษร่างเตี้ยแต่ร่างกาย แต่หัวใจสูงส่งมากๆ ซักเคียสเป็น "หัวหน้าคนเก็บภาษี"​ เขาจึงเป็นเหมือน "ลูกแกะที่หลงทาง" แถมถูกเหยียดหยามว่าน่าจะถูกขับไล่จากการเป็นลูกของพระเจ้า ผู้คนจำนวนมากมองซักเคียสเป็นคนบาปและดูถูกเขาไปต่างๆนาๆ

- แม้ว่า ซักเคียสจะอยู่ไกลจากพระเยซู เขายังพยายามปีนต้นไม้เพื่อจะได้เห็นพระอาจารย์ที่กำลังจะเดินผ่่านไป สิ่งที่ซักเคียสทำอาจดูเป็นเรื่องตลกชวนขัน แต่การแสดงออกทางกายภาพของเขา สะท้อนถึง "จิตใจข้างใน" ว่าต้องการจะฝ่าคนอื่นเพื่อเข้าไปหาพระเยซู

- ถึงซักเคียสจะไม่ได้ตระหนักถึงท่าทางของตนเอง แต่เมื่อพระเยซูเห็น พระองค์ทรงเรียกชื่อเขา เราจะเห็นได้ชัดว่า ซักเคียสเป็นคนตัวเตี้ยที่ถูกปฏิเสธโดยทุกคน เขาเหมือนคนที่ถูกทิ้ง แต่พระเยซูทรงเรียก "ชื่อ" เขา สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงจำลูกของพระองค์ได้เสมอ

- การที่พระเยซูบอกว่าจะไปพักของซักเคียส อาจจะถูกวิจารณ์โดยผู้คนเมืองเยรีโค ทำไมต้องวิจารณ์? ก็เพราะพระเยซูไปพักบ้านคนเก็บภาษี คนที่พวกเขามองว่าเป็นคนบาปไปไง

- พี่น้องที่รัก พ่ออยากบอกว่า มันไม่มีอาชีพไหนหรือสถานะในสังคมชนชั้นไหนหรอกนะ ที่จะไม่มีบาปหรือไม่เคยทำผิดไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตาม แม้เราจะเป็นคนบาปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะถูกลบออกจากความทรงจำของพระเจ้า พระเจ้าคือพระบิดา พระองค์ทรงมองดูเราและรักเราด้วยความเอ็นดูเสมอ พระเจ้าทรงต้องการเห็นพวกเรากลับใจและต้องการกลับบ้านไปหาพระองค์ เมื่อใดที่เรากลับใจ สำนึกผิด พระเจ้าก็จะให้อภัยเรา

- พี่น้องที่รัก ขอให้เราเรียกหาพระเยซู ขอให้เราฟังเสียงพระเยซูที่ว่า "วันนี้ เราจะพักที่บ้านท่าน" ซึ่งก็คือการประทับในชีวิตของเรา ขอพระองค์เปลี่ยนแปลงตัวเรา เปลี่ยน "ใจหิน" ให้เป็น "ใจเนื้อ" และทำให้ชีวิตของเราเป็นของขวัญแห่งความรักของพระองค์

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

Comments