โป๊ปฟรังซิส: "อย่ากลัวความตายบนโลกนี้"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน เราต้องอย่ากลัวความตาย เพราะความตายบนโลกนี้คือการเตรียมทางให้เราได้รับชีวิตนิรันดรในพระอาณาจักรสวรรค์ ทรงย้ำ พระเจ้าสอนเราให้เฝ้าระวังเสมอ ดังนั้น เราต้องเตรียมตัวตายอย่างดีด้่วยการช่วยเหลือผู้ยากไร้และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขา


ช่วงสายวันพุธที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 90,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก ก่อนอื่นเลย พ่อขอขอบคุณทุกคนที่กล้าหาญมากๆที่มายืนฝ่าความหนาวและมาอยู่กับพ่อในวันนี้ พวกท่านสุดยอดจริงๆ! เอาล่ะ วันนี้ พ่อจะแบ่งปันบท "ข้าพเจ้าเชื่อ" เป็นตอนสุดท้าย โดยวันนี้ จะเป็นเรื่อง "การกลับคืนชีพของร่างกาย" (สมัยก่อนคือ การกลับคืนชีพของเนื้อหนัง)

- ความเชื่อคริสตชนส่องสว่างธรรมล้ำลึกแห่งการสิ้นพระชนม์และนำความหวังแห่งการกลับคืนชีพมาให้เรา ความตายท้าทายเราทุกคนว่า มันเป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นโศกนาฏกรรม ความตายทำให้เราเข้าใจบางสิ่งผิดไป ทำให้เรากลัวและไม่ยอมรับมัน

- การกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้าไม่ได่้แค่มอบความเที่ยงแท้ในชีวิตให้กับเรา แต่ยังแสดงให้เราเห็นถึงความหมายแท้จริงของความตาย กล่าวคือ เราตายก็เหมือนกับเรามีชีวิต ถ้าชีวิตของเราดำรงอยู่ในความรักหนึ่งเดียวกับพระเจ้า เราก็จะสามารถที่จะมองข้ามตัวเราเองและมอบความวางใจทั้งหมดไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าในตอนที่เราตายไป

- พระเจ้าทรงบอกเราให้เฝ้าระวังเสมอ จงรู้ว่าชีวิตบนโลกนี้คือการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่กำลังจะมาถึง ถ้าเราใกล้ชิดกับพระเจ้า เฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านทางความรักต่อผู้ยากไร้และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวความตาย แต่เราจะได้รับการเปิดประตูสวรรค์ต้อนรับและร่วมเสวยสุขกับชีวิตนิรันดร

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio

Comments