โป๊ปฟรังซิส: "เจ้าแห่งกาลเวลาคือพระเจ้า ไม่ใช่เรา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติคริสตชน อย่าบังอาจคิดเด็ดขาดว่า ตัวเราเป็นเจ้าของเวลา เพราะเจ้าของตัวจริงคือพระเจ้า ไม่ใช่ตัวเรา พร้อมย้ำ คริสตชนต้องสวดภาวนาและต้องรู้จักแยกแยะสิ่งใดดีหรือชั่ว เพราะสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เราคือ "ปรีชาญาณ" ในการวินิจฉัย 


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงเตือนสติเราว่า จะมีคนมาอ้างพระนามของพระองค์และบอกว่า เวลาที่กำหนดมาถึงแล้ว แต่เราต้องไม่ตามเขาไปเด็ดขาด

- คริสตชนคือคนที่รู้วิธีที่จะดำเนินชีวิตในช่วงเวลาต่างๆ และยังเป็นผู้ที่รู้ว่าตอนนี้จะดำเนินชีวิตอย่างไร เวลาที่พระเยซูกล่าวในพระวรสารก็คือเวลาที่เรามีอยู่ในมือนี่แหละ แต่สิ่งที่เรามีนั้น ไม่ใช่เวลา ช่วงเวลาดังกล่าวมันผ่านไปแล้ว!

- บางที สิ่งที่เรารู้สึกก็คือ เรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าแห่งกาลเวลา แต่การที่จะเชื่อว่า เราเป็นเจ้าของกาลเวลานั้น มันคือการหลอกลวง เพราะเวลาไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของพระเจ้า!

- ถ้าเรารำพึงพระวาจาของพระเยซู พระองค์เตือนเราว่า อย่าหลงไปตามสิ่งต่างๆที่เข้ามาหาท่านในนามของเรา คริสตชนที่ดีคือคนที่ต้องสวดภาวนาและมีความสามารถในการแยกแยะสิ่งใดถูกหรือผิด นี่คือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราแต่ละคน

- ดังนั้น ขอพระเจ้าประทานพระหรรษทานให้เราก้าวเดินต่อไปด้วยปรีชาญาณ สิ่งที่เราต้องทำคือสวดภาวนาและแยกแยะสิ่งใดถูกหรือผิด พระเจ้าจะปรทานความหวังในการดำเนินชีวิตให้กับเราด้วยแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

Read More: Vatican Radio

Comments