โป๊ปฟรังซิส: "จงหยุดนิสัยสอดรู้สอดเห็น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ จงเลิกนิสัยสอดรู้สอดเห็น อาทิ ต้องรู้ให้ได้ทุกเรื่อง เพราะการสอดรู้สอดเห็นไม่ใช่ปรีชาญาณจากพระเจ้า แต่มันเป็นจิตตารมย์ฝ่ายโลก พร้อมยก "นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู" เป็นแบบอย่างของผู้ที่บังคับตัวเองไม่ให้สอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่น


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- บทอ่านประจำวันนี้จากหนังสือปรีชาญาณ (7:22-8:1) ได้อธิบายถึงปรีชาญาณของมนุษย์ ซึ่งคริสตชนที่แท้จริงดำเนินชีวิตอยู่ในปรีชาญาณของพระจิต ปรีชาญาณนี้จะนำมนุษย์ก้าวไปข้างหน้าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ปรีชาญาณจากพระเจ้าจะช่วยเราในการตัดสินและทำการตัดสินใจด้วยหัวใจของพระเจ้า ปรีชาญาณจะให้สันติในจิตใจเรา

- พระวรสารวันนี้ เป็นตอนที่พระเยซูตรัสอธิบายคำถามของฟาริสีที่ว่า "พระอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อใด" (ลูกา 17: 20-25) สิ่งที่ฟาริสีถามนี้ ขัดกับปรีชาญาณของพระเจ้า เพราะนี่คือจิตของความสอดรู้สอดเห็น

- เมื่อใดที่เราต้องการจะเป็น "เจ้านาย" ในแผนงานของพระเจ้า ต้องการที่จะรู้ให้ได้รู้ให้หมด และต้องการจะมีทุกสิ่งอยู่ในมือของตัวเอง มันก็เหมือนกับฟาริสีที่ถามพระเยซูว่า "พระอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อใด"

- นี่คือการสอดรู้สอดเห็น! พวกฟาริสีอยากจะรู้วันเวลาที่แน่ชัด จิตของการสอดรู้สอดเห็นนั้น จะทำให้เราถอยห่างจากปรีชาญาณของพระเจ้า เพราะทุกสิ่งจะทำให้เราอยากรู้ไปหมด ทำให้เราสนใจไปหมด ทั้งข่าวสารหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆในแต่ละวัน

- จิตของการสอดรู้สอดเห็นไม่ใช่จิตใจที่ดีงาม มันคือจิตใจของการกระจัดกระจาย มันทำให้เราห่างไกลจากพระเจ้า มันคือจิตของการพูดมาก! พระเยซูตรัสกับพวกเราได้น่าสนใจมากว่า จิตของการสอดรู้สอดเห็น ซึ่งเป็นจิตตารมย์ทางโลก จะนำเราไปสู่ความสับสน

- ความสอดรู้สอดเห็นบังคับเราให้เกิดความต้องการที่จะรู้สึกว่า พระเจ้าทรงอยู่ที่นี่ หรือทำให้เราพูดว่า "ฉันรู้จักคนที่เห็นแม่พระ ซึ่งได้รับสารจากแม่พระ" แต่ช้าก่อนพี่น้อง! พิจารณาดีๆนะว่า แม่พระคือมารดาของเราทุกคน! และแม่พระก็รักเราทุกคน แม่พระไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์ที่จะส่งจดหมายทุกวันนะ

- พระเยซูตรัสสอนเราว่า พระอาณาจักรของพระเจ้าจะไม่มาในรูปแบบที่น่าสนใจ แต่พระอาณาจักรของพระเจ้าจะมาด้วยปรีชาญาณ ซึ่งเป็นผลจากพระจิตผู้ประทานสติปัญญาและสันติสุขให้กับเรา

- นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูเคยบอกว่า ท่านมักจะหยุดพฤติกรรมตัวเองเสมอก่อนที่จิตของการสอดรู้สอดเห็นจะทำงาน เวลาที่ท่านคุยกับซิสเตอร์คนอื่น และซิสเตอร์คนนั้นกำลังพูดถึงครอบครัวหรือคนทั่วไป บางครั้งหัวข้อการสนทนาก็เปลี่ยนไปจนทำให่้ท่านอยากรู้ว่า ตอนจบของเรื่องที่พูดเป็นอย่างไรกันแน่ นักบุญเทเรซามักเตือนตัวเองเกี่ยวกับจิตสอดรู้สอดเห็น เพราะท่านรู้สึกว่าการสอดรู้สอดเห็นไม่ใช่จิตของพระเจ้า

Read More: Vatican Radio

Comments