โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรกับรัฐแบ่งปันความห่วงใยต่อคนว่างงานเหมือนกัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงยืนยัน แม้พระศาสนจักรกับรัฐจะแยกหน้าที่กันชัดเจน แต่สิ่งหนึ่งที่เราร่วมแบ่งปันความรู้สึกเดียวกันคือ ความเป็นห่วงต่อคนว่างงาน ทรงชี้ หน้าที่พระศาสนจักรคือการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเมตตาของพระเจ้า และส่งเสริมการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจเมตตาและเป็นหนึ่งเดียวกัน


ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จเยือน "ควีรินาเล่" (ทำเนียบประธานาธิบดีอิตาลี) และพบกับ จอร์โจ้ นาโปลิตาโน่ ประธานาธิบดีอิตาลี พร้อมคณะรัฐบาลที่มารอรับเสด็จ นับเป็นการเสด็จเยือนทำเนียบประธานาธิบดีครั้งแรกของพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวสุนทรพจน์ ใจความว่า:

- ข้าพเจ้าขอรำลึกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิตาลีกับสันตะสำนัก และร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อปี 2008 ที่สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เคยเสด็จเยือนที่นี่

- วันนี้ ข้าพเจ้ามาที่นี่เพราะข้าพเจ้าปรารถนาที่จะเคาะประตูหัวใจของพลเมืองอิตาเลี่ยนทุกคน และมอบการเยียวยารักษาจิตใจและมอบคำสอนตามพระวรสารให้กับทุกคนด้วย

- แม้พระศาสนจักรและรัฐจะแยกกันอย่างชัดเจน แต่เราก็ร่วมกันแบ่งปันความห่วงใยเดียวกันนั่นคือปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการว่างงาน ซึ่งข้าพเจ้าขอย้ำว่า นี่เป็นผลที่ตามมาอันเจ็บปวดรวดร้าวก็ว่าได้ ข้าพเจ้าจึงอยากขอร้องทุกคนช่วยกันเพิ่มความพยายามที่จะแก้ปัญหาที่เกิดนี้

- หน้าที่หลักของพระศาสนจักรคือการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเมตตาของพระเจ้าและส่งเสริมการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจเมตตาและเป็นหนึ่งเดียวกัน อาศัยหนทางนี้ เราสามารถช่วยสร้างความยุติธรรมและมนุษยธรรม ทั้งยังส่งเสริมความยั่งยืนและการพัฒนาสุขภาพอันดีของสังคมได้ด้วย

- ข้าพเจ้าขอแบ่งปันเหตุการณ์ที่ไปเยือนลัมเปดูซ่าและซาร์เดนญ่า รวมถึงเมืองอัสซีซีให้พวกท่านทราบเล็กน้อย สถานที่เหล่านี้คือสถานที่ของการเป็นประจักษ์พยานและสัมผัสกับบาดแผลที่อยู่ตามตัวของผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานทุกคน

- ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงประเด็นครอบครัวสักหน่อย ข้าพเจ้าขอเรียกร้องทุกท่านได้โปรดช่วยกันส่งเสริมสถาบันครอบครัว มันจำเป็นที่เราต้องเห็นคุณค่าของครอบครัวและปกป้องสถาบันนี้ เพื่อที่ว่า ครอบครัวจะสามารถนำพันธกิจสำคัญไปถ่ายทอดให้กับสังคม

- สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้ามีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่า อิตาลีจะสามารถผ่านพ้นและฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ และสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในชาติได้ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาเสด็จเยือนทำเนียบประธานาธิบดีอิตาลี

Read More: Vatican Radio

Comments