โป๊ปฟรังซิส: "นักบุญไม่ใช่ซูเปอร์แมน แต่เป็นคนที่ตอบโต้ความชั่วด้วยความดี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ บรรดานักบุญไม่ใช่ซูเปอร์แมน แต่เป็นคนธรรมเหมือนเรา แต่ต่างตรงที่ตอบโต้ความชั่วด้วยความดี ตอบโต้ความเกลียดชังด้วยความรัก และใช้ชีวิตด้วยสันติและความชื่นชมยินดี


ช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้่งข่าว โอกาสวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 70,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า:

- พี่น้องที่รัก วันนี้ พระศาสนจักรทำการสมโภชนักบุญทั้งหลาย บรรดานักบุญคือ "เพื่อนของพระเจ้า" และพวกท่านเหล่านั้นก็มั่นใจว่า พระสัญญาของพระเจ้าไม่เคยทำให้พวกท่านต้องพบกับความผิดหวัง

- บรรดานักบุญไม่ใช่ "ซูเปอร์แมน" พวกท่านไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ พวกท่านเหล่านั้นก็เป็นเหมือนพวกเรานั่นแหละ เหมือนกับพ่อและเหมือนกับพวกท่านทุกคน บรรดานักบุญคือคนที่ดำเนินชีวิตแบบธรรมดาๆ มีทั้งสุขและทุกข์ แต่มีความหวังเต็มเปี่ยมที่จะบรรลุถึงพระสิริรุ่งโรจน์ในพระอาณาจักรสวรรค์

- สิ่งที่ทำให้บรรดานักบุญแตกต่างจากพวกเราก็คือ ท่านเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการรับรู้ถึงความรักของพระเจ้า และใช้ชีวิตด้วยการตอบโต้ความชั่วด้วยความดี ตอบโต้ความเกลียดชังด้วยความรัก และใช้ชีวิตด้วยสันติและความชื่นชมยินดี

- การเป็นนักบุญไม่ใช่สิทธิพิเศษสำหรับใครคนใดคนหนึ่ง แต่นี่คือกระแสเรียกสำหรับเราทุกคน ดังนั้น เราทุกคนถูกเรียกมาเพื่อดำเนินชีวิตอยู่บนหนทางของความศักดิ์สิทธิ์ และบนหนทางนี้เราจะได้พบกับพระเยซูคริสต์

หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อคริสตชนที่ต้องเสียชีวิตจากการถูกเบียดเบียนข่มเหง นอกจากนี้ ยังเชิญภาวนาให้กับบรรดาผู้อพยพที่เสียชีวิตในประเทศไนเจอร์ด้วย

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

Comments