โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องวางใจพระเจ้า แม้เป็นช่วงแย่สุดในชีวิตก็ตาม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงกระตุ้น เราต้องวางใจในพระเจ้า แม้ตอนนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่สุดในชีวิตของเราก็ตาม ทรงชี้ เราต้องดูแบบอย่างคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนในตะวันออกกลาง แล้วนำมาเป็นความกล้าหาญให้กับการดำเนินชีวิตคริสตชนของเรา


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธาโดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- บทอ่านวันนี้จากหนังสือประกาศดาเนียล (ดนล 1:1-6,8-20) ชายหนุ่มรูปงามชาวอิสราเอลบางคนดำเนินชีวิตเป็นทาสของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลน แต่พวกเขาดำเนินชีวิตมั่นคงในความเชื่อต่อพระเจ้า แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียชีวิตของตนก็ตาม ส่วนพระวรสารของนักบุญลูกา (ลก 21:1-4) หญิงม่ายยากจนที่นำเหรียญทองแดง 2 เหรียญทำทาน ซึ่งเป็นเงินที่เธอเหลืออยู่เท่านั้น ต่างจากคนอื่นที่นำเงินเหลือใช้มาทำทาน เธอก็ได้รับคำชื่นชมจากพระเยซู เพราะเธอได้ถวายทุกสิ่งที่มีในชีวิตให้กับพระเจ้า

- สำหรับชายหนุ่มชาวอิสราเอลในหนังสือดาเนียลและหญิงม่ายในพระวรสาร พระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งสำหรับพวกเขา พวกเขามอบความวางใจทั้งหมดไว้กับพระเจ้า

- การเลือกที่จะวางใจในพระเจ้า จัดว่ามีความสำคัญมากๆแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก พระเจ้าทรงจำชื่อลูกๆของพระองค์ได้หมด ทั้งชาย หญิง เด็ก หรือคนชราที่เชื่อและวางใจในพระองค์ คนเหล่านี้ได้ดำเนินชีวิตดุจมรณสักขีและเป็นแบบอย่างให้เราทุกคน

- เมื่อเราอ่านข่าวแล้วพบว่า คริสตชนถูกเบียดเบียนเพราะความเชื่อ เราต้องไตร่ตรองชีวิตของพี่น้องเหล่านี้ที่มีความกล้าหาญและอุทิศตนให้พระศาสนจักร เราต้องนำความกล้าของพวกเขามาเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับการดำเนินชีวิตของเรา

- นอกจากนี้ ขอให้เราคิดถึงบรรดาพ่อแม่หลายคน ที่แม้ทำสิ่งเล็กๆ เช่นสอนความเชื่อในครอบครัวของตนทุกๆวัน พวกเขาก็เป็นแบบอย่างที่ดี และขอให้เราวอนขอพระเจ้า โปรดประทานพระหรรษทานแห่งความกล้าหาญให้กับเราในการดำเนินชีวิตคริสตชน แม้จะเป็นช่วงเวลายากลำบากสุดๆในชีวิตก็ตาม

Read More: Vatican Radio

Comments