โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าไม่เคยยอมแพ้ในการตามหาลูกที่หายไปให้กลับมาหาพระองค์"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน พระเจ้าไม่ใช่ผู้สูญเสียที่จะยอมแพ้ง่ายๆ เพราะพระองค์จะออกตามหาและนำเรากลับบ้านให้ได้ เหมือนอย่างผู้เลี้ยงแกะที่ออกตามหาแกะที่หลงไปจนเจอ และเหมือนกับหญิงที่จุดตะเกียงกวาดบ้านจนพบเงินหนึ่งเหรียญที่หายไป 


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ เป็นเรื่องแกะที่พลัดหลงและเงินเหรียญที่หายไป (ลูกา 15: 1-10) พระเยซูทรงสอนว่า ผู้เลี้ยงแกะที่เลี้ยงแกะ 100 ตัว จะมีความยินดีมากเมื่อแกะตัวที่หลงไปได้กลับมาอย่างปลอดภัย เช่นเดียวกับหญิงคนหนึ่งที่จุดตะเกียงกวาดบ้านหาเงินหนึ่งเหรียญจนพบ เธอจะก็ชื่นชมยินดีเช่นกัน

- พระวรสารวันนี้ สอนเราถึงความชื่นชมยินดีและความสุขล้นของพระเจ้าเมื่อได้เห็นคนบาปกลับใจ พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้สูญเสียที่ยอมจำนนง่ายๆ ทำไมเหรอ? ก็เพราะพระองค์ไม่ต้องการจะสูญเสียใครไป พระเจ้าเสด็จออกไปตามหาทุกคนที่ห่างไกลจากพระองค์ พระเจ้าทำเหมือนกับผู้เลี้ยงแกะที่ออกไปตามหาแกะที่หลงไปให้กลับมาหาพระองค์

- งานของพระเจ้าคือ "ออกไปและค้นหา" เพื่อ "เชิญทุกคนให้มาร่วมเฉลิมฉลองกับพระองค์ พระเจ้าตามหาทั้งคนดีและคนเลว" พระเจ้าตามหาลูกของพระองค์จนกว่าจะพบ เหมือนกับผู้เลี้ยงแกะที่เดินหาแกะในที่มืดจนกว่าจะเจอแกะของตน นอกจากนี้ พระเจ้าก็เหมือนกับหญิงที่จุดตะเกียงกวาดบ้านเพื่อตามหาเหรียญของตน พระเจ้าหาเราอย่างรอบคอบและระมัดระวัง พระเจ้าตรัสกับเราว่า "เราไม่ต้องการเสียลูกของเรา เขาเป็นของเรา และเราไม่ต้องการจะเสียเขาไป เราจึงต้องตามหาลูกเราเวลาที่เขาหายไป"

- ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าไม่ใช่และไม่ได้เกิดเพราะความตายของคนบาป แต่เกิดจากการมีชีวิตของคนบาปที่กลับใจ คนเหล่านี้มักคิดว่าการนับถือศาสนาและการเป็นคนดีหมายถึงการเป็นคนสุภาพ มันเป็นแบบนั้นเหรอ? แบบนี้มันคือความเจ้าเล่ห์แบบพูดมุบมิบนะ

- ในความเป็นจริงแล้ว ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าคือความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา พระเจ้ารักเราเพราะเราเป็นคนบาป กระนั้น พระเจ้าก็ยังรักและออกตามหาเราให้กลับบ้านไปหาพระองค์

Read More: Vatican Radio

Comments