โป๊ปฟรังซิส: "อย่าหลงไปติดตามประกาศกตัวปลอมเด็ดขาด"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน โลกทุกวันนี้มี "ประกาศกตัวปลอม" เยอะมาก อาทิ คนที่ทำตัวเป็นผู้นำ, ทำตัวเป็นนักบุญจอมปลอมซึ่งโน้มน้าวจิตใจผู้คนให้คล้อยตาม กระนั้น เราต้องอย่าหลงไปตามคนพวกนี้เด็ดขาด เพราะเราต้องติดตามพระเยซูเท่านั้น ทรงชี้ คริสตชนที่ถูกเบียดเบียนในยุคนี้น่าจะมีจำนวนมากกว่าในศตวรรษแรกด้วยซ้ำ ตอนท้าย ทรงทำเซอร์ไพรส์แจก "สายประคำ" ให้ผู้ร่วมภาวนาทุกคน


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 85,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงทำเซอร์ไพรส์ด้วยการถือ "กล่องยา" ขึ้นมา แล้วตรัสว่า "นี่คือยารักษา อย่าลืมวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้าผ่านสิ่งนี้ เดี๋ยวจะมีการแจกให้ทุกคนหลังสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวเสร็จ" ซึ่งในนั้นคือ "สายประคำ" ที่มีแจกให้สัตบุรุษทุกคนหลังการภาวนาด้วย

สำหรับบทสอนวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า:

- พระวรสารวันอาทิตย์นี้ พระเยซูเตือนเราทุกคนเกี่ยวกับ "ประกาศกตัวปลอม" ที่เราทุกคนต้องพบเจอ พระเยซูเตือนว่า จะมีคนแอบอ้างชื่อของพระองค์และบอกว่าเวลานั้นมาถึงแล้ว กระนั้น พระองค์ทรงเตือนเราว่า อย่าตามประกาศกจอมปลอมพวกนี้เป็นอันขาด

- พ่อขอแบ่งปันพระวรสารวันนี้ใน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) จงอย่าให้ประกาศกตัวปลอมมาหลอกหลวง และอย่าตกใจอย่ากลัวคำพูดของเขา และ 2) จงดำเนินชีวิตของการเฝ้ารอ ด้วยการใช้เวลานี้เป็นประจักษ์พยานและอดทนเข้มแข็ง

- เรื่องแรก สิ่งที่พระเยซูตรัสในพระวรสารวันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมในช่วงเวลาของเรา พระองค์ต้องการให้กำลังใจเราที่จะแสดงออกถึงความสามารถในการแยกแยะว่าเรื่องใดจริงเรื่องใดไม่จริง

- ทุกวันนี้ มันมีบรรดาผู้ช่วยให้รอดพ้นตัวปลอมมากหน้าหลายตาที่พยายามมาแทนที่พระเยซู อาทิ คนที่ทำตัวเป็นผู้นำ, ทำตัวเป็นนักบุญจอมปลอม และคนที่มีแสดงออกถึงบุคลิกที่โน้มน้าวความคิดและจิตใจผู้คนให้คล้อยตาม เฉพาะอย่างยิ่ง ชักจูงบรรดาเยาวชนให้หลงเชื่อ

- เรื่องที่สอง พระเยซูตรัสสอนว่าอย่างไร พระองค์ตรัสว่า "อย่าตามเขาไป!" ในเวลาเดียวกัน พระเยซูยังช่วยเราไม่ให้หวาดกลัวและตกใจเมื่อเราเผชิญหน้ากับสงคราม การปฏิวัติ และโรคระบาดด้วย

- พระเยซูยังเตือนบรรดาสาวกเกี่ยวกับการเบียดเบียนและการไต่สวนอันน่าเจ็บปวดที่คริสตชนต้องประสบด้วย การไต่สวนนี้คือโอกาสให้เราเป็นประจักษ์พยานและตอกย้ำว่า เราจะไม่ทิ้งพระเจ้าอย่างแน่นอน

- ดังนั้น เราต้องคิดถึงและภาวนาเพื่อพี่น้องคริสตชนที่ต้องทนทุกข์จากการถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความเชื่อ พวกเขามีจำนวนมาก บางที คริสตชนที่ถูกเบียดเบียนในยุคนี้น่าจะมากกว่าในยุคศตวรรษแรกๆด้วยซ้ำไป พวกเราชื่นชมความกล้าหาญและการเป็นประจักษ์พยานของพี่น้องเหล่านี้เป็นอย่างมาก

หลังการสวดภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงชู "กล่องยา" ขึ้นมา พร้อมตรัสว่า "นี่คือยารักษา อย่าลืมวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้าผ่านสิ่งนี้ เดี๋ยวจะมีการแจกให้ทุกคนหลังสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวเสร็จ" โดยตอนที่พระสันตะปาปาชูกล่องนี้ หลายคนงงว่าคืออะไร บางคนคิดไปถึง "ยาแก้หวัด" เพราะพระสันตะปาปากำลังเป็นหวัด แต่ที่จริงแล้วในกล่องนี้คือ "สายประคำ" ซึ่งสัตบุรุษกว่า 85,000 คนได้รับแจกแบบเซอร์ไพรส์หลังการภาวนาจบลง

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

Comments