โป๊ปฟรังซิส: "ทำไม เราไม่กล้าคุยเรื่องศาสนาในที่สาธารณะ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงตั้งคำถาม ทำไมคนยุคนี้ถึงไม่กล้าพูดเรื่องศาสนาในที่สาธารณะ ทำไมต้องพูดว่าศาสนาเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลด้วย พร้อมกันนี้ ทรงให้กำลังใจ การถูกเบียดเบียนจากการนับถือศาสนา จัดเป็นเครื่องหมายของประกาศกที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคน


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงกล่าวถึงเหตุการณ์เลวร้ายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งก็คือกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย (ลูกา 21:20-28) พระองค์ทรงบอกเราถึงความพินาศต่างๆ ทั้งตัวเยรูซาเล็มและพลเมือง สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร มันหมายถึงชัยชนะของโลกเหนือพระเจ้าอย่างงั้นหรือ

- ทุกวันนี้ ผู้คนไม่กล้าพูดเรื่องศาสนาในที่สาธารณะ เพราะศาสนาเป็นเรื่องส่วนบุคคล มันเป็นอย่างงั้นจริงๆหรือ? มันเป็นบางสิ่งที่พวกท่านก็ไม่พูดถึงในที่สาธารณะอย่างงั้นหรือ ถ้าอย่างงั้น เรื่องศาสนาก็กลายเป็นเรื่องจิตเปล่าๆอย่างงั้นหรือ

- คนเราต้องเชื่อฟังคำสั่งจากอำนาจทางโลก คนเราทำหลายสิ่งหลายอย่าง ทำสิ่งดีงาม แต่ต้องไม่นับถือพระเจ้าอย่างงั้นหรือ มันเป็นการผิดที่จะสรรเสริญพระเจ้า(ในที่สาธารณะ)อย่างงั้นหรือ ถ้ามันเป็นแบบนั้น นี่คือหัวจิตหัวใจของการสิ้นสุดของกาลเวลาอย่างงั้นแล้วใช่ไหม ถ้าเราคิดแบบนี้ มันก็เป็นทัศนคติแบบคนนอกรีตแล้วล่ะ เพราะในความเป็นจริง เมื่อถึงยุคสุดท้าย ผู้ชนะที่จะปรากฏออกมาคือพระบุตรของพระเจ้าตามที่พระเยซูกล่าวไว้ต่างหาก พระองค์คือเจ้าชายแห่งสันติตัวจริง

- คริสตชนที่ทนทุกข์จากเวลาแห่งการเบียดเบียนข่มเหง เวลาของการถูกห้ามนับถือศาสนา ห้ามปฏิบัติศาสนกิจ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเครื่องหมายของประกาศก ที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคน

- ดังนั้น พ่ออยากให้เราถามตัวเองว่า "เราสรรเสริญพระเจ้าหรือยัง เราสรรเสริญพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของเราหรือเปล่า หรือว่าเราดำเนินชีวิตเพื่อให้เป็นที่พอใจตามจิตตารมย์ทางโลกเท่านั้น"

Read More: Vatican Radio

Comments