โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องมีความหวังที่จะไปสวรรค์"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ คริสตชนต้องดำเนินชีวิตด้วยความหวังว่า เราจะได้ไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้า ทรงชี้ นักบุญและผู้ล่วงลับที่ได้ไปสวรรค์ เป็นเพราะได้รับความรอดจากพระเยซู


ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชนักบุญทั้งหลาย ซึ่งจัดภายในคัมโป้ เวราโน่ สุสานกรุงโรม การมาถวายมิสซาที่นี่ นับเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปีที่พระสันตะปาปามาเยือนที่นี่ (สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 คือพระสันตะปาปาองค์สุดท้ายที่มาเยือนที่นี่)

ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- วันนี้ พวกเรามาที่นี่เพื่อคิดถึงผู้ที่ล่วงหน้าไปก่อนเราและตอนนี้ก็ไปอยู่บนสวรรค์ก้บพระเจ้า พวกท่านเหล่านั้นไปอยู่บนสวรรค์เพราะได้รับความรอดจากพระคริสตเจ้า พวกเขาไม่ได้รับความรอดเพียงเพราะการทำดีเท่านั้น แต่พระคริสตเจ้าทรงช่วยพวกเขาด้วย

- วันนี้ พ่ออยากเตือนใจทุกคนว่า เราจะเข้าประตูสวรรค์ได้ด้วยพระโลหิตของพระคริสตเจ้าเท่านั้น เป็นพระองค์เท่านั้นที่ตัดสินเราและเปิดประตูสวรรค์ให้เรา นี่คือความหวัง ถ้าหากเราเดินบนหนทางของพระคริสตเจ้า ร่วมทางกับพระองค์อย่างมีความหวัง พระเยซูจะไม่ปล่อยให้เราล้มเหลวเด็ดขาด

- พี่น้องที่รัก ลองดูซิว่า บรรดาคริสตชนยุคแรกเริ่มแสดงออกถึงความหวังประหนึ่งเป็นผู้ประกาศความหวังนี้อย่างไร ความหวังคือสิ่งงดงาม ความหวังต้องอยู่ในใจเราและเราต้องประกาศความหวังนี้ให้คนที่เรารัก เหมือนที่บรรดานักบุญทั้งหลายแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง ที่ใดมีพระคริสตเจ้า ที่ใดมีพระเจ้า ที่นั่นก็มีความหวัง

- เราทุกคน เวลาที่คิดถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต เราต้องมองไปข้างหน้าด้วยความหวัง มองไปข้างหน้า โลกหน้าด้วยความชื่นชมยินดีที่ได้รับจากพระคริสตเจ้า เราต้องถามตัวเองว่า ความหวังของเราถูกทอดสมอออกไปหรือยัง ความหวังของเราเริ่มขึ้นหรือยัง เราต้องทำให้มั่นใจนะว่าความหวังของเราได้เกิดขึ้นแล้ว

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาให้่กับบรรดาผู้อพยพที่ต้องเสียชีวิตด้วย

อนึ่ง มิสซานี้่ พระสันตะปาปาทรงใช้ไม้เท้าอันใหม่ ซึ่ง Pope Report ไปค้นข้อมูลมาแล้ว พบว่า ไม้เท้าพระสันตะปาปาอันใหม่เป็นไม้เท้าใหม่ล่าสุด ผลงานของ เมาริซิโอ เลารี่ จิตรกรชาวอิตาเลี่ยน ซึ่งมาถวายพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย

Read More: Vatican Radio


Comments