โป๊ปฟรังซิส: "แม้พระเจ้าตำหนิเรา แต่พระองค์ก็ทำด้วยความห่วงใย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ แม้บางครั้งพระเจ้าจะตำหนิเรา แต่พระองค์ก็ทำด้วยความห่วงใย ทรงชี้ เราต้องมอบความวางใจในพระเจ้าเหมือนกับเด็กที่วางใจว่าตัวเองอยู่ในอุ้มมือพ่อของตัวเอง เพราะนี่คือมือที่ปลอดภัยที่จะดูแลเรา 


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- บทอ่านวันนีี้จากหนังสือปรีชาญาณ กล่าวไว้ว่า เราถูกสร้างจากพระหัตถ์ของพระเจ้า และพระหัตถ์นี้จะไม่มีวันทอดทิ้งเรา พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นอมตะ พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์แห่งธรรมชาติของพระองค์ แต่เพราะความอิจฉาของปีศาจ ความตายจึงเข้า
มาในโลก ผู้ที่อยู่ฝ่ายปีศาจก็จะประสบความตาย

- พี่น้องที่รัก เราทุกคนต้องประสบกับความตาย แต่เมื่อเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า เราก็ไม่ต้องกลัวความตาย พระเจ้าผู้เป็นพระบิดาจะสอนเราให้ก้่าวเดิน สอนเราให้เดินบนหนทางของชีวิตและความรอด นี่คือมือที่ห่วงใยและดูเราในทุกเวลาของความเจ็บปวดและยังเป็นมือที่ทำให้เราสุขสบาย

- พระหัตถ์ของพระเจ้าคือมือที่เต็มไปด้วยบาดแผลที่เกิดจากความรักที่มีต่อเรา พระองค์จะรักษาเรา พ่อจินตนาการภาพพระหัตถ์ของพระเจ้ากำลังตบตีเราไม่ออกเลยจริงๆ ไม่มีทางแน่ๆ แม้บางครั้ง พระเจ้าจะตำหนิตักเตือนเราบ้าง แต่พระองค์ก็ทำด้วยความห่วงใยเรา

- พี่น้องที่รัก พ่ออยากให้เราไตร่ตรองพระหัตถ์ของพระเจ้าที่สร้างเรามา พระหัตถ์ของพระเจ้าเหมือนกับมือของช่างฝีมือ นี่คือมือที่เต็มไปด้วยบาดแผลแต่ก็จะดูแลเราไปตลอดชีวิต ดังนั้น ขอให้เรามอบความวางใจในพระเจ้าเหมือนกับเด็กที่วางใจว่าตัวเองอยู่ในอุ้มมือพ่อของตัวเอง เพราะนี่คือมือที่ปลอดภัยที่จะดูแลเรา

Read More: Vatican Radio

Comments