โป๊ปฟรังซิส: "ความรักของพระเจ้าเป็นนิรันดร์ พระองค์ไม่มีวันทรยศเรา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงต้อนรับบรรดาคริสตังสำรอง พร้อมยืนยัน ความรักของพระเจ้ามั่นคงนิรันดร พระองค์ไม่มีวันทรยศเรา ทรงย้ำ จงรักษาความปรารถนาจะแสวงหาพระเจ้าไว้ จงติดตามพระเยซูด้วยความชื่นชมยินดี อย่าให้ความเชื่อเป็นแค่พฤติกรรมเท่านั้น 


ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทำวัตรเย็นและต้อนรับบรรดา "คริสตังสำรอง" (ผู้ที่เรียนคำสอนและเตรียมเข้าเป็นคริสตชน) จำนวน 500 คน จาก 47 ประเทศทั่วโลกที่มาเข้าเฝ้าโอกาสปีแห่งความเชื่อ โดย 35 คนได้เป็นตัวแทนที่จะไปยืนให้พระสันตะปาปาต้อนรับ ณ ประตูทางเข้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกันด้วย

สำหรับบทเทศน์แบ่งปันในวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องคริสตังสำรองที่รักทุกคน พวกท่านมาจากหลายประเทศ หลายวัฒนธรรม แต่กระนั้น เราจะร่วมแบ่งปันความเชื่อเดียวกัน เราจะร่วมกันแบ่งปันความต้องการจะแสวงหาพระเจ้าไปด้วยกัน

- พ่อขอให้พวกท่านรักษาความปรารถนาจะแสวงหาพระเจ้านี้ไว้ ความปรารถนาที่จะให้พระเจ้าเข้ามาประทับในชีวิต ถ้าท่านไม่รักษาความปรารถนานี้ ความเชื่อจะกลายเป็นเพียงแค่พฤติกรรมทั่วไปเท่านั้น

- ความเชื่อต้องไม่เป็นแค่พฤติกรรม แต่นี่คือการเดินร่วมทางไปกับพระเยซูไปจนวาระสุดท้ายของชีวิต จงติดตามพระเยซูด้วยความชื่นชมยินดี

- บรรดาคริสตังสำรอง พ่ออยากแบ่งปันท่านอย่างหนึ่งว่า ความรักของพระเจ้ามั่นคงเป็นนิรันดร พระเจ้าไม่มีวันทรยศเราแน่นอน

- สุดท้ายนี้ พ่อขอให้พวกท่านดำเนินชีวิตอยู่ในสันติ และเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี เพราะพระเจ้าต้องการให้ท่านออกไปดำเนินชีวิตเช่นนี้ และแบ่งปันความรู้สึกนี้ให้กับเพื่อนพี่น้องทุกคน

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบคริสตังสำรอง

Read More: Vatican Radio
Comments