โป๊ปฟรังซิส: "อย่าให้ใครมาขโมยความมุ่งมั่นไปจากเรา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำบรรดานักศึกษาทุกคน อย่าให้ใครมาขโมยความมุ่งมั่นตามแบบฉบับเยาวชน อย่าปล่อยให้ความคิดไม่เข้าท่ามาเป็นอุปสรรคต่อความมุ่งมั่นเด็ดขาด ทรงเตือนสติ อย่าตกเป็นเหยื่อของจริยธรรมที่ต่ำกว่ามาตรฐาน แต่จงมีจริยธรรมตามแบบฉบับคริสตชนและแนวทางของศาสนา 


ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทำวัตรเย็น โอกาสเริ่มต้นเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พิธีนี้จัดขึ้นในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยผู้ร่วมพิธีได้แก่บรรดานักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆแห่งสันตะสำนักในกรุงโรม ในส่วนของบทเทศน์ประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- บรรดาลูกๆนักเรียนนักศึกษาที่รัก วันนี้ พ่ออยากแบ่งปันเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมของพระเจ้าในชีวิตของเรา พระเจ้าจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเรา เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นอ่อนแอเปราะบาง พระเจ้าจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตเราเพื่อนำความสมบูรณ์แบบมามอบให้

- การที่พระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมและทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์แบบขึ้นนั้น ได้ให้ความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัย กล่าวคือ ความมั่นใจที่มอบให้กับพระเจ้าได้เรียกร้องเราให้มีความกล้าหาญและขยันขันแข็งในการร่วมมือร่วมใจเผชิญหน้ากับความท้าทายที่กำลังเผชิญ

- ดังนั้น บรรดานักศึกษาที่รัก อาศัยความตั้งใจและความสามารถของพวกลูก ได้ถูกหลอมรวมกันด้วยฤทธานุภาพของพระจิตซึ่งเสด็จลงมาในตัวเราแต่ละคนนับตั้งแต่วันที่เราได้รับศีลล้างบาป สิ่งนี้ จะทำให้เราไม่ต้องเป็นผู้สังเกตการณ์ แต่เราจะเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ต่างๆของพระเจ้า

- ลูกๆนักศึกษาที่รัก พวกลูกถูกเรียกมาให้เผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายในยุคนี้ ทั้งความท้าทายจากภายในจิตใจและตามความกล้าแห่งพระวรสาร บริบททางสังคมวัฒนธรรมยุคนี้ บางครั้งถูกทำให้เต็มไปด้วยความน่าเบื่อ แต่เราต้องอย่ายอมแพ้ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะลงมือทำโปรเจคท์ใหญ่ๆ จงเดินให้พ้นทางที่ธรรมดาทั่วไป อย่าให้ใครมาขโมยความมุ่งมั่นตามแบบฉบับเยาวชนไปจากพวกลูกเด็ดขาด มันจะเป็นความผิดพลาดครั้งร้ายแรงที่จะกักขังความมุ่งมั่นด้วยความคิดที่ไม่เข้าท่า

- สุดท้ายนี้ พ่อขอร้องลูกๆทุกคน อย่าตกเป็นเหยื่อของจริยธรรมที่ต่ำกว่ามาตรฐาน แต่จงมีจริยธรรมตามแบบฉบับคริสตชนและแนวทางของศาสนา เพื่อจะทำสิ่งนี้ได้ พวกลูกจะต้องค้นหาความกล้าและต้องกล้าดำเนินชีวิตสวนกระแส จงอุทิศตนเดินไปพร้อมกับพระวรสารตลอดช่วงเวลาแห่งการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า!

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปานำสวดทำวัตรเย็นเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

Read More: Vatican Radio

Comments