Posts

Showing posts from June, 2013

โป๊ปฟรังซิสสดุดี "โป๊ปเบเนดิกต์" เป็นแบบอย่างของคนที่ฟังเสียงมโนธรรมตัวเอง

Must See: การ์ตูนชีวประวัติสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

โป๊ปฟรังซิส: ความหลากหลายในพระศาสนจักรเป็นเหมือนภาพโมเสกล้ำค่า

โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าอดทนกับมนุษย์มาก ผิดกับมนุษย์ที่ไม่อดทนและพร้อมทิ้งพระเจ้าทันที"

โป๊ปฟรังซิส: "เป็นคริสตชน ต้องชื่นชมยินดี"

โป๊ปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารวาติกันแล้ว

โป๊ปฟรังซิส: "ผู้ชายควรจะมีความสุขเมื่อรู้ว่าตัวเองจะมีลูก"

โป๊ปฟรังซิส: "ในพระศาสนจักร ทุกคนมีความสำคัญเท่ากันหมด"

ประธานชมรมศิษย์รัตซิงเกอร์ยืนยัน "พระสันตะปาปากิตติคุณทรงดูสดชื่นมาก"

โป๊ปฟรังซิส: ไม่มีใครได้เป็นคริสตชนแบบบังเอิญแน่นอน

โป๊ปฟรังซิส: "น.จอห์น บัปติสต์คือดวงจันทร์ที่ส่องแสงเตรียมทางให้ดวงอาทิตย์ได้ส่องสว่างโลก"

พระสันตะปาปายกย่องเยาวชนที่กล้าสวนกระแสโลกเพื่อมาทำงานรับใช้สังคม

โป๊ปฟรังซิส: จงตอบพระเจ้าด้วยหัวใจ

โป๊ปฟรังซิส: "ความร่ำรวยและการใส่ใจเรื่องราวทางโลก สกัดกั้นลมหายใจพระวาจาของพระเจ้า"

โป๊ปฟรังซิส: "สมณทูตคือผู้อภิบาล อย่าทำตัวเป็นผู้ดีชั้นสูงในสังคม"

โป๊ปฟรังซิส: "ความดีเท่านั้นที่ตายแล้วนำติดตัวไปได้"

ฟาติมาสาร: บทเทศน์โดนๆกับโป๊ปฟรังซิส (23 มิ.ย. 2013)

โป๊ปฟรังซิส: "เวลาภาวนา จงเริ่มด้วยบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย"

โป๊ปฟรังซิส: "เวลาทำดี อย่าโอ้อวด แต่จงทำแบบเงียบๆ"

โป๊ปฟรังซิส: "คาทอลิกต้องสามัคคีในกลุ่มของเรา และต้องเป็นหนึ่งกับคริสตชนนิกายอื่นด้วย"

ด่วน! นักเทวศาสตร์อนุมัติอัศจรรย์ในกรณีของ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" แล้ว

โป๊ปฟรังซิส: "จงสวดให้ศัตรู ไม่ใช่ทิ้งหน้าที่นี้ให้ซิสเตอร์ชีลับรับผิดชอบ"

โป๊ปฟรังซิส: "จงกล้าออกจากตัวเอง อย่าปิดตัวเอง แต่จงออกไปประกาศพระวรสาร"

พระสันตะปาปาขอร้องพ่อแม่อย่าลงโทษลูกด้วยการตบหน้า

โป๊ปฟรังซิส: "Say Yes กับการปกป้องชีวิต Say No กับการส่งเสริมความตาย"

โป๊ปฟรังซิส: "ชีวิตคริสตชนไม่ได้ให้ความรู้สึกสบายตัวเหมือนไปทำสปา"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเสแสร้งว่าตัวเองไม่ใช่คนบาป"

โป๊ปและอาร์คบิช็อปแห่งแคนเทอบิวรี่ร่วมย้ำจุดยืน "ทำทุกทางเพื่อสร้างความเป็นหนึ่ง"

พระสันตะปาปาฟรังซิสเตรียมออกสมณสาสน์แรกในสมณสมัย

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่คิดอยากทำตัวเด่นดัง เขาคนนั้นคิดผิดเต็มๆ"

โป๊ปฟรังซิส: "จงอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น"

พระสันตะปาปาทรงย้ำมนุษย์เป็นของพระเจ้า มิใช่พระเจ้าเป็นของมนุษย์

โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรเดินหน้าด้วยจิตใจยากจน ไม่ใช่เดินด้วยจิตใจแบบนักธุรกิจ"

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนอยากรอดพ้นจากบาป แต่ดันกลัวเวลาพระเจ้าจะไถ่บาปเรา"

ฟาติมาสาร: เด็กถาม ... พระสันตะปาปาตอบ (16 มิ.ย. 2013)