โป๊ปฟรังซิส: "เวลาภาวนา จงเริ่มด้วยบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงสอน เวลาสวดภาวนา ต้องเริ่มด้วยบท "ข้าแต่พระบิดา" ก่อนเสมอเหมือนดังเช่นที่พระเยซูทรงสอน ทรงชี้ มันยากที่จะให้อภัยศัตรู เพราะใจเราอยากจะแก้แค้นให้สาสมมากกว่า แต่ถ้าเราคิดแบบนั้น พระบิดาจะไม่ยกโทษบาปให้เรา เพราะพระองค์ต้องการให้ทุกคนอภัยกันก่อนจะภาวนา ตอนท้าย ทรงย้ำ เวลาสวดข้าแต่พระบิดา พระเยซูสอนว่า "ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย" ไม่ใช่ "ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าเท่านั้น" 


ช่วงเช้าที่ผ่านมา (พฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย.) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:

- การสวดภาวนาไม่ใช่เวทมนตร์ แต่มันคือการมอบความวางใจไว้กับอ้อมกอดของพระบิดา เวลาที่เราสวด จงอย่าสวดเป็นนกแก้วนกขุนทอง อย่าทำให้เสียงภาวนากลายเป็นสิ่งไร้ค่าไร้ความหมาย

- พระเยซูทรงสอนเราว่าอย่างไร พระองค์สอนว่า เราไม่ควรไปทูลขอพระเจ้าพร้อมกับคำวอนขอเยอะๆ พระเยซูทรงสอนเราว่า เวลามาหาพระเจ้า คำพูดแรกที่ต้องพูดคือ "ข้าแต่พระบิดา" นี่คือกุญแจสำคัญของการสวดภาวนา อย่าลืมนะว่า ถ้าปราศจากคำนี้ ถ้าปราศจากความรู้สึกนี้ เราจะไม่สามารถสวดภาวนาได้เลย

- หลังจากพระเยซูทรงสอนเราให้สวดขอพระบิดา พระองค์ทรงสอนเราอีกว่า ถ้าเราไม่ให้อภัยเพื่อนพี่น้อง พระบิดาก็จะไม่อภัยยกโทษบาปให้เรา

- มันยากมากๆที่จะให้อภัยผู้อื่น มันยากจริงๆ เพราะเราจะเกิดความรู้สึกในใจเสมอว่า "ก็มันทำแบบนี้กับเรา เราจะตอบแทนมันให้สาสม!"

- ถ้าเราเกิดความรู้สึกแบบนั้น เราคงไม่สามารถสวดขอพระบิดาไปพร้อมกับศัตรูของเราใช่หรือเปล่า เราคงไม่สามารถสวดขอพระบิดาว่า "ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย" เราคงอยากสวดว่า "ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าเท่านั้น" เพราะคู่อริทำเรื่องร้ายๆกับเรา เราจึงไม่ยอมให้ศัตรูเป็นลูกพระบิดาด้วยใช่หรือเปล่า เรานึกในใจใช่ไหมว่า "พวกนี้(ศัตรู)ต้องไปลงนรกซะ! มันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหม?" (พระสันตะปาปาใช้คำว่า "Questi devono andare all’inferno, no?" ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า "They must go to hell, right?)

- เอาล่ะ พระเยซูบอกเราอย่างไร พระองค์สัญญาว่าพระจิตจะช่วยสอนเราว่า เวลาจะสวดบท "ข้าแต่พระบิดา" เราต้องมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยสันติต่อบรรดาพี่น้องของเรา เราจะไม่สวด "ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้า" แต่เราต้องสวดว่า "ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย" เพราะเราไม่ได้เป็นลูกคนเดียวเท่านั้น แต่เราทั้งหมดต่างหากที่เป็นลูกของพระบิดา

- ดังนั้น วันนี้ เรามาร่วมวอนขอพระจิต โปรดสอนเราให้เรียกหา "พระบิดา" ว่า "ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย" และช่วยให้สันติบังเกิดกับทุกคน รวมถึงศัตรูของเราด้วย

Read More: Vatican Radio

Comments