โป๊ปฟรังซิส: "จงอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเตือนคริสตชน อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะความกลัวจะเป็นกับดักให้เราย่ำอยู่กับที่ และยังทำให้เราเป็นเหมือนพวกวัยรุ่นที่ตั้งใจจะทำโน่นทำนี่ แต่ตอนจบ ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่าง


ช่วงเช้าที่ผ่านมา (พุธที่ 12 มิ.ย.)  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระคาร์ดินัล ชูเอา บราซ เด อาวิส ประธานสมณกระทรวงเพื่อนักบวช มาร่วมถวายด้วย ส่วนผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่สมณกระทรวงเพื่อนักบวช ในส่วนบทเทศน์ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสว่า "จงอย่าคิดว่าเรามาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติหรือคำสอนของบรรดาประกาศก เราไม่ได้มาเพื่อลบล้าง แต่มาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์" (มธ. 5:17) พระเยซูต้องการเน้นกับทุกคนว่า บัญญัติใหม่ที่พระองค์มาทำให้สมบูรณ์นี้ เรียกร้องเรามากกว่าบัญญัติของโมเสส

- ผู้คนต่างกลัวว่า พระเยซูจะมา "เปลี่ยนแปลง" ธรรมบัญญัติของโมเสส แต่ไม่ใช่เลย พระองค์ทรงมาเติมเต็มต่างหาก แต่เราดันกลัวการเปลี่ยนแปลงตามพระประสงค์ของพระเจ้า

- ความกลัวนี้นำการประจญมาสู่ตัวเรา การประจญให้เราติดกับดักไม่ก้าวไปข้างหน้า ความกลัวทำให้เราถอยหลังลงคลอง ความกลัวจะทำให้เราพูดว่า "มันเป็นไปได้แค่นี้แหละ มันเกินกว่านี้ไม่ได้แล้ว" ผลลัพธ์ของคำพูดและทัศนคติแบบนี้ก็คือ "งั้นเราหยุดแค่ตรงนี้พอ อย่าไปต่อเลย" สิ่งนี้คือการประจญให้เราเกิดความกลัวอิสรภาพ มันทำให้เรากลัวพระจิต ความกลัวที่ทำให้เราคิดว่า อย่าเปลี่ยนแปลงเลย อยู่แบบนี้ปลอดภัยแล้ว ดีแล้ว พอแล้ว

- การประจญแบบนี้อันตรายมาก มันทำให้เราคิดเข้าข้างตัวเองว่าเราอยู่ในจุดที่ปลอดภัย มันทำให้เรามองข้ามพระจิตผู้จะนำพาเราไปข้างหน้า ผู้จะมอบความวางใจให้กับเรา

- อีกหนึ่งเรื่องที่ความกลัวการเปลี่ยนแปลงที่นำการประจญมาสู่เราก็คือการไม่กล้าเปลี่ยนแปลง แต่คิดเข้าข้างตัวเองว่า ตัวเองเปลี่ยนเกิดความก้าวหน้า แต่นั่นเป็นความก้าวหน้าแบบเด็กๆ

- ความก้าวหน้าแบบเด็กๆก็เหมือนพวกวัยรุ่นที่มีความกระตือรือร้นที่จะครอบครองทุกสิ่ง แล้วตอนจบเป็นไง? ทุกอย่างดูเลื่อนลอยไปหมด อยากทำนั่นอยากทำนี่ แต่ตอนท้าย ก็ไม่ได้ทำสักอย่าง ทำแบบนี้ก็เหมือนการก้าวถอยหลัง

- ในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร เราไม่สามารถเดินก้าวถอยหลังได้ และไม่สามารถเดินออกจากเส้นทางที่เดินได้ เราต้องเดินไปให้ถึงจุดหมายซึ่งคือไม้กางเขน เส้นทางนี้มีพระจิตจะทำให้เราเป็นอิสระในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระหรรษทานที่พระจิตจะมอบให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วย

Read More: Vatican Radio (Click)


Comments