โป๊ปฟรังซิส: "ความดีเท่านั้นที่ตายแล้วนำติดตัวไปได้"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเตือนสติ ทรัพย์สมบัติเดียวที่ติดตัวไปได้เมื่อตายคือความดี อย่างอื่น เรานำไปไม่ได้เลย พร้อมกันนี้ ทรงชี้ พระเยซูสอนเสมอว่า จิตใจของเราต้องแสวงหาพระเจ้าแต่ผู้เดียว แต่ที่เราทำไม่ได้เพราะใจเราไม่สงบ เรามัวแต่ไปคิดถึงเรื่องอื่นๆ อาทิ เงินในบัญชีธนาคารจะเพิ่มขึ้นอย่างไรดี

ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 20 มิ.ย.ที่่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระคาร์ดินัล ฟรานเชสโก้ ค็อกโคปัลเมริโอ มาร่วมถวายด้วย ส่วนผู้ได้รับเชิญมาร่วมพิธีได้แก่บรรดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเย็บปักถักร้อยของมหาวิหารนักบุญ จอห์น ลาเตรัน และเจ้าหน้าที่ของหอพักซางตา มาร์ธา สำหรับบทเทศน์ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระเยซูทรงสอนบรรดาอัครสาวกว่า "จงแสวงหาแต่ทรัพย์สมบัติที่เราจะนำติดตัวไปยังชีวิตหน้าได้ เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย (มธ. 6:21)"

- พระวาจาตอนนี้ เราต้องไตร่ตรองให้รอบคอบนะ อย่าไปสับสนเกี่ยวกับความหมายของความร่ำรวยเที่ยงแท้ เพราะมันมี "ทรัพย์สมบัติที่เป็นอันตราย" ที่คอยคุกคามและยั่วยวนเราตลอดเวลา กระนั้น เราต้องมองไปยังทรัพย์สมบัติในชีวิตหน้า ไม่ใช่มองทรัพย์สมบัติในชีวิตนี้ที่จะถูกทำลายด้วยความตาย

- มีทรัพย์สมบัติเดียวที่เราจะนำติดตัวไปได้ มันเป็นทรัพย์สมบัติที่ไม่มีใครพรากไปจากเราได้ มันคือคุณงามความดี นี่คือคุณงามความดีของพระเยซูคริสต์ที่มีอยู่ในตัวเรา เราต้องนำติดตัวไปด้วย

- สิ่งเดียวที่พระเจ้าจะให้เรานำติดตัวไปคือความรัก, ความเมตตา, การรับใช้, ความอดทน, ความดี และความสุภาพถ่อมตน สิ่งเหล่านี้คือทรัพย์สมบัติที่งดงามเลอค่า ทั้งหมดคือสิ่งที่เราต้องติดตัวไปเมื่อตาย สิ่งอื่น เราจะเอาไปไม่ได้เลย

- แต่กระนั้น ทำไมเรายังคงไม่ยอมฟังสิ่งที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ เพราะอะไร ... ก็เพราะ เรายังมี "ใจที่ไม่สงบ" เรายังแสวงหาสิ่งต่างๆอย่างไม่เคยพอใจ ทั้งที่พระเจ้าสอนว่า ให้เราแสวงหาพระองค์

- ดังนั้น ขอให้เราลองคิดดูว่า จิตใจของเรายังเหนื่อยล้าและวุ่นวายอยู่ไหม หรือเรายังอยากแสวงหาสิ่งอื่นๆนอกจากพระเจ้าอีก เรายังต้องการสิ่งที่สอง สาม สี่ ไปเรื่อยๆหรือเปล่า เรายังต้องการเงินมากๆในบัญชีธนาคารใช่ไหม?

- ถ้าใช่ หัวใจของเราก็ยังเป็น "ใจหิน" พ่อจึงอยากเชิญเราวอนขอพระเจ้าประทานพละกำลังให้เราไม่ย่อท้อเหน็ดเหนื่อยในการแสวงหาพระองค์ ขอพระเจ้าเปลี่ยนจิตใจของเราด้วยเถิด!

Read More: Vatican Radio 

Comments