พระสันตะปาปาขอร้องพ่อแม่อย่าลงโทษลูกด้วยการตบหน้า

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงขอร้องพ่อแม่ผู้ปกครอง "อย่าตบหน้าลูก เพราะใบหน้าสะท้อนศักดิ์ศรีของมนุษย์" ทรงชี้ คำสอนเรื่องถ้าโดนตบแก้มซ้าย จงยื่นแก้มขวาให้คนอื่นตบด้วย อาจดูเป็นเรื่องขบขันสำหรับคนที่ไม่ใช่คริสตชน แต่นี่เป็นสิ่งสะท้อนความสุภาพนอบน้อมของคริสตชน อันเป็นเครื่องหมายของการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซู ตอนท้าย ทรงตำหนิพวกคริสตชนที่นิสัยใจแคบ ให้เลิกทำนิสัยเห็นแก่ตัวได้แล้ว 


ช่วงเช้าที่ผ่านมา (จันทร์ที่ 17 มิ.ย.)  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระคาร์ดินัล อัตติลิโอ นิโคล่า มาร่วมถวายด้วย ส่วนผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์วาติกันและผู้ตรวจสอบการเงินวาติกัน ในส่วนบทเทศน์ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวาจาที่พระเยซูตรัสว่า "ถ้าผู้ใดตบแก้มซ้ายของท่าน จงยื่นแก้มขวาให้เขาตบด้วย" พระดำรัสของพระเยซูตอนนี้จัดเป็นคำสอนที่เป็นที่กล่าวขานไปทั่ว คำสอนเรื่องการตบหน้ากลายเป็นการกระทำที่คลาสสิคซึ่งคนบางกลุ่มหัวเราะเยาะพวกเราคริสตชน

- ในชีวิตประจำวัน แนวคิดที่สอนเราให้ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของตัวเอง และสอนเราว่า ถ้าใครตบหน้าเรา เราต้องจัดการมันคืน เอาคืนให้ถึง 2 เท่า เพื่อปกป้องตัวเราเอง เป็นแนวคิดที่ขัดกับคำสอนพระเยซูและมันน่าผิดหวังมากที่คนยุคนี้ทำแบบนี้

- สำหรับผู้ที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง พ่ออยากขอร้องพวกท่านว่า "เมื่อท่านจำเป็นต้องลงโทษลูกหลาน อย่าตบหน้าพวกเขา เพราะใบหน้าคือศักดิ์ศรีของมนุษย์"

- ความชอบธรรมที่พระเยซูนำมามอบให้ เป็นอีกหนึ่งความยุติธรรมที่ต่างจากความยุติธรรมประสามนุษย์ มันต่างจากความยุติธรรมแบบ "ตาต่อตา ฟันต่อฟัน"

- ความนอบน้อมตามแบบฉบับคริสตชนเป็นเครื่องหมายของการเป็นศิษย์พระเยซู การดำเนินชีวิตเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะเราต้องยอมโดนตบแก้ม ตบมันทั้ง 2 ข้าง! แต่คริสตชนคือความสุภาพนบนอบ เราต้องเปิดใจ

- บางครั้ง เราพบกับคริสตชนที่ใจแคบ นิสัยแบบนี้ไม่ใช่คริสตชน เพราะมันคือความเห็นแก่ตัว ซึ่งเป็นหน้ากากบังหน้าเราคริสตชน

- การติดตามพระเยซูไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มันก็ไม่ยากเช่นกัน ถ้าหากเราเปิดใจให้กับพระเจ้าและเดินไปกับพระองค์

Read More: Vatican Radio (Click)

Comments