พระสันตะปาปาฟรังซิสเตรียมออกสมณสาสน์แรกในสมณสมัย

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงกล่าวกับสมาชิกสภาสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก (ซินน็อต) ใจความว่า พระองค์กำลังเตรียมออกสมณสาสน์ฉบับแรกในสมณสมัยของพระองค์ พร้อมกล่าวแบบติดตลกว่า "สมณสาสน์ฉบับนี้ พระสันตะปาปาใช้มือ 4 ข้างเขียนขึ้น โดยเป็นของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ และตัวพ่อเอง (พระสันตะปาปา ฟรังซิส)" 


ทั้งนี้ สมณสาสน์ฉบับนี้ ได้ถูกเริ่มต้นเขียนไปบางส่วนโดยสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 (เขียนก่อนประกาศสละตำแหน่ง) จากนั้น พระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เข้ามาสานต่อจนใกล้จะเสร็จสมบูรณ์

"พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ทรงเขียนไปก่อนแล้ว พระองค์ทรงส่งต้นฉบับมาให้พ่อรับผิดชอบต่อ มันเป็นเอกสารที่ดีมากๆ พ่อกล้าพูดตรงๆเลยว่า พ่อได้รับเอกสารชิ้นนี้มาเกือบครบสมบูรณ์ จึงอาจพูดได้ว่า ทั้งหมดเป็นแนวคิดของพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ส่วนพ่อ แค่มาสานต่อให้จบเท่านั้น" พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงกล่าวกับสมาชิกสภาสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก

"พ่อตั้งใจจะเขียนสมณสาสน์ให้จบในเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่ชาวโรมพักร้อน (ทำให้ไม่ค่อยมีใครมาเข้าเฝ้า) บรรยากาศมันจะเงียบสงบเหมาะกับการทำงานเอกสาร นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมพ่อถึงไม่ลงมือทำต่อทันทีเมื่อได้รับเอกสาร" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้ายComments