ด่วน! นักเทวศาสตร์อนุมัติอัศจรรย์ในกรณีของ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" แล้ว

"วาติกัน อินไซเดอร์" สุดยอดเว็บข่าววาติกันระดับโลก รายงานข่าวด่วนว่า “นักเทวศาสตร์ของสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญ อนุมัติอัศจรรย์ที่สองที่มีผู้สวดขอพระเจ้า ผ่านคำเสนอวิงวอนของบุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 แล้ว”โดยขั้นตอนต่อไปคือคณะพระคาร์ดินัลประจำสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญจะประชุมอนุมัติ ซึ่งถ้าคณะพระคาร์ดินัลอนุมัติ ก็จะส่งเรื่องให้ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ลงพระนามแต่งตั้งให้บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 เป็น “นักบุญอย่างเป็นทางการ”

... หากยังจำกันได้ Pope Report เคยรายงานไปว่า ทีมแพทย์วาติกันอนุมัติกรณีอัศจรรย์แล้ว ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของทีมงานเทวศาสตร์ ซึ่งก็ “ไฟเขียว” ด้วยเช่นกัน

ตอนนี้ หลายฝ่ายเริ่ม “คาด” กันว่า พิธีสถาปนานักบุญน่าจะมีขึ้นวันที่ 20 หรือไม่ก็ 22 ตุลาคม 2013 ซึ่งเป็นวันถวายมิสซาเริ่มต้นสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 นั่นเอง

Read More: Vatican Insider

Comments