โป๊ปฟรังซิส: "จงกล้าออกจากตัวเอง อย่าปิดตัวเอง แต่จงออกไปประกาศพระวรสาร"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ทรงกระตุ้นคริสตชนให้กล้าออกจากพื้นที่ของตัวเอง เพื่อก้าวไปประกาศพระวรสาร ทรงย้ำ แม้จะมีคนเดียวที่หลงผิด เราก็ต้องไปตามเขากลับมาหาพระเจ้า ตอนท้าย ทรงให้กำลังใจ การประกาศพระวรสารไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไป


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาประจำปีของสังฆมณฑลโรม ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันแบบไม่มีสคริป์ (พูดสดๆ) ใจความว่า:

- การจะเป็นนักบุญ เราต้องน้อมรับพระหรรษทานที่พระเจ้าประทานให้เราผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระหรรษทานของพระเจ้าจะช่วยแปรเปลี่ยนจิตใจของเรา

- พระหรรษทานเป็นอย่างไร ราคาแพงไหม เราหาซื้อพระหรรษทานได้ที่ไหนบ้าง มีคุณพ่อองค์ไหนสามารถขายพระหรรษทานให้สัตบุรุษได้ไหม? ไม่มี ไม่มีนะพี่น้อง พระหรรษทานนั้น พระเยซูผู้เดียวที่สามารถประทานให้เรา

- ไหน ในที่นี้มีใครเป็นคนบาปบ้าง ยกมือขึ้นหน่อย (ทุกคนยกพร้อมกันหมด และหัวเราะ) จำไว้นะว่า พระหรรษทานของพระเยซูจะช่วยเราให้รอดพ้นจากบาป

- ทุกวันนี้ พ่อไม่เข้าใจจริงๆว่า ทำไมคริสตชนถึงชอบปิดตัวเอง ปิดตัวเองจนไม่ยอมออกจากเขตวัดเพื่อไปประกาศพระวรสารให้ผู้อื่นได้รู้จักพระเยซู

- มันเป็นเรื่องง่ายที่จะอยู่บ้านสบายๆ อยู่กับแกะตัวเล็กๆหนึ่งตัว แต่พี่น้องเคยได้ยินเรื่องแกะในคอก 99 ตัว และมีตัวหนึ่งหายไปไหม พระเยซูสอนเราว่าอย่างไร พระองค์สอนว่า "จงออกไปตามหาแกะตัวนั้นกลับมา" เราต้องออกไปประกาศพระวรสาร นำคนที่หลงผิดกลับมาหาพระเจ้า แม้จะมีเพียง 1 คนก็ตาม

- คริสตชนที่ขี้บ่น บ่นมันทุกวัน พวกเขาบ่นอย่างเดียวแต่ไม่ประกาศพระวรสาร แบบนี้ไม่เป็นผลดี

- ดังนั้น จงเป็นผู้นำพระวาจาของพระเจ้าไปประกาศให้เพื่อนพี่น้องได้รับทราบ จงออกไป ไปประกาศพระนามของพระองค์

- กระนั้น การประกาศพระวรสารไม่ใช่งานง่าย มันมีศัตรูที่ต้องการปิดจิตใจมนุษย์ให้ถอยห่างจากพระเจ้าในทุกวัน ปีศาจชอบนำเมล็ดพันธุ์ของเสียหว่านในจิตใจเราด้วย ฉะนั้น จงอย่ากลัว! จงทำพลีกรรมและรับศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อสู้กับปีศาจในจิตใจของเรา

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาเปิดการสัมมนาประจำปีของสังฆมณฑลโรม

Read More: Vatican Radio (Click)


Comments