โป๊ปฟรังซิส: "Say Yes กับการปกป้องชีวิต Say No กับการส่งเสริมความตาย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงขอร้องคาทอลิกช่วยกันปกป้องชีวิตมนุษย์สุดความสามารถ อาทิ ต่อต้านการทำแท้งและการุณยฆาต ทรงเตือนสติ การปฏิเสธพระเจ้าไม่ใช่หนทางนำไปสู่อิสรภาพ ช่วงสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ทรงทักทายกลุ่มผู้ขับ "ฮาร์ลี่ย์ เดวิดสัน" ที่มาขี่มอเตอร์ไซค์ระดับตำนานมาร่วมมิสซาอย่างคึกคักด้วย


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาโอกาสงานวัน "ข่าวดีเรื่องชีวิตมนุษย์" (Evangelium Vitae - สมณสาสน์ที่สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ออกไว้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 1995 เพื่อแสดงจุดยืนของพระศาสนจักรคาทอลิกที่มีต่อการปกป้องชีวิตมนุษย์จากความรุนแรง อาทิ การทำแท้ง) มิสซานี้ มีสัตบุรุษมาร่วมกว่า 200,000 คน และยังมีกลุ่มผู้ขับ "ฮาร์ลี่ย์ เดวิดสัน" มอเตอร์ไซค์ชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา มาร่วมมิสซาด้วย โอกาสที่ฉลองครบ 110 ปี วันก่อตั้งฮาร์ลี่ย์ เดวิดสัน

ในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้บอกเราว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าทรงชีวิต พระเจ้าผู้พลีชีวิตเพื่อเราและแสดงให้เราเห็นถึงความครบครันของชีวิต

- บ่อยครั้ง มนุษย์ไม่เลือกที่จะปกป้องชีวิต พวกเขาไม่ยอมรับข่าวดีเรื่องชีวิตมนุษย์ที่พระเจ้าประทานให้ แต่ปล่อยตัวให้กับแนวคิดบางอย่างที่สกัดกั้นการมีชีวิต (อาทิ การทำแท้ง) พวกเขาไม่เคารพการมีชีวิต เพราะพวกเขาถูกครอบงำด้วยความเห็นแก่ตัว เห็นแก่การเอาตัวรอด เห็นแก่ความต้องการส่วนตัว เห็นแก่ผลกำไร เห็นแก่อำนาจและความพอใจของตัวเอง พวกเขาไม่ได้เห็นแก่ความรักหรือเป็นห่วงสิ่งดีงามเพื่อคนอื่นเลย

- ความฝันของมนุษย์ยุคนี้บางครั้งไม่ต่างจากการสร้างหอบาเบล เมืองที่มนุษย์ไม่ต้องการพระเจ้า พวกเขาเชื่อว่า การปฏิเสธพระเจ้า ปฏิเสธสารของพระคริสต์ ปฏิเสธข่าวดีแห่งชีวิต จะนำพวกเขาไปพบอิสระที่จะเติมเต็มความเป็นมนุษย์

- น่าเศร้า ผลที่ตามมาก็คือ พระเจ้าผู้ทรงชีวิตถูกแทนที่ด้วยความคิดชั่ววูบของมนุษย์ ความคิดที่แว่บขึ้นมาเพื่อแสวงหาอิสรภาพให้ตัวเอง และสุดท้าย แนวคิดแบบนี้จบลงด้วยการตกเป็นทาสของบาปและความตาย

- ดังนั้น ขอให้เราถามตัวเองว่า เราเปิดใจให้พระจิตหรือยัง เราเปิดตัวเองให้พระเจ้านำทางเราหรือไม่ พึงระลึกว่า คริสตชนต้องดำเนินชีวิตทั้งวาจาและการกระทำโดยให้พระเจ้านำทาง

- พี่น้องที่รัก ขอให้เราตอบ YES กับชีวิต เราต้องปกป้องชีวิตทุกชีวิต และ Say No กับทุกกระทำที่นำไปสู่ความตาย เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าทรงชีวิตและทรงพระเมตตา มา เรามาพูดพร้อมกันว่า ... พระเจ้าผู้ทรงชีวิต โปรดทรงพระเมตตาเทอญ!

หลังจากมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โดยวันนี้ พระองค์ทรงแบ่งปันก่อนภาวนาว่า:

- เมื่อวานนี้ พระศาสนจักรได้ทำการสถาปนาบุญราศีใหม่ ก็คือ "บุญราศีโอดูอาร์โด้ โฟเครินี่" นักข่าวและบิดาของบุตร 7 คน ท่านถูกจำคุกเพราะความเกลียดชังที่มีต่อคาทอลิก ท่านตายในคุกเมื่อปี 1944 ตอนอายุ 37 ปี วันนี้ พ่อขอเชิญทุกคนร่วมใจภาวนาวอนขอท่านบุญราศีใหม่สำหรับการเป็นประจักษ์พยานถึงข่าวดีเรื่องชีวิตมนุษย์ด้วย

- นอกจากนี้ พ่อขอทักทายทุกคนที่มาที่กรุงโรมและทุกคนที่อยู่ในอิตาลีและทุกส่วนของโลก เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ทำงานเพื่อปกป้องชีวิต ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านด้วย

- แน่นอนว่า พ่อจะลืมไม่ได้เลย ขอทักทายบรรดาผู้ขับขี่ ฮาร์ลี่ย์ เดวิดสัน ที่มาร่วมมิสซานี้กันอย่างคับคั่ง ขอร่วมยินดีโอกาสวันฉลอง 110 ปีของการก่อตั้งมอเตอร์ไซค์แบรนด์นี้

ประมวลภาพ: มิสซาวัน "ข่าวดีเรื่องชีวิตมนุษย์"

Read More: Vatican Radio (Click)

Comments