โป๊ปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารวาติกันแล้ว

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพันธกิจและกิจกรรมต่างของธนาคารวาติกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการ 5 คนนี้ ต้องรายงานตรงต่อพระสันตะปาปาแต่เพียงผู้เดียวด้วย ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวจากนครรัฐวาติกัน เมื่อวันพุธที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมาสันตะสำนักออกแถลงการณ์ว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คนที่จะมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารวาติกันแล้ว หลังจากในสมณสมัยของพระสันตะปาปาก่อนหน้านี้หลายพระองค์ ยังไม่มีใครที่สามารถแก้ไขปัญหาความโปร่งใสของธนาคารวาติกันได้เลย

ทั้งนี้ คณะกรรมการ 5 ท่านที่พระสันตะปาปาแต่งตั้ง ประกอบไปด้วย

- พระคาร์ดินัล รัฟฟาเอเล่ ฟาริน่า (ประธานตรวจสอบ)
- พระคาร์ดินัล ฌอง-หลุยส์ โตร็อง (สมาชิก)
- พระสังฆราช ฆวน อิ๊กนาซิโอ อาร์เรียต้า โอชัว เด ชินเชตรู (ผู้ประสานงาน)
- มองซินญอร์ ปีเตอร์ เวลล์ (เลขานุการ)
- ศาสตาจารย์ แมรี่ แอน เกล็นดอน (สมาชิก)

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ จะทำงานขึ้นตรงกับสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส แต่เพียงพระองค์เดียว โดยจะตรวจสอบพันธกิจและกิจกรรมทุกอย่างว่าโปร่งใสและถูกต้องหรือไม่

Read More: Vatican Radio

Comments