โป๊ปและอาร์คบิช็อปแห่งแคนเทอบิวรี่ร่วมย้ำจุดยืน "ทำทุกทางเพื่อสร้างความเป็นหนึ่ง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ยืนยันร่วมกับ ดร.จัสติน เวลบี้ อาร์คบิช็อปแห่งแคนเทอบิวรี่ ผู้นำพระศาสนจักรแองกลิกัน ว่าพระศาสนจักรทั้งสองจะทำทุกทางเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งทางคำภาวนาและการกระทำ พร้อมกันนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวขอบคุณแองกลิกันที่เข้าใจแนวคิดของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ที่ทรงอนุญาตให้ผู้อภิบาลแองกลิกันเข้ามาเป็นสมาชิกพระศาสนจักรคาทอลิกได้ด้วย 


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2013 สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงต้อนรับ ดร.จัสติน เวลบี้ อาร์คบิช็อปแห่งแคนเทอบิวรี่ ผู้นำพระศาสนจักรแองกลิกันที่มาเข้าเฝ้า เพื่อสนทนาและสวดภาวนาพร้อมกันในวาติกัน

ในส่วนของการสนทนา สันตะสำนักออกแถลงการณ์ว่า ผู้นำทั้งสองพระศาสนจักรต่างให้คำมั่นสัญญาว่า จะทำทุกทางเพื่อส่งเสริมเอกภาพระหว่างคาทอลิกกับแองกลิกันให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งทางคำภาวนาและการกระทำทุกรูปแบบ โดยพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงกล่าวขอบคุณ อาร์คบิช็อป เวลบี้ ที่ได้นำชาวแองกลิกันสวดภาวนาเพื่อพระองค์ในวันที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา

ขณะที่ อาร์คบิช็อป เวลบี้ ได้กล่าวกับพระสันตะปาปาว่า "เนื่องจากวันเข้ารับตำแหน่งของเราทั้งสองใกล้กันมาก (พระสันตะปาปารับตำแหน่งวันที่ 19 มีนาคม ส่วนอาร์คบิช็อปเวลบี้ รับตำแหน่งวันที่ 21 มีนาคม) ผมจึงตระหนักถึงคำภาวนาว่าจะเป็นพลังสำหรับการนำพาพระศาสนจักร เพื่อนำไปสู่การให้อภัยและคืนดีกันครับ"

หลังจากนั้น พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอบคุณพระศาสนจักรแองกลิกันที่เข้าใจพระดำริของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ที่ทรงต้อนรับบรรดาผู้อภิบาลชาวแองกลิกันที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกพระศาสนจักรคาทอลิก จากนั้น ผู้นำทั้งสองพระศาสนจักรต่างลงความเห็นว่า ต้องร่วมมือกันปกป้องสถาบันครอบครัว เพราะนี่คือบ่อเกิดของสิ่งสร้างที่พระเจ้าประทานให้ เช่นเดียวกับรับใช้สังคมด้วยความรักและหัวใจที่พร้อมแบ่งปันเสมอ เพราะการแบ่งปันคือการสะท้อนถึงคำสอนของพระเยซูที่ว่า จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง

ตอนท้าน พระสันตะปาปาและอาร์คบิช็อป ได้ร่วมสวดภาวนาพร้อมกันภายในวัดน้อยของวาติกัน หลังจากนั้น พระสันตะปาปาทรงเชิญอาร์คบิช็อป เวลบี้ ร่วมโต๊ะอาหารเที่ยงกับพระองค์ด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาทรงต้อนรับอาร์คบิช็อปแห่งแองกลิกัน

Read More: Catholic News Service (Click)

Comments