โป๊ปฟรังซิส: ไม่มีใครได้เป็นคริสตชนแบบบังเอิญแน่นอน

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำ ไม่มีใครที่เป็นคริสตชนแบบฟลุ๊คๆ แต่เราเป็นคริสตชนเพราะพระเจ้าทรงเลือกและเรียกเราทีละคนให้มาเป็นลูกของพระองค์ พร้อมกันนี้ ทรงยืนยัน พระเจ้าทรงเดินเคียงข้างเราเสมอ แม้ในยามเผชิญความยากลำบากสุดๆในชีวิตก็ตามช่วงเช้าที่ผ่านมา (อังคารที่ 25 มิ.ย.) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระคาร์ดินัล โรเบิร์ต แซร่าห์ ประธานสมณสภากอร์ อูนัม และ พระคาร์ดินัล คามิลโล รูอินี่ อดีตอุปสังฆราชสังฆมณฑลโรม มาร่วมถวายด้วย ส่วนผู้ได้รับเชิญมาร่วมพิธีได้แก่เจ้าหน้าที่ประจำสมณสภากอร์ อูนัม และเจ้าหน้าที่สถานีอุตินิยมวิทยาของวาติกัน ในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงสอนว่า:

- วันนี้ ในบทอ่านจากหนังสือปฐมกาล (ปฐก 13:2, 5-18) ได้เล่าถึงการโต้เถียงกันเพื่อแบ่งแยกดินแดนระหว่าง "อับราฮัม" กับ "ล็อต" (Lot แต่ภาษาไทยเรียก "โล็ท") เมื่อพ่อได้อ่านพระวาจาตอนนี้ พ่อคิดถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลาง พ่อได้วอนขอพระเจ้าอย่างร้อนรนว่า ขอพระองค์ประทานปรีชาญาณแก่เราทุกคน ปรีชาญาณที่จะเอ่ยออกไปว่าอย่าสู้รบกันเลย

- พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัม "คนหนึ่งคนที่ทำเพื่อคนทุกคน" ถ้าเรากลับไปดูหนังสือปฐมกาลตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น ตั้งแต่ช่วงการสร้างโลก เราจะพบว่า พระเจ้าทรงสร้างดวงดาวมากมาย ต้นไม้มากมาย สัตว์ต่างๆมากมาย พระองค์สร้างสิ่งโน้นสิ่งนี้เต็มไปหมด แต่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เพียง "คนเดียว" พระเจ้าตรัสเสมอว่า พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์

- เราคริสตชนจึงถูก(พระเจ้า)เรียกแบบทีละคน ไม่มีใครในพวกเราที่เป็นคริสตชนแบบบังเอิญ (By pure chance) ไม่มีเลยสักคน!

- พระเจ้าตรัสเรียกเราแต่ละคนตามชื่อและพร้อมพระสัญญา นั่นคือ "จงก้าวออกไป เราอยู่กับเจ้าเสมอ เราเดินเคียงข้างเจ้าเสมอ" พระเยซูทรงทราบถึงเรื่องนี้ดี พระองค์ตรัสว่า "แม้ในเวลายากลำบากที่สุด พระองค์ก็ยังเรียกหาพระบิดา"

- การเป็นคริสตชนคือการสนองตอบต่อเสียงแห่งความรักและเสียงเรียกให้เรามาเป็นลูกของพระเจ้า พระองค์ไม่เคยปล่อยให้เราโดดเดี่ยวอ้างว้าง แต่ทรงขอให้เราก้าวไปข้างหน้า แม้ในช่วงเวลายากลำบากก็ตาม

- ดังนั้น ขอพระเจ้าทำให้มีความปรารถนาที่จะก้าวไปข้างหน้าเหมือนอับราฮัม แม้จะต้องก้าวไปข้างหน้าในยามเผชิญกับปัญหาสารพันก็ตาม จงก้าวออกไปด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเรียกเรา พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานสิ่งดีงามให้กับเรา

Read More: Vatican Radio

Comments