โป๊ปฟรังซิส: จงตอบพระเจ้าด้วยหัวใจ

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงขอร้องคริสตชน กล้าตอบสนองพระเจ้าด้วยหัวใจของเรา แม้บางครั้งเราอายที่จะตอบด้วยหัวใจ เพราะเราเป็นคนบาป แต่พระเจ้าไม่เคยลังเลที่จะให้สิ่งดีๆแก่เราเสมอช่วงเช้าที่่ผ่านมา (วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ บรรดาสมณทูตประมาณ 40 องค์มาร่วมถวายด้วย (พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทยร่วมถวายด้วย โดยชมคลิปได้ด้านล้าง) สำหรับบทเทศน์ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ นักบุญลูกาเล่าถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงถามบรรดาศิษย์ว่า "พวกท่านคิดว่าเราเป็นใคร" และนักบุญเปโตร ตอบว่า "พระองค์คือพระคริสต์ของพระเจ้า"

- คำถามที่พระเยซูถามนี้เกี่ยวเนื่องกับเรามากว่า 2,000 ปี และมันตรงกับใจของเรามากๆ เพราะอะไร? เพราะเราซึ่งเป็นทั้งศิษย์และผู้รับใช้ของพระเจ้าจำเป็นต้องตอบคำถามข้อนี้ คำถามที่พระเจ้าถามว่า "ท่านคิดว่าเราเป็นใคร" พระองค์ถามเราหลายครั้งมากๆ เราถูกพระเยซูเรียกหลายต่อหลายครั้งในยุคนี้ พระองค์เรียกเราให้สานต่อรากฐานดีๆที่สร้างไว้โดยอัครสาวก

- ฉะนั้น จงมีความกล้าที่จะตอบคำถามของพระเยซู จงตอบพระองค์จากหัวใจของเรา แม้บางครั้ง เราอายที่จะตอบคำถามของพระเยซู เพราะเรารู้ว่าบางสิ่งในตัวเราไม่ถูกต้อง เราเป็นคนบาป แต่เพราะพระเจ้าทรงรักมนุษย์มาก พระองค์ทรงแต่งตั้งนักบุญเปโตรให้เป็นหัวหน้าพระศาสนจักร พระเจ้าไม่เคยลังเล เพราะพระองค์จะทำสิ่งดีๆให้กับเราเสมอ

- พวกท่านคือผู้ที่ได้รับเจิม สิ่งนี้จะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างหนักแน่นและแบกกางเขนเดินไปทุกวัน ซึ่งกางเขนนี้หนักทุกครั้ง ของให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยความชื่นชมยินดีและวอนขอพระหรรษทานจากพระเจ้า

Read More: Vatican Radio

Comments