โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเสแสร้งว่าตัวเองไม่ใช่คนบาป"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเทศน์แบบคมๆ อย่าคิดว่าเราไม่ใช่คนบาป เพราะถ้าทำแบบนั้นก็รู้ได้เลยว่า ซาตานกำลังทำงานในตัวเรา พร้อมเตือนสติพระสงฆ์ ต้องกล้ายอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาป เพราะการกล้ารับผิดนี้คือความสุภาพถ่อมตนที่ผู้อภิบาลต้องกล้าแสดงออกเหมือนนักบุญเปาโล


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระคาร์ดินัล เมาโร่ ปิอาเชนซ่า ประธานสมณกระทรวงเพื่อพระสงฆ์ มาร่วมถวายด้วย ส่วนผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่สมณกระทรวงเพื่อพระสงฆ์ ในส่วนบทเทศน์ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- หนทางเดียวที่จะได้รับของขวัญแห่งความรอดพ้นจากบาปก็คือความเต็มใจความจริงใจในการตระหนักว่า ตัวเราเองเป็นคนอ่อนแอและเป็นคนบาป และหลีกเลี่ยงที่จะหาเหตุผลต่างๆนาๆมาเป็นข้อแก้ตัวให้เราดูดี

- เราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาป เหมือนที่นักบุญเปาโลแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง เราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาป ยอมรับอย่างสุภาพถ่อมตนตั้งหัวจรดเท้า

- การยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาป เป็นแบบอย่างของความสุภาพสำหรับพระสงฆ์ นี่คือความสุภาพถ่อมตนแบบคริสตชนที่สามารถจับต้องได้

- พึงระลึกว่า จงอย่าเสแสร้งทำเป็นคนไม่มีบาป เพราะความถ่อมตนแท้จริงคือการรู้ว่า การแสร้งทำเป็นคนดีไม่มีบาป เป็นส่วนหนึ่งของซาตานที่อยู่ในตัวเรา

- ถ้าคริสตชนล้มเหลวกับการยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาป อย่างที่พ่อเคยกล่าวไปแล้ว มันก็เป็นเรื่องผิดปกติสุดๆ ความล้มเหลวประการแรกที่เด่นชัดคือเราล้มเหลวที่จะเข้าใจความงดงามของการไถ่ให้รอดจากบาปที่พระเยซูทรงนำมามอบให้เรา

Read More: Vatican Radio

Comments