โป๊ปฟรังซิส: "ในพระศาสนจักร ทุกคนมีความสำคัญเท่ากันหมด"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำ เราทุกคนมีความสำคัญเท่ากันหมดในพระศาสนจักร พระสันตะปาปาไม่ได้มีความสำคัญเหนือกว่าสัตบุรุษทั่วไป ฉะนั้น ถ้าใครมีบอกว่า "กลับบ้านไปซะ! แกไม่เป็นที่ต้องการของพระศาสนจักร" คนที่พูดแบบนั้นเป็นพวกโกหกไร้สาระสิ้นดี


ช่วงสายวันพุธที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ท่ามกลางสัตบุรุษกว่า 90,000 คน ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงกล่าวสอนสัตบุรุษในหัวข้อเกี่ยวกับพระศาสนจักร ใจความว่า:

- พระเจ้าทรงสร้างบ้านของพระองค์ด้วยการเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา เราทุกคนเป็นประชากรของพระเจ้า

- เราทุกคนต่างเป็นหินที่ใช้สร้างพระศาสนจักรซึ่งสร้างบนพระเยซู ผู้เป็นศิลาเอกของพระศาสนจักรแห่งนี้

- ในเมื่อเราเป็นหินที่ใช้สร้างพระศาสนจักร เราจึงมีส่วนสำคัญ ฉะนั้น ไม่มีใครไร้ค่าในพระศาสนจักร เราทุกคนมีความสำคัญเหมือนกันหมด ถ้ามีใครมาบอกท่านว่า 'กลับบ้านไปซะ! แกไม่เป็นที่ต้องการของที่นี่' มันจะเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดี

- จำไว้นะว่า เราทุกคนมีความเท่าเทียมกันในพระศาสนจักร พวกท่านพูดว่าพระสันตะปาปาทรงมีความสำคัญยิ่ง แต่ไม่ใช่อย่างนั้น!! เราทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกันหมด (ตรัสจบ สัตบุรุษปรบมือชอบใจกันใหญ่)

- ดังนั้น ขอพระเจ้าประทานพระหรรษทานและพละกำลังของพระองค์ให้กับเรา เพื่อที่เราจะสามารถร่วมเป็นหนึ่งเดียวอย่างลึกซึ้งกับพระคริสตเจ้า ผู้เป็นศิลาเอกของพระศาสนจักร ศิลาที่เป็นรากฐานสำหรับการดำเนินชีวิตของเราและชีวิตของพระศาสนจักร

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป (26 มิ.ย. 2013)

Read More: Vatican Radio

Comments