โป๊ปฟรังซิส: "คาทอลิกต้องสามัคคีในกลุ่มของเรา และต้องเป็นหนึ่งกับคริสตชนนิกายอื่นด้วย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำ คาทอลิกต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มของเราเอง อย่าแตกแยกและเห็นแก่ตัวเองเด็ดขาด นอกจากจะสามัคคีในกลุ่มคาทอลิกแล้ว ยังต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่พี่น้องคริสตชนต่างนิกายด้วย พร้อมกันนี้ ทรงวอนขอนานาชาติร่วมกันดูแลผู้ลี้ภัยตามหลักมนุษยธรรม อย่าได้ทอดทิ้งพวกเขาเป็นอันขาด


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษกว่า 95,000 คน โดยระหว่างที่พระสันตะปาปาประทับบนรถโป๊ปโมบิลทักทายประชาชน มีเหตุการณ์น่ารักๆเกิดขึ้น เมื่อเยาวชนชายสวมเสื้อทีมชาติอาร์เจนติน่า ปักชื่อ "(ลิโอเนล) เมสซี่" เขาคนนี้มีความผิดปกติทางร่างกายและได้ขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้พระสันตะปาปาบนรถโป๊ปโมบิล พระสันตะปาปาทรงให้เขานั่ง แต่ความประทับใจของภาพนี้คือ "เขาไม่ยอมลุกและไม่ยอมลงจากรถ" พระสันตะปาปาทรงปล่อยให้เขานั่งจนพอใจและจึงเข้าไปสวมกอดพูดคุยกับเขา ก่อนที่เขาจะลงจากรถไป

ในส่วนของบทแบ่งปันประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนเกี่ยวกับ "ธรรมชาติของพระศาสนจักร" ใจความว่า:

- ความเป็นหนึ่งเดียวกันมีพลังยิ่งใหญ่กว่าความแตกแยก เราต้องแสวงหาและทำงานหนักเพื่อสร้างเอกภาพในกลุ่มของเราชาวคาทอลิก และยังต้องแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพี่น้องคริสตชนทุกนิกาย

- การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระศาสนจักร หมายถึง การเอาชนะความต้องการส่วนตัวและความแตกแยกในกลุ่มพวกเรา เราต้องเข้าใจกันและกันให้มากขึ้น

- จริงอยู่ที่มีคำพูดที่ว่า "ความขัดแย้งสามารถช่วยเราให้เติบโตยิ่งขึ้น" แต่อย่าลืมว่า มันก็แยกเราออกจากกันด้วย ฉะนั้น เราต้องไม่เดินบนหนทางแห่งความแตกแยกและความขัดแย้ง แต่เราต้องเดินบนหนทางแห่งความสามัคคี

- ความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มคริสตชนมีพลังยิ่งใหญ่กว่าความแตกแยก ทุกๆครั้งที่มีความแตกแยก มันไม่เคยจบลงแบบสวยงามสักครั้ง มันทำให้เราแตกแยกกัน และยังแยกเราจากพระเจ้าด้วย

- พ่ออยากแบ่งปันว่า เมื่อเช้านี้ พ่อได้สวดภาวนาร่วมกับบรรดาผู้อภิบาลคริสตชนนิกายอื่นๆ เป็นเวลา 30-40 นาที พ่อและพวกท่านเหล่านั้นร่วมกันภาวนาเพื่อเอกภาพในกลุ่มคริสตชน

- พี่น้องที่รัก พระศาสนจักรไม่ใช่องค์กรการกุศล ไม่ใช่องค์กรวัฒนธรรม หรือสถาบันการเมือง แต่พระศาสนจักรคือร่างกายที่มีชีวิตของพระคริสตเจ้า เราเดินและทำพันธกิจต่างๆบนหน้าประวัติศาสตร์

- ประชากรในพระศาสนจักรคือพระกายของพระคริสตเจ้า เราถูกสร้างมาเพื่อเป็นร่างกายของพระคริสตเจ้า เราเป็นร่างกาย เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ต่างกัน เพราะเราได้รับพระพรให้ทำประโยชน์ในหน้าที่ที่แตกต่างกันไป

- พระศาสนจักรคือร่างกายที่มีชีวิต เรามีพระเยซูเป็นศีรษะที่คอยนำทาง หล่อเลี้ยง และสนับสนุนเรา ดังนั้น ขอให้เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจ้า ขอให้เราวางใจในพระองค์ ขอให้เราดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระองค์

- ในพระศาสนจักร เรามีความหลากหลายของหน้าที่การงานเยอะมากๆ ทั้งหมดเปี่ยมด้วยความมั่งคั่งแห่งพระพรที่พระจิตประทานให้เรา

ตอนท้ายของการเทศน์สอน พระสันตะปาปาทรงกล่าวขอร้องให้เราช่วยดูแลกลุ่มผู้ลี้ภัยตามหลักมนุษยธรรม พระองค์ตรัสว่า "ขอให้พลเมืองและรัฐทุกแห่งทั่วโลก อย่าปล่อยปะละเลยในการช่วยเหลือผู้อพยพ อย่าลืมว่า ใบหน้าของพวกเขาสะท้อนถึงพระพักตร์ของพระคริสต์ผู้ยากไร้"

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไปประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2013

Read More: Vatican RadioComments