โป๊ปฟรังซิส: "น.จอห์น บัปติสต์คือดวงจันทร์ที่ส่องแสงเตรียมทางให้ดวงอาทิตย์ได้ส่องสว่างโลก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงอธิบาย พระศาสนจักรสมโภชนักบุญจอห์น บัปติสต์ ในเดือนมิถุนายน เพราะนี่เป็นช่วงที่มี "แสงสว่าง" นานสุดในรอบปี ซึ่งนักบุญจอห์น บัปติสต์ เป็นเหมือน "ดวงจันทร์" ที่ส่องแสงเตรียมทางให้พระเยซู ซึ่งเป็น "ดวงอาทิตย์" ได้สาดส่องความสว่างให้กับโลก พร้อมกันนี้ ทรงหวังเห็นคริสตชน กล้าประกาศพระวาจาเหมือนนักบุญจอห์น บัปติสต์ และต้องเป็นการประกาศแบบไม่หวังผลตอบแทนด้วย 


ช่วงเช้าที่ผ่านมา (จันทร์ที่ 24 มิ.ย.) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โอกาสสมโภชนักบุญจอห์น บัปติสต์ มิสซานี้ พระคาร์ดินัล จานฟรังโก้ ราเวซี่ ประธานสมณสภาเพื่อวัฒนธรรม มาร่วมถวายด้วย ส่วนผู้ได้รับเชิญมาร่วมพิธีได้แก่เจ้าหน้าที่ประจำสมณสภาเพื่่อวัฒนธรรม ในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงสอนว่า:

- วันนี้ พระศาสนจักรทำการสมโภชนักบุญจอห์น บัปติสต์ ผู้ที่พระวรสารได้ระบุว่าเป็นผู้เตรียมทางให้กับพระเยซู ดังนั้น พ่อขอเริ่มบทเทศน์วันนี้ด้วยการส่งความปรารถนาดีไปยังทุกคนที่มีศาสนนาม "จอห์น บัปติสต์"

- ชีวิตของนักบุญจอห์น บัปติสต์ ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่เราจะเข้าใจ เพราะเมื่อเราคิดถึงชีวิตของท่าน เราจะคิดถึงภาพของการเป็นประกาศก บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่จบชีวิตอย่างยากไร้

- เอาล่ะ คำถามของพ่อคือ "จอห์น (บัปติสต์) คือใคร" ท่านจอห์น บัปติสต์ อธิบายตัวท่านเองว่าเป็น "เสียงในถิ่นทุรกันดาร" แต่นี่คือเสียงที่ปราศจากพระวาจาของพระเจ้า ทำไม? เพราะพระวาจาไม่ใช่ตัวท่าน แต่เป็น "ท่านอื่น" ที่ยิ่งใหญ่กว่าท่าน

- ทำไมพระศาสนจักรถึงเลือกสมโภชนักบุญจอห์น บัปติสต์ ในช่วงนี้ ในช่วงเวลาที่ (กลาง)วันยาวนานที่สุดในรอบปี ทำไมพระศาสนจักรเลือกสมโภชท่านจอห์น บัปติสต์ในช่วงที่มีแสงสว่างยาวนานที่สุด? (มิถุนายน เป็นช่วงฤดูร้อนของยุโรป นี่เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์จะทอแสงนานที่สุด ในบางประเทศ อาทิ แถบสแกนดิเนเวีย ดวงอาทิตย์จะส่องแสงทั้งวันทั้งคืน)

- คำตอบคือ ท่านจอห์น บัปติสต์ เป็นบุรุษแห่งความสว่าง ท่านนำความสว่างมาสู่โลก แต่มันไม่ใช่ความสว่างของท่านเอง แต่เป็นความสว่างของพระเยซู

- นักบุญจอห์น บัปติสต์ เป็นเหมือนกับ "ดวงจันทร์" เพราะเมื่อพระเยซูทรงเริ่มออกเทศนาสั่งสอน ความสว่างของนักบุญจอห์น บัปติสต์ ก็ค่อยๆอับแสงลง เพื่อให้ความสว่างของพระเยซูที่เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ได้เริ่มส่องแสง

- นักบุญจอห์น บัปติสต์ ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่มี(ทรัพย์สิน)อะไรเลย และนั่นก็เป็นกระแสเรียกของท่าน ท่านปฏิเสธชีวิตฝ่ายโลกทุกอย่าง และเมื่อเราไตร่ตรองชีวิตของบุรุษผู้นี้ เราจะพบว่า มันยิ่งใหญ่และทรงพลังมากๆ

- เราไม่รู้เลยว่าบั้นปลายชีวิตของจอห์น บัปติสต์ เป็นอย่างไร เรารู้แค่ว่าท่านถูกประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะ แล้วนำศีรษะใส่บนถาดเพื่อเป็นของขวัญของการเต้นระบำให้กับหญิงชู้ที่นอกใจสามี

- บุคลิกลักษณะของนักบุญจอห์น บัปติสต์ ทำให้พ่อคิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระศาสนจักรเป็นอย่างมาก นั่นคือ พระศาสนจักรดำรงอยู่ได้ด้วยการประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์อย่างกล้าหาญจนถึงวาระสุดท้ายที่ต้องสละชีวิตเพื่อยืนยันความเชื่อ ทั้งนี้ เพื่อรับใช้และไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

- พระศาสนจักรต้องฟังเสียงของพระเยซูและเปล่งเสียงของเราเองเพื่อประกาศพระนามของพระองค์อย่างเข้มแข็ง นี่ถึงจะเป็นพระศาสนจักรที่ปราศจากอีโก้และปราศจากชีวิตที่ยึดติดกับตัวเอง

Read More: Vatican Radio

Comments