โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่คิดอยากทำตัวเด่นดัง เขาคนนั้นคิดผิดเต็มๆ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเตือนใจ ถ้าใครมีความคิดอยากดำเนินชีวิตคริสตชนให้เด่นดัง ให้ดูเจ๋งกว่าเพื่อนพี่น้อง คนนั้นก็คิดผิดเต็มๆ เพราะพระเยซูไม่เคยสอนให้เราเป็นใหญ่หรือเด่นในหมู่พี่น้อง นอกจากนี้ ทรงหวังคริสตชนเลิกแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใส่ร้ายป้ายสีและดูหมิ่นคนอื่น และหันมาแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ดีกว่า


ช่วงเช้าที่ผ่านมา (พฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย.)  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่สถานทูตอาร์เจนติน่าและอิตาลีประจำสันตะสำนัก ในส่วนบทเทศน์ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระเยซูต้องการเราให้เปลี่ยนแปลงตัวเอง พระองค์ต้องการให้เกิดการปฏิรูป เพื่อเปลี่ยนตัวเราจากเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านไปเป็นผลไม้ที่เกิดผล

- พ่ออยากเตือนสติเราทุกคนที่มีความคิดว่า ชีวิตคริสตชนของตนต้องเด่นกว่า ต้องเหนือกว่าผู้อื่น ว่าเป็นความคิดที่ผิด พระเยซูตรัสสอนว่า ใครในหมู่พวกท่านที่ต้องการเป็นใหญ่ในหมู่พี่น้องของตน หรือถ้าหัวใจของเราคิดร้ายกับพี่น้องของเรา มันก็มีบางสิ่งผิดปกติในจิตใจและต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง มันต้องมีการกลับใจ!

- ใครที่โกรธเพื่อนพี่น้องก็จัดเป็นการกระทำที่หยาบช้า ความโกรธคือการฆ่าพี่น้องของเรา

- พระเยซูทรงสอนเราว่า "อย่านำข้อบกพร่องของคนอื่นมาพูด อย่าใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น อย่าดูถูกผู้อื่น" เพราะตอนจบของถนนสายนี้ เราก็ต้องเดินไปกับพี่น้องเหล่านี้

- ในเมื่อเราต้องเดินไปบนถนนเส้นเดียวกัน ถนนที่นำเราไปสู่กางเขน ทำไมเราไม่เลือกที่จะเดินด้วยหนทางแห่งรักไปพร้อมกันล่ะ เพราะเราใส่ร้ายกัน ตอนจบของถนนนี้ก็จะจบด้วยการใส่ร้ายกันไปมา

- ถ้าเราไม่สามารถที่จะเก็บปากให้หยุดการนินทา ความก้าวร้าวก็จะเกิดขึ้น เหมือนอย่างที่เราเห็นจากเรื่องกาอินที่ทำร้ายอาเบล ดังนั้น พึงระลึกไว้ว่า ไม่ใช่เราเป็นคนไม่ดี แต่เป็นเพราะเราเป็นคนบาปและอ่อนแอ เราจึงเลือกแก้ปัญหาแบบง่ายๆด้วยปาก เราทำเพื่อจะได้จบปัญหาด้วยการใส่ร้ายกัน หมิ่นประมาทกัน แทนที่จะจบปัญหาด้วยการหาทางออกแบบดีๆ

Read More: Vatican Radio (Click)


Comments