โป๊ปฟรังซิส: "จงสวดให้ศัตรู ไม่ใช่ทิ้งหน้าที่นี้ให้ซิสเตอร์ชีลับรับผิดชอบ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเทศน์เตือนสติ เราต้องภาวนาให้ศัตรู เพื่อเปลี่ยนใจหินของเขาให้เป็นใจเนื้อ ไม่ใช่ปล่อยหน้าที่ภาวนานี้ให้เป็นของ "ซิสเตอร์ชีลับ" เพราะถ้าทำแบบนั้น เราจะไม่ใช่คริสตชน นอกจากนี้ ทรงชี้ การแก้แค้นไม่ใช่นิสัยของคริสตชน 


ช่วงเช้าที่ผ่านมา (อังคารที่ 18 มิ.ย.) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:

- เราจะรักศัตรูเราได้อย่างไร? เราจะรักที่คนที่ตัดสินใจทำลายและฆ่า(จิตใจและชีวิต)คนได้อย่างไร มันยากจริงๆนะที่จะรักศัตรูคู่อริของเรา มันยากจริงๆ แต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงขอร้องเราให้ทำแบบนั้นจริงๆ

- เราต้องภาวนาเพื่อคนที่เกลียดเราและทำผิดต่อเรา เพื่อที่ว่า "ใจหิน" ของเขาจะได้เปลี่ยนเป็น "ใจเนื้อ" และพวกเขาจะได้สัมผัสถึงความบรรเทาใจและความรัก

- บ่อยครั้ง เรามักจะคิดว่า "พระเยซูทรงขอเรามากไปหรือเปล่าเนี่ย?" จากนั้น เราก็ผลักหน้าที่นี้ (รักศัตรูและภาวนาให้เขา) ไปให้กับบรรดาซิสเตอร์ในอารามชีลับซึ่งเป็นผู้เปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ เราปล่อยให้นิสัยการรักศัตรูไปเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น แต่พระเยซูตรัสชัดเจนว่า "ไม่! เราต้องอย่าทำแบบนั้น" เพราะถ้าเราทำแบบนั้น เราจะเป็นเหมือนคนเก็บภาษี ไม่ใช่คริสตชน

- ตกลงแล้ว เราจะรักศัตรูของเราได้อย่างไร เรื่องนี้ พระเยซูบอกเรา 2 สิ่ง อันดับแรก ให้เราดูพระบิดาผู้ทรงทำให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงบนความชั่วและความดี พระองค์ทรงทำให้สายฝนโปรยปรายลงมาบนความยุติธรรมและอยุติธรรม พ่อพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไร มันหมายความว่า "พระเจ้าทรงรักทุกคนไง" พระเยซูบอกเราว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเป็นองค์แห่งความสมบูรณ์แบบ เราต้องเลียนแบบพระบิดาที่เปี่ยมด้วยความสมบูรณ์แบบแห่งความรัก พระเยซูทรงให้อภัยศัตรูของพระองค์ พระองค์ทรงทำทุกทางเพื่อให้อภัยพวกเขา

- พ่อขอเตือนสติทุกคนว่า "การแก้แค้นไม่ใช่คริสตชน!"

- ส่วนวิธีที่สองที่เราจะรักศัตรูนั้น ก็คือ "จงสวดภาวนาให้พวกเขา" จงอธิษฐานภาวนาให้ศัตรู จงภาวนาให้คนที่กดขี่ข่มเหงท่าน จงขอพระเจ้าเปลี่ยนจิตใจศัตรูที่เป็นใจหินให้เป็นใจเนื้อ

- ลองถามตัวเองดูว่า "เราอธิษฐานภาวนาให้ศัตรูบ้างไหม เราภาวนาให้คนที่ไม่รักเราบ้างหรือเปล่า" ถ้าเราตอบว่า "ใช่ เราภาวนาให้" พ่อก็จะกล่าวต่อไปว่า "ดี จงภาวนาต่อไป ภาวนาให้มากๆ เพราะท่านเดินมาถูกทางแล้ว!"

- แต่ถ้าท่านตอบว่า "ไม่ เราไม่สวดให้ศัตรู" พระเจ้าจะตรัสว่า "แย่นะ! ในเมื่อท่านทำแบบนี้ ท่านก็กลายเป็นศัตรูของคนอื่นเช่นกัน"

Read More: Vatican Radio (Click)

Comments