โป๊ปฟรังซิส: "ผู้ชายควรจะมีความสุขเมื่อรู้ว่าตัวเองจะมีลูก"

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงสอนผู้ชายทุกคน ถ้าผู้ชายคนไหนไม่มีความสุขที่ได้เป็นพ่อคน เขาต้องมีความผิดปกติแน่ๆ เพราะมันเหมือนใช้ชีวิตไม่สุด แต่เป็นแบบครึ่งๆกลางๆ ส่วนบรรดาพระสงฆ์ ก็ต้องมีความสุขที่ได้เป็น "คุณพ่อฝ่ายจิตวิญญาณ" และดูแลเอาใจใส่สัตบุรุษให้เติบโตทางความเชื่ออย่างดี


ช่วงเช้าที่ผ่านมา (พุธที่ 26 มิ.ย.) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระคาร์ดินัล ซัลวาตอเร่ เด จอร์จี้ พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งปาแลร์โม่ ที่ฉลองชีวิตสงฆ์ 60 ปี มาร่วมถวายด้วยในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงสอนว่า:

- ในบทอ่านวันนี้ พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมผู้แก่เฒ่าเกี่ยวกับความชื่นชมยินดีที่จะมีบุตร ... เมื่อใดที่ชายคนหนึ่งไม่มีความรู้สึกนี้(ความยินดีที่จะมีบุตร) มันต้องมีบางสิ่งผิดปกติกับชายคนนั้นแน่ๆ ต้องมีบางสิ่งผิดแปลกออกไป เพราะเราต่างต้องการจะมีความรู้สึกยินดีที่จะมีบุตรและได้เป็นพ่อคน แม้แต่บางคนในกลุ่มพวกเราที่ครองตนเป็นโสด ก็ยังมีความยินดีเกิดขึ้น เมื่อทราบว่าคนที่เรารู้จักกำลังจะให้บังเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมา

- การได้เป็นพ่อคนคือการให้ชีวิตแก่ผู้อื่น มันคือการสร้างชีวิต ... สำหรับเราที่เป็นสงฆ์ มันคือการอภิบาลเอาใจใส่แบบพ่อลูก มันคือการเป็นคุณพ่อฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งการเป็นคุณพ่อฝ่ายจิตวิญญาณก็จัดเป็นการให้ชีวิตจิตและได้ความรู้สึกว่าเป็นพ่อคนด้วย

- คนที่เป็นพ่อจะรู้ถึงวิธีการที่ปกป้องลูกๆของตน สำหรับพระสงฆ์ นี่คือพระหรรษทานที่เราต้องถามตัวเองเสมอถึงการได้เป็นสงฆ์และเป็นคุณพ่อฝ่ายจิตวิญญาณ

- ถ้าเราเกิดความรู้สึกไม่อยากมีบุตร ไม่อยากคิดถึงการเป็นพ่อคน มันก็เหมือนกับชีวิตไม่สมบูรณ์แบบ มันเหมือนเราใช้ชีวิตแค่ครึ่งทาง ดังนั้น เราต้องเป็นพ่อคน

- พวกเราพระสงฆ์ได้รับพระหรรษทานจากพระเจ้า เพราะสัตบุรุษเรียกเราว่า "คุณพ่อ, คุณพ่อ, คุณพ่อ ..." สัตบุรุษต้องการให้เราเป็นพ่อของพวกเขา นี่คือพระหรรษทานของการเป็นคุณพ่อผู้อภิบาลดูแลจิตใจ

Read More: Vatican Radio

Comments