โป๊ปฟรังซิส: ความหลากหลายในพระศาสนจักรเป็นเหมือนภาพโมเสกล้ำค่า

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงชี้ ในพระศาสนจักร ความหลากหลายคือทรัพย์สมบัติล้ำค่า ซึ่งตั้งอยู่บนความเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนกับภาพโมเสกอันงดงามที่ชิ้นส่วนเล็กๆได้ถูกนำมารวมกับส่วนอื่นๆ ประดุจแผนการที่ยิ่งใหญ่และงดงามของพระเจ้า พร้อมกันนี้ ทรงย้ำพระสังฆราช อย่าปล่อยให้ความคิดฝ่ายโลก อาทิ การแสวงหาอำนาจ เป็นอุปสรรคในการขัดขวางความเชื่อของการเป็นผู้อภิบาลสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล พร้อมมอบ "ปัลลิอุม" ให้กับพระอัครสังฆราชใหม่ 34 องค์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปกครองอัครสังฆมณฑลต่างๆทั่วโลกในรอบปีที่ผ่านมา มิสซานี้จัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยมีผู้แทนจากพระศาสนจักรออโธด็อกซ์แห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล มาร่วมพิธีด้วย ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอน 3 สิ่งสำคัญได้แก่:

1) การประกาศความเชื่อ

- ตอนที่พระเยซูตรัสถึงพระมหาทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพ พระองค์ไม่ได้พูดถึงอำนาจฝ่ายโลกเลย จากนั้นนักบุญเปโตรแย้งพระเยซูว่า เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดกับพระองค์ แต่พระเยซูทรงตอบกลับไปว่า "เจ้าซาตาน ไปให้พ้น"

- ฉะนั้น เมื่อใดที่เราคิดถึงอำนาจตามประสามนุษย์ และไม่ทำให้ตัวเองได้รับการสอนสั่งและนำทางด้วยความเชื่อในพระเจ้า เราก็จะกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางความเชื่อให้ตัวเอง

- ความเชื่อในพระคริสตเจ้าคือแสงสว่างของชีวิตเราที่เป็นพระสังฆราชผู้อภิบาลในพระศาสนจักร

2) การประกาศความรัก

- บทอ่านที่สองของวันนี้ นักบุญเปาโลกล่าวว่า "ข้าพเจ้าต่อสู้มาอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้ามาถึงเส้นชัยแล้ว" (2 ทิโมธี 4:7)

- การต่อสู้ที่นักบุญเปาโลหมายถึงนั้น คืออะไร มันไม่ใช่การต่อสู้ด้วยอาวุธของมนุษย์ซึ่งยังคงดำเนินแบบทุกข์ระทมไปสู่การนองเลือดทั่วทุกมุมโลก แต่มันเป็นการสู้ของมรณสักขี

- อาวุธของนักบุญเปาโลคือสารของพระคริสตเจ้า และการให้ของขวัญด้วยชีวิตของท่านเองในการอุทิศให้กับผู้อื่น

- นักบุญเปาโลเน้นย้ำมากกับ "การเป็นทุกสิ่ง เพื่อทุกคน"

- สำหรับตัวของ "พระสังฆราชแห่งกรุงโรม" (พระสันตะปาปา) ก็ได้ถูกเรียกมาให้ดำเนินชีวิตและยืนยันความรักในพระคริสตเจ้าต่อพี่น้องทุกคน โดยปราศจากการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปราศจากข้อจำกัด และอุปสรรคทุกชนิด

3) การประกาศความเป็นหนึ่งเดียวกัน

- ปัลลิอุมที่ท่านได้รับในวันนี้ คือเครื่องหมายของการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้สานงานต่อจากนักบุญเปโตร (หมายถึงพระสันตะปาปา)

- ในพระศาสนจักร ความหลากหลายคือทรัพย์สมบัติล้ำค่า ซึ่งตั้งอยู่บนความเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนกับภาพโมเสกที่งดงามที่ชิ้นส่วนเล็กๆได้ถูกนำมารวมกับส่วนอื่นๆ ประดุจแผนการที่ยิ่งใหญ่และงดงามของพระเจ้า

- สิ่งนี้ควรจะดลใจเราให้ทำงานอย่างหนักเพื่อเอาชนะความแตกแยกซึ่งแบ่งร่างกายของพระศาสนจักรออกจากกัน

- จงเป็นหนึ่งเดียวในความแตกต่าง นี่คือหนทางที่พระเยซูสอนเรา

- ปัลลิอุมจะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับพระสังฆราชแห่งกรุงโรมและพระศาสนจักรสากล เช่นเดียวกับ การอุทิศตนเพื่อเป็นผู้รับใช้ของความเป็นหนึ่งเดียวกัน

ประมวลภาพ: มิสซาสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล

Read More: Vatican Radio


Comments