Posts

Showing posts from November, 2015

โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องขอโทษพระ เวลาลังเลหรือไม่เต็มใจจะเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คริสตชนถูกเรียกมาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น เราต้องขอโทษพระเจ้าในเวลาที่เราเกิดความลังเลหรือไม่เต็มใจที่จะเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า ทรงขอร้องคริสตชนในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง จงรักษาความกระตือรือร้นในการเป็นผู้นำข่าวดี จงช่วยกันฟื้นฟูประเทศทั้งด้านมนุษยธรรมและจิตวิญญาณ
ช่วงสายวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาวันฉลองนักบุญแอนดรูว์ อัครสาวกและมรณสักขี ภายในสนามกีฬาบาร์กเตเลมี โบก็องดา กรุงบังกี้ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 30,000 คน โดยมิสซานี้เป็นมิสซาปิดท้ายการเยือนทวีปแอฟริกาของพระสันตะปาปาด้วย

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- เป็นเรื่องดีในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก การทดลอง และความทุกข์ระทม ยิ่งอนาคตยังไม่แน่นอนและเราสัมผัสถึงความอ่อนล้าและหวาดระแวง เราได้มาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน เรามาอยู่ร่วมกันในวันนี้เพื่อเฉลิมฉลองการประทับอยู่ของพระเจ้าโดยพร้อมหน้ากัน

- การมองไปยังชีวิตนิรันดรไม่ใช่ความเชื่อผิดๆ มันไม่ใช่การต่อสู้ของโลกนี้ แต่นี่คือความจริงที่ทรงพลังซึ่ง…

โป๊ปฟรังซิสเสด็จเยี่ยมพี่น้องชาวมุสลิมในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้อง "พี่น้องชาวมุสลิม" ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ร่วมกันสร้างความสามัคคีและความเป็นพี่น้องกันให้เกิดอีกครั้งในสังคม ภายหลังประเทศแห่งนี้ต้องพบกับภาวะสงครามมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ ทรงย้ำ การมาเยือนสาธารณรัฐแอฟริกากลางจะไม่สมบูรณ์แบบ ถ้าไม่ได้มาเยี่ยมพี่น้องมุสลิม
ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปพบผู้นำชาวมุสลิม ภายในมัสยิดกลาง กรุงบังกี้ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง โดยพื้นที่ที่มัสยิดตั้งอยู่นั้น เป็นเขตสงครามกลางเมืองของสาธารณรัฐแอฟริกากลางด้วย

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับผู้นำมุสลิม พระองค์กล่าวว่า

- พี่น้องที่รัก ข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งที่ได้มาอยู่ท่ามกลางท่านทุกคน ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น การเดินทางมาสาธารณรัฐแอฟริกากลางครั้งนี้จะไม่สมบูรณ์แบบ ถ้าหากข้าพเจ้าไม่ได้มาพบกับชุมชนชาวมุสลิม

- คริสตชนและมุสลิมคือพี่น้องชายหญิง พวกเราทราบดีว่า เหตุการณ์รุนแรงที่ผ่านมานั้นได้ทำร้ายประเทศของเราและไม่ได้ตั้งอยู่บนความต้องการที่ถูกต้องตามหลักศาสนา ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้นำคริสตชนและมุสลิมต่างมีบทบาทสำคัญใน…

โป๊ปฟรังซิส: "สันติภาพไม่ใช่เอกสารที่แค่เซ็นต์แล้วก็เกิดได้"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนเยาวชน สันติภาพไม่ใช่เอกสารที่แค่นั่งลงแล้วเซ็นต์ชื่อ ก็เกิดขึ้นได้ แต่สันติภาพเรียกร้องการทำงานด้วยมือและชีวิตของเรา ทรงย้ำ วิธีสร้างสันติภาพคือต้องกำจัดความเกลียดชังออกจากจิตใจ ต้องรู้จักให้อภัยต่อคนที่ทำผิดกับเรา ทรงขอร้องเยาวชน ช่วยสวดให้พระองค์ด้วย เพื่อจะได้เป็นพระสันตะปาปาที่ดี
ช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนเยาวชนจากสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ณ ลานหน้าอาสนวิหารแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล อัครสังฆมณฑลบังกี้

คืนนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนพวกเขาแบบสดๆ จากใจว่า

- ในช่วงเวลาของความยากลำบากของสงครามและความเกลียดชัง พวกลูกต้องรู้จักการอดทนอดกลั้น พวกลูกคนบางคนอยากจะหนีไปให้ไกลๆ จากสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีคำตอบให้กับชีวิต แต่สิ่งสำคัญสุดคือลูกต้องกล้าที่จะอดทน ต่อสู้เพื่อแสวงหาสิ่งดีงาม คนที่หนีคือคนที่ไม่มีความกล้าที่จะมอบชีวิตใหม่ให้สังคม

- ว่าแต่ เราจะมีความกล้าได้อย่างไร สิ่งแรกเลย เราต้องสวดภาวนา การภาวนาจะชนะความชั่ว การภาวนาจะทำให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้า

- สอง เราต้องทำงานเพื่อสร้างสันติภาพ คำว่าสันติภา…

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องรักศัตรู สิ่งนี้จะป้องกันเราจากการแก้แค้น"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ที่สาธารณรัฐแอฟริกากลาง โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยพระองค์ทรงอนุญาตให้เปิดก่อนพิธีทางการที่กรุงโรมและนับเป็นครั้งแรกที่พระสันตะปาปาทรงเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์นอกกรุงโรมด้วย พร้อมสอน หน้าที่ของคริสตชนคือต้องรักศัตรูของตน สิ่งนี้จะช่วยปกป้องเราจากการประจญให้คิดแก้แค้น ทรงชี้ ผู้ประกาศข่าวดีต้องเป็นผู้ชำนาญการให้อภัย สร้างความปรองดอง และเปี่ยมด้วยเมตตา นอกจากนี้ ช่วงเที่ยงที่เสวยอาหารกลางวัน มีการแจ้งข่าวให้พระสันตะปาปาทราบว่า มีคริสตชนถูกฆ่าตาย พระสันตะปาปาทรงต้องการจะไปยังที่เกิดเหตุ แต่ถูกสมณทูตห้ามไว้ด้วย
ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม‬ (Jubilee Year of Mercy) ณ อาสนวิหารแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล อัครสังฆมณฑลบังกี้ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

การเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระสันตะปาปาทรงเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์นอกกรุงโรม โดยปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการทั่วโลกในวันที่ 8 ธั…

โป๊ปฟรังซิส: "การแตกแยกของกลุ่มคริสตชนคือการขัดพระประสงค์ของพระบิดา"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องคริสตชนทุกนิกายในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง สามัคคีและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะการแตกแยกในกลุ่มคริสตชนเป็นการขัดต่อพระประสงค์ของพระบิดาที่อยากให้เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน ทรงย้ำ คาทอลิกและโปรเตสแตนท์ร่วมกันหลั่งโลหิตแห่งคริสตศาสนสัมพันธ์ อันเป็นผลจากความรุนแรงของสงครามและการแบ่งแยกต่างๆ 

ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังศูนย์เทวศาสตร์อีแวนเจลิคั่ล กรุงบังกี้ เพื่อพบปะผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า

- ข้าพเจ้าทราบดีว่าพวกท่านประสบปัญหามากมายอันเนื่องมาจากความรุนแรง ผลที่ตามมาคือการทนทุกข์อย่างแสนสาหัส สิ่งนี้ทำให้การประกาศพระวรสารทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ และจำเป็นอย่างยิ่ง

- ข้าพเจ้าพูดอยู่เสมอเกี่ยวกับโลหิตแห่งคริสตศาสนสัมพันธ์ ทุกกลุ่มคริสตชนต้องทนทุกข์จากการแบ่งแยกอันเนื่องมาจากความอยุติธรรมและความเกลียดชัง

- สำหรับพวกเราคริสตชน ในสถานการณ์ยากลำบากแบบนี้ ข้าพเจ้าขอย้ำว่า การขาดความเป็นหนึ่งเดียวกันจัดเป็นเรื่องน่าละอายยิ่ง เพราะมันขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าที…

โป๊ปฟรังซิสเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยสงครามในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องพลเมืองของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างสันติ เพราะไม่ว่าเราจะมาจากชาติพันธุ์ใด วัฒนธรรมไหน นับถือศาสนาอะไร หรือจะมีสถานะทางสังคมแบบไหน พวกเราทุกคนก็เป็นพี่น้องกันช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประทับเครื่องบินพระที่นั่งออกจากกรุงกัมปาลา ประเทศยูกันดา มาถึงกรุงบังกี้ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลาง‎การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด‬ เพราะนี่เป็นพื้นที่สงครามที่น่ากลัวสุดแห่งหนึ่งในแอฟริกา อย่างไรก็ตาม พระสันตะปาปาทรงยืนยันว่า จะ‎ไม่ใช้รถกระจกกันกระสุน‬ เพราะต้องการใกล้ชิดกับประชาชนที่นั่นที่มารอต้อนรับพระองค์ด้วยความตื่นเต้นสุดๆ

ทันทีที่มาถึง พระสันตะปาปาทรงกล่าวในพิธีต้อนรับที่ทำเนียบประธานาธิบดี (แต่เป็น "รักษาการประธานาธิบดี") โดยเป็นครั้งแรกที่พระสันตะปาปาตรัสเป็น "ภาษาฝรั่งเศส" พระองค์ย้ำว่า "มาที่นี่ในฐานะผู้สร้างสันติ และต้องการให้สันติภาพเกิดในประเทศแห่งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายยุติความขัดแย้ง ยุติการสู้รบ และหันมาคืนดีกันเถิด เพราะประเทศนองเลือดมามากพอแล้ว&qu…

โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์และนักบวชต้องสานต่อการเป็นประจักษ์พยาน อย่ามัวแต่กินบุญเก่าสมัยมรณสักขี"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ พระสงฆ์และนักบวชยูกันดา อย่ามัวแต่กินบุญเก่าตั้งแต่สมัยมรณสักขี จนไม่ยอมสานต่อการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า ทรงแนะ พระสงฆ์ในสังฆมณฑลที่กระแสเรียกพรั่งพรู ควรมีความศรัทธาด้วยการสมัครใจไปขอพระสังฆราชไปทำงานในสังฆมณฑลที่ขาดแคลนพระสงฆ์  ทรงย้ำ พระสงฆ์และนักบวชอย่ามาอ้างว่าไม่มีเวลาสวดภาวนา เพราะงานเยอะเด็ดขาด ทรงเตือน พระสงฆ์และนักบวชอย่าดำเนินชีวิตสองมาตรฐาน อย่าดำเนินชีวิตเหยาะแหยะ

ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังอาสนวิหารเซ็นต์ แมรี่ อัครสังฆมณฑลกัมปาลา ประเทศยูกันดา เพื่อพบปะและให้โอวาทกับบรรดาพระสงฆ์ และนักบวชชาวยูกันดา โดยพิธีนี้เป็นพิธีการสุดท้ายของพระสันตะปาปาในยูกันดาอีกด้วย

สำหรับบทเทศน์สอนที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา พระองค์ทรงเทศน์สอนแบบสดๆ จากใจ ใจความว่า

- ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ โมเสสพูดกับประชาชนหลายครั้งว่า 'จงอย่าลืม' ดังนั้น ในวันนี้ พ่อขอกล่าวกับพวกท่านว่าอย่าลืม 3 เรื่องสิ่งต่อไปนี้

- หนึ่ง จงอย่าลืมพระหรรษทานแห่งความทรงจำ อย่าหลงลืมเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อซึ่งบรรดามรณสักขีได้หว่านไว…

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องอย่าเห็นแก่ตัวและอย่าเฉยชาต่อความทุกข์ร้อนของผู้อื่น"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คริสตชนต้องอย่าเห็นแก่ตัวและอย่าเฉยชาต่อความทุกข์ร้อนของเพื่อนมนุษย์ คริสตชนห้ามยืนเฉยๆ เวลาเห็นเพื่อนมนุษย์กลายเป็นเหยื่อของวัฒนธรรมทิ้งขว้าง แต่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือพวกเขา เราต้องกล้าเปลี่ยนแปลง ทรงย้ำอีกครั้ง ประตูวัดคาทอลิกห้ามปิดตาย แต่ต้องเปิดเสมอเพื่อช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังบ้านแห่งความเมตตา เขตนาลูโกลองโก้ กรุงคัมปาล่า ประเทศยูกันดา เพื่อเยี่ยมบรรดาผู้สูงอายุในศูนย์แห่งนี้

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับผู้สูงอายุที่อยู่ที่นี่ว่า

- ณ บ้านหลังนี้ พ่อขอเรียกร้องไปยังวัดคาทอลิกทุกแห่งทั้งในยูกันดาและทั่วทั้งทวีปแอฟริกา อย่าทอดทิ้งผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเป็นอันขาด เพราะพระเยซูตรัสไว้ว่า พระองค์ประทับอยู่กับพวกเขาทุกคน

- พระวรสารสั่งเราทุกคนว่า เราต้องก้าวออกไปยังพื้นที่ชายขอบของสังคม เพื่อไปหาพระคริสตเจ้าที่กำลังทนทุกข์ทรมานอยู่กับผู้ต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้

- พระเจ้าตรัสกับเราใช่ไหมว่า พระองค์จะตัดสินเราตามสิ่งที่เราทำ มันน่าเศร้าเพียงใดที่ในสังคมของเรา…

โป๊ปฟรังซิส: "ชีวิตก็เหมือนไมโครโฟน ติดบ้าง ดับบ้าง ถ้าชีวิตมีปัญหา จงสวดขอความช่วยเหลือจากพระเยซู"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนเยาวชน ชีวิตก็เหมือนไมโครโฟน ติดบ้าง ดับบ้าง งานของเราจึงไม่ได้สำเร็จเสมอไป เมื่อใดที่ทำงานแล้วผลลัพธ์ไม่ดี เราต้องสวดขอความช่วยเหลือจากพระเยซู พระองค์จะเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้น ทรงแนะ ที่สำคัญอย่าลืมสวดขอแม่พระด้วย เพราะตอนเราเป็นเด็ก เราหกล้ม เราร้องหาแม่ ดังนั้น ชีวิตมีปัญหา เราก็ต้องขอให้แม่พระช่วยเหลือเราด้วย ทรงขอร้องเยาวชน กล้าเปลี่ยนประสบการณ์ร้ายๆ ในชีวิตให้เป็นความหวัง เปลี่ยนความเกลียดชังให้เป็นความรักช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปพบและให้โอวาทเยาวชนยูกันดากว่า 150,000 คน ภายในลานจอดเครื่องบินของสนามบินเก่าโคโลโล่ กรุงคัมปาล่า ประเทศยูกันดา

ช่วงเริ่มต้นพิธีการ พระสันตะปาปาทรงรับฟังการแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อจากผู้แทนเยาวชน 2 คน ได้แก่ วินนี่ แนนซัมบ้า เยาวชนหญิงอายุ 24 ปีที่ติดเชื้อเอดส์ตั้งแต่เกิด และพ่อแม่เสียชีวิตตอนเธออายุ 7 ขวบ ตอนนี้ เธอมุ่งมั่นใช้เวลาที่เหลือของชีวิตให้กับการเป็นอาสาสมัครให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์, เอ็มมานูเอล โอโดคอนเยโร่ เณรที่เคยถูกกลุ่มกบฏคริสต์ในยูกันดาลักพาตัวไปในปี …

โป๊ปฟรังซิส: "ความต้องการทางโลกและอำนาจทางโลกไม่ได้นำสันติสุขที่แท้จริงมาให้เรา"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซารำลึกถึงบรรดานักบุญมรณสักขีชาวยูกันดา 45 คน จำนวนนี้เป็นคาทอลิก 22 คนและแองกลิกัน 23 คน พร้อมยกย่องการสละชีวิตเพื่อยืนยันความเชื่อในพระเจ้านี้เป็นการหลั่งเลือดแห่งคริสตศาสนสัมพันธ์อย่างแท้จริง ทรงสอน ความพอใจทางโลกและอำนาจทางโลกไม่ได้นำความชื่นชมยินดีที่แท้จริงและสันติสุขที่แท้จริงมาให้กับเรา ตรงกันข้าม การซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและการยึดมั่นในความดีต่างหากที่นำสันติมาให้กับเรา 

ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซารำลึกการครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาเหล่านักบุญมรณสักขีชาวยูกันดาที่ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อในพระเจ้าช่วงศตวรรษที่ 19 โดยมรณสักขีเหล่านี้ เป็นคาทอลิก 22 คน และเป็นแองกลิกัน 23 คน มิสซานี้จัดที่สักการะสถานเนมูกอนโก้ ประเทศยูกันดา ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 250,000 คน

สำหรับประวัติของมรณสักขีเหล่านี้ ทั้งหมดถูกกษัตริย์แห่งบูกันดา (ปัจจุบันคือยูกันดา) สั่งเผาทั้งเป็น การสั่งประหารชีวิตเกิดระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ.1885 - 27 มกราคม ค.ศ.1997 เพราะมรณสักขีทั้งหมดยังคัดค้านพฤติกรรมรักร่วมเพศของกษัตริย์…

โป๊ปฟรังซิส: "การเป็นครูคำสอนจะไร้ประโยชน์ ถ้าครูคนนั้นไม่ทำตัวเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน การเป็นครูคำสอนจะไม่เกิดประโยชน์เลย ถ้าหากครูคำสอนไม่ทำตัวเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า ทรงชี้ การเป็นประจักษ์พยานนี้ทำได้โดยการเปี่ยมด้วยเมตตาและรู้จักให้อภัย ทรงขอบคุณครูคำสอนที่ยืนหยัดในหน้าที่นี้ เพราะนี่คืองานศักดิ์สิทธิ์ และต้องสอนให้คนสวดภาวนาถึงพระเจ้า สอนให้พวกเขามีความเชื่อในพระองค์ ช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปพบปะครูคำสอนคาทอลิกที่เขตมันยอนโย่ กรุงกัมปาลา เมืองหลวงของยูกันดา โดยนี่เป็นพันธกิจแรกของพระสันตะปาปาในประเทศแห่งนี้ด้วย

สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับครูคำสอน มีใจความว่า

- คำว่าครูนี่เป็นคำที่สวยงามมากๆ นะ พระเยซูทรงเป็นครูคนแรกและเป็นครูที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราครูคำสอนทุกคน นักบุญเปาโลกล่าวไว้ว่า พระเยซูไม่ได้มอบอัครสาวกและผู้อภิบาลให้กับพระศาสนจักรเท่านั้น แต่พระองค์ยังมอบครูให้กับพระศาสนจักรด้วย เพื่อที่เราจะได้ช่วยกันสร้างพระศาสนจักรให้เปี่ยมด้วยความเชื่อและความรัก

- พ่อขอขอบคุณครูคำสอนทุกคนสำหรับการอุทิศตนเสียสละ ขอบคุณสำหรับตราประทับอันสำคัญยิ่งในหน้าที่การงานที่พวกท่านได้รักษา…

โป๊ปฟรังซิส: "การโกงมีทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่ในวาติกัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงยอมรับ การโกงไม่ได้มีแค่ในสังคมการเมืองเท่านั้น แต่มันมีทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่ในวาติกัน การโกงมีรสหวานเหมือนน้ำตาล แต่เรารู้อยู่แล้วว่า กินหวานมากๆ จะมีแต่โทษทั้งนั้น ทรงสอน ถ้าเราไม่สวดภาวนา เราจะไม่รู้สึกถึงความจำเป็นที่พระเจ้าจะช่วยเหลือเรา ทรงหวังเห็นชาวเคนยาเอาชนะทัศนคติแบ่งแยกชาติพันธุ์ในสังคม ทรงแบ่งปัน สิ่งที่พระองค์พกติดตัวเสมอมีสองอย่าง ได้แก่ สายประคำและหนังสือเดินรูป 14 ภาคช่วงสายวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปพบเยาวชนชาวเคนยากว่า 70,000 คน ภายในสนามกีฬาการาซานี่ กรุงไนโรบี โดยนี่เป็นพิธีการสุดท้ายของพระสันตะปาปาในเคนยาด้วย สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับเยาวชน พระองค์ทรงเทศน์สอนแบบสดๆ จากใจ ตามหัวข้อต่อไปนี้

1) อย่าลืมสวดภาวนา

- คนเราจะสูญเสียส่วนที่ดีที่สุดของชีวิตไปถ้าเขาลืมสวดภาวนา เพราะการที่เราไม่สวดภาวนา จะทำให้เราไม่รับรู้ถึงความจำเป็นในการวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการเผชิญหน้ากับความยากลำบากต่างๆ เยาวชนที่รัก อย่าลืมนะว่า เราไม่ได้มีชีวิตอยู่บนสวรรค์ แต่เรากำลังอยู่บนโลก เรากำลังอยู่กับความเ…

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อไม่อายที่จะพูดว่าชุมชนแออัดคือสถานที่พิเศษในชีวิตของพ่อ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน ไม่อายเลยที่จะพูดว่าชุมชนแออัดเป็นสถานที่พิเศษในชีวิต เพราะที่นี่ทำให้เหมือนได้อยู่บ้านจริงๆ ที่นี่มีแต่ความจริงใจ ไม่มีอีโก้ ทั้งหมดนี้คือคุณค่าที่ไม่มีให้เห็นในตลาดหุ้น ทรงขอร้องผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัด ร่วมใจต่อต้านความรุนแรงและยาเสพติด ทรงหวังเห็นรัฐบาล ใส่ใจความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของชุมชนแออัด อาทิ น้ำดื่มสะอาด เพราะนี่เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปเยี่ยมผู้คนในชุมชนแออัดกันเจมี่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา โดยชุมชนแออัดแห่งนี้ มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 100,000 คน และเป็นหนึ่งในชุมชนแออัดที่สภาพความเป็นอยู่เลวร้ายสุดของประเทศด้วย เพราะไม่มีระบบระบายน้ำเสีย ในส่วนของการอภิบาลของชุมชนแห่งนี้ คณะเยสุอิตเป็นผู้ทำงานรับใช้ชุมชนอยู่ด้วย

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับผู้อาศัยในชุมชนนี้ มีใจความว่า

- การที่พ่อได้มาเยี่ยมชุมชนแออัดแห่งนี้ ทำให้พ่อรู้สึกเหมือนกับได้อยู่บ้านจริงๆ สมัยยังเป็นพระอัครสังฆราชที่บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) พ่อไปเยี่ยมผู้อาศัยในชุมชนแออัดเป็นประจำ นอกจากนี้ พ่อ…

โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์และนักบวช อย่าติดตามพระเยซูเพราะความโลภในเงินและอำนาจ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนพระสงฆ์และนักบวช อย่าติดตามพระเยซูเพราะความโลภในเงินและอำนาจ เพราะพระศาสนจักรไม่ใช่บริษัททำธุรกิจ ทรงย้ำ พระเจ้าเลือกเราให้มาเป็นสงฆ์และนักบวช พระเจ้าไม่ได้สถาปนาเราเป็นนักบุญ ทรงชี้ พระสงฆ์และนักบวชห้ามจำนนต่อบาปแห่งความไม่รู้สึกทุกข์ร้อนต่อเพื่อนมนุษย์ ทรงแนะ ถ้าพระสงฆ์และนักบวชหยุดสวดภาวนา จิตวิญญาณของเขาจะน่าขยะแขยงและเหี่ยวเฉาตายแน่นอน ทรงเตือนสติ พระสงฆ์และนักบวชถูกพระเจ้าเรียกมาเป็นผู้รับใช้ ไม่ใช่ให้คนอื่นมารับใช้ พร้อมยกตัวอย่างเวลาเข้าเงียบ พระสงฆ์บางคนเต็มใจรับใช้ด้วยการเสิร์ฟอาหาร แต่บางคนไม่เต็มใจทำ เราต้องอย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดในพระศาสนจักรเด็ดขาดช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบปะและให้โอวาทกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และเณร ภายในโรงเรียนเซนต์ แมรี่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา พิธีการในช่วงนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวกับทุกคนแบบสดๆ จากใจเป็นภาษาสแปนิช แล้วมีมองซินญอร์ มาร์ค ไมล์ เป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ

พระสันตะปาปาตรัสกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และเณร ใจความว่า

- คนที่อยู่ในชีวิตพระสงฆ์และนักบวชคือคนที่เข้าสู่ปร…

โป๊ปฟรังซิส: "ครอบครัวคริสตชนต้องแผ่รังสีความรักของพระเจ้าให้กับสังคม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ครอบครัวคริสตชนมีพันธกิจพิเศษคือต้องแผ่รังสีความรักของพระเจ้าไปให้สังคม ทรงหวังเห็นชาวเคนยาปกป้องสถาบันครอบครัว ปกป้องชีวิตของเด็กทารกที่ยังไม่ลืมตาดูโลก และน้อมรับลูกที่พระเจ้าประทานมาให้ ทรงชี้ เราต้องขัดขวางการกระทำที่ทำให้เกิดการทำร้ายและดูหมิ่นเกียรติผู้หญิง


ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาท่ามกลางสัตบุรุษกว่า 250,000 คนที่มาร่วมพิธีท่ามกลางสายฝน ภายในมหาวิทยาลัยแห่งไนโรบี ประเทศเคนยา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงสวมหมวกที่ทำจากขนแกะ ซึ่ง พระอัครสังฆราช เวียร์จีโญ่ ปานเต้ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลมาราลาล ประเทศเคนยา นำมาถวายพระสันตะปาปาก่อนเริ่มมิสซาด้วย

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- ความเชื่อที่มีต่อพระวาจาของพระเจ้า เรียกร้องเราให้ส่งเสริมครอบครัวในพันธกิจต่างๆ เรียกร้องให้เรายอมรับลูกหลานที่เกิดมาว่าเป็นพระพรที่พระเจ้ามอบให้กับโลก ความเชื่อนี้ยังเรียกร้องเราให้ปกป้องศักดิ์ศรีของชายและหญิงแต่ละคน ทั้งนี้ เพราะเราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน

- อาศัยการนบนอบต่อพระวาจาของพระเจ้า พวกเรายังถู…

โป๊ปฟรังซิส: "ผู้นำศาสนาต้องเป็นผู้สร้างสันติ อย่าใช้พระนามพระเจ้าสร้างความรุนแรง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบผู้แทนศาสนาต่างๆ ในเคนยา พร้อมตรัสย้ำ ผู้นำศาสนาต้องเป็นผู้สร้างสันติ เป็นประกาศกแห่งสันติภาพ และเชิญทุกคนให้ดำเนินชีวิตเคารพกันและกัน ทรงประณามการใช้พระนามของพระเจ้ามาสร้างความรุนแรง ทรงชี้ การเสวนาศาสนสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องดูโก้เก๋ แต่นี่คือเรื่องจำเป็นบนโลกที่เต็มไปด้วยบาดแผลความขัดแย้งและความแตกแยก 


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบปะกับผู้นำศาสนาต่างๆ ในเคนยา ภายในสถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า

- ข้าพเจ้าทราบเรื่องที่กลุ่มคนร้ายบุกโจมตีมหาวิทยาลัยการิสซ่าและแมนเดร่า เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวยังติดอยู่ในความทรงจำของชาวเคนยาทุกคน นี่เป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นว่า เยาวชนกลายเป็นเครื่องมือสร้างความรุนแรงโดยแอบอ้างพระนามของพระเจ้า หว่านความกลัว การบิดเบือน และสร้างการร่ำไห้ให้กับสังคม

- เป็นเรื่องสำคัญมากที่พวกเราผู้แทนศาสนาต่างๆ จะต้องเป็นประกาศกเห็นสันติ เราต้องเป็นผู้สร้างสันติซึ่งเชิญชวนทุกคนให้ดำเนินชีวิตสามัคคีกัน ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติ และเคารพกันและกัน

- ด้วยความสัต…

โป๊ปฟรังซิสทรงหวังรัฐบาลเคนยากล้าลงทุนกับการสร้างเยาวชน

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องรัฐบาลเคนยา กล้าลงทุนในตัวเยาวชนทุกคน เพื่อเสริมสร้างพวกเขาให้เติบโตเป็นคนดี โปร่งใส และยังเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในสังคม ทรงหวังเห็นชาวแอฟริกันที่มีความตั้งใจดี ช่วยกันทำงานเพื่อสร้างสันติและให้อภัยกัน หลังจากหลายประเทศในแอฟริกาเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคม


ช่วงบ่ายวันพุธที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดีของเคนยา เพื่อพบปะ อูฮูรู เกนยัตตา (Uhuru Kenyatta) ประธานาธิบดีและคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศ

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสเป็นภาษาอังกฤษกับประธานาธิบดี อูฮูรู เกนยัตตา และคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศ มีใจความว่า

- ทั้งเคนยาและแอฟริกาทั้งทวีป ต่างประสบปัญหาความขัดแย้ง ความแตกแยกในสังคม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา และเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ชายและหญิงที่มีจิตใจดีต่างถูกเรียกมาเพื่อทำงานที่เสริมสร้างสันติ การคืนดีกันในสังคม การให้อภัย และการเยียวยาบาดแผลของความขัดแย้ง การจะทำงานสร้างสิ่งเหล่านี้ เราจำเป็นต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนและรู้จักเคารพกัน เพราะจุดมุ่งหมายสูงสุดของพวกเราค…

โป๊ปฟรังซิส: "ไปแอฟริกา พ่อไม่กลัวเรื่องความปลอดภัย แต่พ่อกลัวยุง!"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเผย สิ่งที่กลัวสุดในการเยือนแอฟริกา ไม่ใช่เรื่องความปลอดภัย แต่ทรงกลัวยุง! ตรัสเสร็จทรงนำสเปรย์ฉีดกันยุงมาฉีดใส่แขนของพระองค์ด้วย ทรงสัญญา จะแจ้งเหตุผลที่ไปเยือน "สาธารณรัฐแอฟริกากลาง" ประเทศที่เป็นพื้นที่สงครามอันดุเดือด ระหว่างเที่ยวบินกลับกรุงโรม

ช่วงเช้าวันพุธที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประทับเครื่องบินพระที่นั่งของสายการบินอลิตาเลีย เที่ยวบินนายชุมพาบาล (The Shepherd One: AZ 4000) จากกรุงโรม มุ่งหน้าสู่กรุงไนโรบี เมืองหลวงของเคนยา เพื่อเริ่มพันธกิจการเสด็จเยือนทวีปแอฟริกาอย่างเป็นทางการ โดยระหว่างที่อยู่บนเครื่อง พระสันตะปาปาทรงทักทายบรรดานักข่าวสายวาติกันที่ตามเสด็จอย่างเป็นกันเองและไปทักทายแบบตัวต่อตัวด้วย

สำหรับประเด็นสำคัญที่พระสันตะปาปาตรัสกับบรรดานักข่าวสายวาติกันทั้ง 74 คน มีดังนี้

- ก่อนอื่น พ่อขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางมาทำข่าวการเยือนแอฟริกาของพ่อในครั้งนี้ พ่อหวังว่า ทริปนี้จะบังเกิดผลอย่างดียิ่ง

- จากนั้น นักข่าวสายวาติกันได้ทูลถามพระสันตะปาปาว่า "กังวลหรือไม่กับความปลอดภัยในการเยือนแอฟริกา ยิ่งสถานกา…

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าพระศาสนจักรสนแต่ความมั่นคงทางโลก เราจะกลายเป็นคนเฉยชาจืดชืดไปวันๆ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ถ้าพระศาสนจักรมองหาแต่หลักประกันความมั่นคงทางโลก สนใจแต่จิตตารมณ์ทางโลก และไม่รักพระเจ้ามากพอ พระศาสนจักรก็จะกลายเป็นพระศาสนจักรที่เฉยชาจืดชืดไปวันๆ ทรงแบ่งปัน ชอบภาพลักษณ์ "หญิงม่ายในพระวรสาร" เพราะมีแต่ภาพลักษณ์ที่งดงามของคนที่วางใจพระเจ้าเต็มเปี่ยม เป็นทุกข์และปกป้องลูกของตนเต็มที่ หญิงม่ายนี้ก็คือพระศาสนจักรนั่นเอง เพราะเราต้องละทิ้งทุกสิ่งเพื่อรอคอยการกลับมาของพระคริสตเจ้า ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ เป็นเหตุการณ์ที่คนรวยทำบุญลงตู้ทาน จากนั้น หญิงม่ายยากจนก็ทำเงินด้วยเงินทั้งหมดที่มีลงในตู้ทานด้วย พระเยซูจึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า "หญิงม่ายคนนี้ทำบุญมากกว่าทุกคน เพราะเธอทำบุญด้วยเงินทั้งหมดที่มี"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- ในพระวรสารวันนี้ หญิงม่ายคือหญิงที่อยู่คนเดียว เธอไม่มีสามีแล้ว เธอมอบความวางใจทั้งหมดไว้กับพระเจ้า พ่อชอบภาพลักษณ์ของหญิงม่ายในพระวรสาร เพราะนี่คือภาพสะท้อนถึงพระศาสนจักรที่เป็นม่าย ซึ่งกำลังรอกา…

โป๊ปฟรังซิส: "ความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูคือการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยความรัก"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน ความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูคือการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยความรัก ทำทุกอย่างด้วยความสุภาพถ่อมตนและไม่ยึดติดกับตัวเอง พร้อมกันนี้ ทรงขอคำภาวนาเป็นพิเศษ เพราะวันที่ 25-30 พฤศจิกายนนี้ พระองค์จะเสด็จเยือนเคนยา, ยูกันดา และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ เป็นวันสมโภชพระเยซู กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อีกด้วย

สำหรับการเทศน์สอนในวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า

- ความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูคือการยืนตรงกันข้ามกับจิตตารมณ์ทางโลกที่ให้รางวัลกับความทะเยอทะยานและตอบแทนต่อความโหดเหี้ยม พระเยซูเลือกที่จะสุภาพถ่อมตนและไม่ยึดติดกับตนเอง

- อาณาจักรของโลกนี้สร้างขึ้นบนความจองหองและความเป็นศัตรู แต่อาณาจักรของพระคริสตเจ้าตั้งอยู่บนความยุติธรรม ความรัก และสันติ การปกครองพระอาณาจักรของพระเจ้าหมายถึงการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง นี่เป็นการรับใช้ที่มาจากความรัก และนี่คือตำแหน่งกษัตริย์ของพระเยซู

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงขอคำภาวนาจ…

โป๊ปฟรังซิส: "การที่ครูได้เงินเดือนต่ำมาก สะท้อนว่าสังคมให้คุณค่าการศึกษาเช่นไร"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ครูเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้เงินเดือนต่ำสุดในสังคม สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมให้คุณค่ากับการศึกษามากน้อยเพียงใด ทรงเตือน ความผิดพลาดครั้งใหญ่สุดของครูก็คือการสอนให้เด็กอยู่แต่ในพื้นที่ของตนเอง ยึดติดกับตัวเอง และยึดติดกับความสุขสบาย ทรงย้ำ การศึกษาคาทอลิกต้องไม่กีดกันคนยากจน เราต้องก้าวออกจากโรงเรียนฐานะร่ำรวยและปานกลาง และไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน ทรงสอน ในฐานะที่เคยเป็นครูเหมือนกัน ครูต้องอย่าเข้มงวดจนลืมคิดถึงหลักความเป็นมนุษย์ช่วงสายวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติของสมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก ซึ่งมาเข้าเฝ้าภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน

โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้ข้อคิดพวกเขาว่า

- ทุกวันนี้ ครูอาจารย์คือหนึ่งในผู้ได้รับค่าตอบแทนต่ำที่สุดในสังคม สิ่งนี้บอกเราได้ว่าเราให้คุณค่ากับการศึกษามากน้อยเพียงใด นี่เป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องอุทิศตนทั้งกายและใจเพื่อสร้างคนขึ้นมาให้เปี่ยมด้วยคุณภาพ น่าเศร้ากับความจริงที่เกิดขึ้นเช่นนี้

- ในฐานะที่พ่อเคยเป็นครูอาจารย์ พ่ออยากเตือนสติคร…

โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์คาทอลิกอย่าทำตัวเผด็จการหรือคนสั่งการ แต่จงเป็นผู้รับใช้"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน สงฆ์คาทอลิกต้องเป็นนายชุมพาบาลและผู้รับใช้ ไม่ทำตัวเผด็จการหรือเป็นพนักงานสั่งการ เพราะเราไม่ได้บวชเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ทรงย้ำ สงฆ์คาทอลิกต้องหนักแน่น แต่อย่าแข็งกร้าว อย่าทำอะไรแบบขอไปที อย่าทำตัวซึมเศร้าอมทุกข์ เพราะมันไม่ดีต่อตัวเองและสัตบุรุษ ทรงชี้ พระสงฆ์ทุกคนมีประวัติชีวิตแตกต่างกัน ดังนั้น อย่าคาดหวังว่าวันที่เขาได้รับการบวช แล้วจะต้องเติบโตสุดขีดทันที ทรงแนะ เวลารับสมัครคนเข้าบ้านเณร ต้องพิจารณาให้ดี ควรระวังคนที่มีบุคลิกแข็งกร้าวและยึดมั่นอะไรสุดขั้ว ทรงเตือนสติพระสังฆราช อย่าเดินทางบ่อยเกินไป เพราะพระสงฆ์จะบ่นได้ว่าไม่อยู่กับฝูงแกะเลย 


ช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมของสมณกระทรวงเพื่อพระสงฆ์ ซึ่งมาประชุมกันในโอกาสครบ 50 ปีของการประกาศจากสังคายนาวาติกัน ที่ 2 เรื่องข้อกำหนดการอภิบาลและชีวิตของพระสงฆ์ (Presbyterorum ordinis) และ ข้อกำหนดเรื่องการฝึกอบรมพระสงฆ์ (Decree on Priestly Training)

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้โอวาทพวกเขาแบบสดๆ จากใจว่า

- พ่อขอแบ่งสิ่งที่จะกล่าวในวันนี…

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าพระศาสนจักรถูกครอบงำด้วยเงินและอำนาจ ภาวะถดถอยและจุดจบจะมาเยือน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือน เมื่อใดที่พระศาสนจักรถูกครอบงำด้วยเงินและอำนาจ เราก็เข้าสู่ภาวะถดถอยและจุดจบจะเป็นแบบเลวร้าย ทรงชี้ พระเยซูทรงหนักแน่นกับคำสอนของพระองค์ พระเยซูไม่มีที่ว่างให้กับจิตตารมณ์ทางโลก ไม่มีที่ว่างให้กับการคดโกง นี่จึงเป็นความท้าทายของเราทุกคนที่ต้องเจอ ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ พระเยซูทรงขับไล่พ่อค้าออกจากพระวิหาร พร้อมตรัสว่า "บ้านของเราเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา แต่พวกท่านมาทำให้เป็นซ่องโจร"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- หัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์ไม่ให้เกียรติกับพระเจ้าและทำตัวหยวนๆ กับการค้าขายในพระวิหาร พวกเขาไม่ให้เกียรติบ้านของพระเจ้า พระวิหารคือสัญลักษณ์ของพระศาสนจักร พระศาสนจักรจะเป็นเป้าหมายของการประจญล่อลวงของจิตตารมณ์ทางโลกและอำนาจอยู่เสมอ พ่อย้ำเลยนะว่า เสมอเลย!

- พระเยซูไม่ได้พูดว่า 'อย่าขายของข้างในพระวิหาร แต่ไปขายข้างนอกพระวิหารได้' แต่พระองค์ตรัสว่า 'ท่านมาทำให้บ้านของพระเจ้ากลายเป็นซ่องโจร!' เมื่อใดก็ต…

โป๊ปฟรังซิส: "พระเยซูกำลังร้องไห้ให้กับสงครามที่เกิดกับโลก"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน ทุกวันนี้ พระเยซูทรงร้องไห้ให้กับสงครามที่กำลังเกิดกับโลก ส่วนคนที่ร่ำรวยและได้ประโยชน์จากสงครามคือพวกพ่อค้าอาวุธ คนพวกนี้ค้าขายอาวุธเพื่อให้ตัวเองร่ำรวยเท่านั้น ทรงชี้ พ่อค้าอาวุธบางคนอาจเย้ยหยันคนที่พยายามทำงานสร้างสันติว่าเป็นการทำงานที่เสียเวลาโดยใช่เหตุ อาทิ พวกที่เคยสบประมาท "บุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตต้า" ว่าทำงานเปล่าประโยชน์ในการรับใช้คนที่กำลังจะตาย

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ พระเยซูทรงร้องไห้ให้กับกรุงเยรูซาเล็ม เพราะบาปที่เมืองนี้ได้ทำ

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันข้อคิดว่า

- ทุกวันนี้ พระเยซูทรงร้องไห้อีกเช่นกัน เพราะพวกเราได้เลือกทางแห่งสงคราม ทางแห่งความเกลียดชัง และทางของความเป็นศัตรูกัน ตอนนี้ พวกเรากำลังเข้าใกล้วันคริสต์มาส วันที่จะเป็นความสว่าง การเฉลิมฉลอง มีต้นไม้ใหญ่ๆ และมีถ้ำพระกุมาร ทุกสิ่งมีพร้อม แต่โลกยังคงให้ราคากับสงคราม โลกยังไม่เข้าใจทางแห่งสันติ

- พระเยซูตรัสว่า 'ท่านไม่สามารถรับใช้เจ้านาย 2 คนพร้อม…

โป๊ปฟรังซิส: "ประตูแห่งพระเมตตาของพระเจ้าเปิดเสมอ ดังนั้น ประตูวัดคาทอลิกก็ต้องเปิดเสมอเช่นกัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ประตูแห่งพระเมตตาของพระเจ้าเปิดต้อนรับเราเสมอ นี่คือประตูบานใหญ่ ดังนั้น ประตูบานเล็ก อาทิ ประตูของวัดคาทอลิก ของชุมชนวัด ของสังฆมณฑล หรือของสถาบันคาทอลิกต่างๆ ก็ต้องเปิดต้อนรับทุกคนด้วยเช่นกัน เพื่อที่ทุกคนที่มาเคาะ จะได้พบกับพระเยซูผู้ทรงความเมตตา 

ช่วงสายวันพุธที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงการเปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2015 และยังเป็นวันสมโภชแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมลด้วย

พระสันตะปาปาทรงกล่าวสอนว่า

- ประตูแห่งพระเมตตาของพระเจ้าเปิดอยู่เสมอ และประตูนี้ก็ต้องเป็นประตูของวัดคาทอลิก ของเขตวัด ของสถาบันคาทอลิกต่างๆ และของสังมณฑล เพื่อที่ว่า พวกเราจะสามารถก้าวออกไปเพื่อนำความเมตตาของพระเจ้าไปยังผู้ที่ต้องการได้รับสิ่งนี้

- ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ไม่ได้ย้ำเตือนเราถึงประตูบานใหญ่แห่งพระเมตตาของพระเจ้า แต่ยังเตือนเราถึงประตูบานเล็กๆ ของวัดของเราที่จะต้องเปิดเพื่อให้พระเจ้าได้เข้าไป…

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าดำเนินชีวิตสองมาตรฐาน ต่อหน้าพระเจ้าทำเป็นศรัทธา ลับหลังคดโกง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คริสตชนอย่าดำเนินชีวิตสองมาตรฐาน ต่อหน้าพระเจ้าทำเป็นศรัทธาและไปร่วมมิสซาทุกอาทิตย์ แต่ลับหลังดันทำตัวชอบรับสินบนหรือติดสินบนคนอื่น เพราะการทำแบบนี้คือการหลงไปตามจิตตารมณ์ทางโลก และทำให้อัตลักษณ์การเป็นคริสตชนจางหายไป ช่วงเช้าวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากหนังสือมัคคาบี เป็นเหตุการณ์ที่ กษัตริย์อันทิโอคัส ผู้ชั่วร้ายได้บังคับทุกคนให้ละทิ้งพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ทางโลก เขาบังคับ เอเลอาซาร์ ธรรมาจารย์คนสำคัญให้กินเนื้อหมูซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามของชาวยิว แต่เอเลอาซาร์ไม่ยอม เขาจึงเลือกยอมตายเพื่อรักษาความเชื่อไว้

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- จิตตารมณ์ทางโลกนำเราให้ขัดแย้งกับสิ่งที่เราชอบพูดว่า 'พระสันตะปาปา ผมเป็นคาทอลิกที่ดี ผมไปมิสซาทุกวันอาทิตย์' แต่สิ่งที่เราทำตอนอยู่ที่ทำงาน เรากลับติดสินบนหรือรับสินบนจากคนอื่น นี่คือการดำเนินชีวิตที่ขัดแย้งกัน จิตตารมณ์ทางโลกทำให้เราดำเนินชีวิตสองมาตรฐาน มันทำให้เราถอยห่างจากพระเจ้าและทำลายอัตลักษณ…

โป๊ปฟรังซิส: "หากเป็นพระสันตะปาปาที่ไม่ได้อภิบาล พ่อจะไม่มีความสุขเลย"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ หากพระองค์เป็นพระสันตะปาปาที่ไม่มีแนวทางของผู้อภิบาล พระองค์จะเป็นพระสันตะปาปาแบบไม่มีความสุขเลย เพราะความสุขคือการได้สอนคำสอนเด็กๆ ถวายมิสซาให้พวกเขา รวมไปถึงการไปเยี่ยมผู้ป่วยและผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทรงยอมรับ ไม่กล้าตอบคำถามเรื่องข้อห้ามของลูเธอรันที่ห้ามรับศีลมหาสนิทในโบสถ์คาทอลิก ภายหลังหญิงลูเธอรันที่แต่งงานกับสามีที่เป็นคาทอลิกถามพระองค์ แต่ย้ำ หากกลับกัน พระองค์ก็ไม่อนุญาตและไม่ส่งศีลมหาสนิทให้กับคนที่ไม่เป็นคาทอลิก ทรงชี้ คาทอลิกและลูเธอรันเคยขัดแย้งและเบียดเบียนกันหลายครั้งในอดีต ยุคนี้ เราต้องแสวงหาการยกโทษและคืนดีกัน มุ่งมั่นรับใช้กันเหมือนที่พระเยซูทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง
ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จเยือนโบสถ์ลูเธอรันในกรุงโรม เพื่อร่วมสวดภาวนาคริสตศาสนสัมพันธ์กับสมาชิกลูเธอรัน

สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับสมาชิกลูเธอรัน พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้พวกเขาถามแบบสดๆ แล้วพระองค์ทรงตอบกลับจากใจ ซึ่งประเด็นสำคัญมีดังนี้

- คำถามแรก "สิ่งที่รู้สึกดีที่สุดในการเป็นพระสันตะปาปาคืออะไร"

- พระสันตะปาป…