โป๊ปฟรังซิส: "ความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูคือการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยความรัก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน ความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูคือการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยความรัก ทำทุกอย่างด้วยความสุภาพถ่อมตนและไม่ยึดติดกับตัวเอง พร้อมกันนี้ ทรงขอคำภาวนาเป็นพิเศษ เพราะวันที่ 25-30 พฤศจิกายนนี้ พระองค์จะเสด็จเยือนเคนยา, ยูกันดา และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ เป็นวันสมโภชพระเยซู กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อีกด้วย

สำหรับการเทศน์สอนในวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า

- ความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูคือการยืนตรงกันข้ามกับจิตตารมณ์ทางโลกที่ให้รางวัลกับความทะเยอทะยานและตอบแทนต่อความโหดเหี้ยม พระเยซูเลือกที่จะสุภาพถ่อมตนและไม่ยึดติดกับตนเอง

- อาณาจักรของโลกนี้สร้างขึ้นบนความจองหองและความเป็นศัตรู แต่อาณาจักรของพระคริสตเจ้าตั้งอยู่บนความยุติธรรม ความรัก และสันติ การปกครองพระอาณาจักรของพระเจ้าหมายถึงการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง นี่เป็นการรับใช้ที่มาจากความรัก และนี่คือตำแหน่งกษัตริย์ของพระเยซู

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงขอคำภาวนาจากทุกคน เพราะวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2015 พระองค์จะเสด็จเยือนทวีปแอฟริกา (เคนยา, ยูกันดา และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง)


Comments