โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องขอโทษพระ เวลาลังเลหรือไม่เต็มใจจะเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คริสตชนถูกเรียกมาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น เราต้องขอโทษพระเจ้าในเวลาที่เราเกิดความลังเลหรือไม่เต็มใจที่จะเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า ทรงขอร้องคริสตชนในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง จงรักษาความกระตือรือร้นในการเป็นผู้นำข่าวดี จงช่วยกันฟื้นฟูประเทศทั้งด้านมนุษยธรรมและจิตวิญญาณ
ช่วงสายวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาวันฉลองนักบุญแอนดรูว์ อัครสาวกและมรณสักขี ภายในสนามกีฬาบาร์กเตเลมี โบก็องดา กรุงบังกี้ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 30,000 คน โดยมิสซานี้เป็นมิสซาปิดท้ายการเยือนทวีปแอฟริกาของพระสันตะปาปาด้วย

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- เป็นเรื่องดีในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก การทดลอง และความทุกข์ระทม ยิ่งอนาคตยังไม่แน่นอนและเราสัมผัสถึงความอ่อนล้าและหวาดระแวง เราได้มาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน เรามาอยู่ร่วมกันในวันนี้เพื่อเฉลิมฉลองการประทับอยู่ของพระเจ้าโดยพร้อมหน้ากัน

- การมองไปยังชีวิตนิรันดรไม่ใช่ความเชื่อผิดๆ มันไม่ใช่การต่อสู้ของโลกนี้ แต่นี่คือความจริงที่ทรงพลังซึ่งเรียกร้องเราให้ก้าวออกจากตัวเองและท้าทายเราให้รักษาความเชื่อและความรัก

- ขอให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเป็นพี่น้องกันและความสามัคคีที่พระเจ้าทรงมอบให้ ให้เราขอบคุณความชื่นชมยินดีและความรักที่พระเจ้าเติมลงในครอบครัวและชุมชนของเรา ทั้งที่เราต้องทนทุกข์จากความรุนแรงและความกลัวต่ออนาคตที่ไม่แน่นอน

- พวกเราทราบดีว่า กลุ่มคริสตชนถูกเรียกมาเพื่อเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ กระนั้น ถนนสายนี้ยังอีกยาวไกล เรายังต้องก้าวเดินต่อไป เห็นได้ชัดว่า เรายังต้องวอนขอการอภัยโทษจากพระเจ้าสำหรับการที่เราลังเลหรือไม่เต็มใจที่จะปฎิบัติตนเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสาร

- พ่อขอเชิญชวนทุกคนให้รักษาความกระตือรือร้นในการทำพันธกิจของการเป็นผู้นำข่าวดี ยิ่งไปกว่านั้น ขอให้เราเป็นคนใจกว้าง โอบอ้อมอารี ชื่นชมยินดี และเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ พวกเราแต่ละคนถูกเรียกให้เป็นผู้นำสารซึ่งพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆ และศาสนาต่างๆ กำลังเฝ้ารออยู่

- พวกเราเป็นเหมือนบรรดาอัครสาวกซึ่งจำเป็นต้องเปี่ยมด้วยความหวังและความมุ่งมั่นต่ออนาคต ... คริสตชนของสาธารณรัฐแอฟริกากลางแต่ละคนถูกเรียกมาให้รักษาความเชื่อและรักษาพันธกิจการแพร่ธรรม เราต้องเป็นผู้สร้างผู้ฟื้นฟูประเทศทั้งทางด้านมนุษยธรรมและจิตวิญญาณ

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนทุกคน ร่วมภาวนาให้กับ "พระอัยกาบาร์โธโลมิว ที่ 1" โอกาสที่วันนี้เป็นวันฉลองนักบุญแอนดรูว์ องค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรออโธด็อกซ์แห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล

จากนั้น พระสันตะปาปาได้ประทับเครื่องบินพระที่นั่งออกจากกรุงบังกี้ มุ่งหน้ากลับกรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นอันว่า พระองค์ทรงสิ้นสุดพันธกิจการเยือนทวีปแอฟริกาอย่างเป็นทางการ


Comments