โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์คาทอลิกอย่าทำตัวเผด็จการหรือคนสั่งการ แต่จงเป็นผู้รับใช้"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน สงฆ์คาทอลิกต้องเป็นนายชุมพาบาลและผู้รับใช้ ไม่ทำตัวเผด็จการหรือเป็นพนักงานสั่งการ เพราะเราไม่ได้บวชเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ทรงย้ำ สงฆ์คาทอลิกต้องหนักแน่น แต่อย่าแข็งกร้าว อย่าทำอะไรแบบขอไปที อย่าทำตัวซึมเศร้าอมทุกข์ เพราะมันไม่ดีต่อตัวเองและสัตบุรุษ ทรงชี้ พระสงฆ์ทุกคนมีประวัติชีวิตแตกต่างกัน ดังนั้น อย่าคาดหวังว่าวันที่เขาได้รับการบวช แล้วจะต้องเติบโตสุดขีดทันที ทรงแนะ เวลารับสมัครคนเข้าบ้านเณร ต้องพิจารณาให้ดี ควรระวังคนที่มีบุคลิกแข็งกร้าวและยึดมั่นอะไรสุดขั้ว ทรงเตือนสติพระสังฆราช อย่าเดินทางบ่อยเกินไป เพราะพระสงฆ์จะบ่นได้ว่าไม่อยู่กับฝูงแกะเลย 


ช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมของสมณกระทรวงเพื่อพระสงฆ์ ซึ่งมาประชุมกันในโอกาสครบ 50 ปีของการประกาศจากสังคายนาวาติกัน ที่ 2 เรื่องข้อกำหนดการอภิบาลและชีวิตของพระสงฆ์ (Presbyterorum ordinis) และ ข้อกำหนดเรื่องการฝึกอบรมพระสงฆ์ (Decree on Priestly Training)

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้โอวาทพวกเขาแบบสดๆ จากใจว่า

- พ่อขอแบ่งสิ่งที่จะกล่าวในวันนี้ออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ การเลือกคนที่จะเข้าบ้านเณร, การบวชผู้ได้รับเลือกให้เป็นพระสงฆ์ และการเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ท่ามกลางผู้คน

- เรื่องแรก การเลือกคนที่จะเข้าบ้านเณร ... พระสงฆ์มีประวัติความเป็นมาส่วนตัว ทุกคนมีเรื่องราวของตนเอง แต่พวกเขาไม่ใช่เห็ดที่จะเติบโตได้ทันทีในวันที่ได้รับศีลบวชภายในอาสนวิหาร มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ให้การอบรมและตัวพระสงฆ์คนนั้นเองที่จะจดจำเรื่องนี้ให้ดี และรู้จักนำชีวิตส่วนตัวให้ก้าวไปบนหนทางนี้

- สถานที่สำคัญที่สุดสำหรับการฝึกอบรมคนให้เป็นพระสงฆ์ก็คือครอบครัว นี่คือศูนย์กลางของงานอภิบาลและยังสามารถส่งเสริมกระแสเรียกได้อีกด้วย

- เวลาจะรับผู้สมัครเข้าบ้านเณร ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะมันอาจมีคนที่มีภาวะบกพร่องทางจิตอยู่ท่ามกลางผู้สมัคร อาทิ คนที่มีลักษณะแข็งกร้าวเกินไปหรือยึดมั่นแบบสุดขั้วเกินไป

- พระสงฆ์ที่ดีคือคนเรียนรู้ที่จะสร้างสันติ รู้จักสร้างความสุขุม แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตาม เพราะนี่คือบุคลิกลักษณ์ของศิษย์พระเยซู พระสงฆ์ต้องเรียนรู้ที่จะไม่ถูกครอบงำด้วยข้อจำกัดของตนเอง แต่ต้องรู้จักใช้พรสวรรค์ของตนให้เกิดประโยชน์ พระสงฆ์คนไหนที่ทำตัวอมทุกข์ซึมเศร้าบ่อยๆ เขาก็มีบุคลิกที่ไม่ดีทั้งต่อตัวเองและสัตบุรุษ

- เรื่องที่สอง เมื่อได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว พระสงฆ์ต้องรับใช้พี่น้องชายหญิงทุกคน พวกเราไม่ได้เป็นพระสงฆ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน พระสงฆ์ต้องไม่ทำตัวเป็นเผด็จการ แต่ต้องให้ความร่วมมือกับทุกคน จงหนักแน่น แต่อย่าแข็งกระด้าง จงชื่นชมยินดี อย่าทำตัวแบบผิวๆ ทำอะไรแบบขอไปที กล่าวโดยสรุป จงเป็นนายชุมพาบาล อย่าทำตัวเป็นเจ้าพนักงานสั่งการ

- เรื่องที่สาม การอยู่ท่ามกลางสัตบุรุษ พระสงฆ์ต้องอยู่กับสัตบุรุษของตนเสมอ อย่าปฏิบัติหน้าที่สงฆ์เพียงแค่ว่า 'เมื่องานจบ ก็จบกัน' เพราะพระสงฆ์ที่ดีต้องใกล้ชิดและเปี่ยมด้วยความรักที่อ่อนโยนให้กับสัตบุรุษเสมอ พระสงฆ์ต้องอย่าทำตัวเป็นเหมือนคนใจบุญหรือเจ้าพนักงานสั่งการ แต่พระสงฆ์ต้องเป็นพ่อและเป็นพี่น้องกับสัตบุรุษ

- สุดท้าย พ่อขอเตือนสติบรรดาพระสังฆราชเกี่ยวกับการอยู่ในสังฆมณฑลของตน ถ้าพวกท่านไม่รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังอยู่ในสังฆมณฑลของตน ท่านก็ควรจะลาออกจากหน้าที่นี้ พ่ออยากกล่าวถึงพระสังฆราชที่เดินทางบ่อยเกินไปและไม่อยู่ใกล้ชิดกับฝูงแกะของตน บ่อยครั้งแค่ไหนที่เราได้ยินบรรดาพระสงฆ์ของเราบ่นเรื่องเหล่านี้ ดังนั้น ถ้าพระสงฆ์โทรศัพท์มาหาท่าน และท่านยังไม่สามารถคุยกับพวกเขาได้ อย่างน้อยท่านก็โทรกลับไปหาพวกเขาก็ยังดี

Read More: Vatican Insider

Comments