โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องอย่าเห็นแก่ตัวและอย่าเฉยชาต่อความทุกข์ร้อนของผู้อื่น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คริสตชนต้องอย่าเห็นแก่ตัวและอย่าเฉยชาต่อความทุกข์ร้อนของเพื่อนมนุษย์ คริสตชนห้ามยืนเฉยๆ เวลาเห็นเพื่อนมนุษย์กลายเป็นเหยื่อของวัฒนธรรมทิ้งขว้าง แต่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือพวกเขา เราต้องกล้าเปลี่ยนแปลง ทรงย้ำอีกครั้ง ประตูวัดคาทอลิกห้ามปิดตาย แต่ต้องเปิดเสมอเพื่อช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังบ้านแห่งความเมตตา เขตนาลูโกลองโก้ กรุงคัมปาล่า ประเทศยูกันดา เพื่อเยี่ยมบรรดาผู้สูงอายุในศูนย์แห่งนี้

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับผู้สูงอายุที่อยู่ที่นี่ว่า

- ณ บ้านหลังนี้ พ่อขอเรียกร้องไปยังวัดคาทอลิกทุกแห่งทั้งในยูกันดาและทั่วทั้งทวีปแอฟริกา อย่าทอดทิ้งผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเป็นอันขาด เพราะพระเยซูตรัสไว้ว่า พระองค์ประทับอยู่กับพวกเขาทุกคน

- พระวรสารสั่งเราทุกคนว่า เราต้องก้าวออกไปยังพื้นที่ชายขอบของสังคม เพื่อไปหาพระคริสตเจ้าที่กำลังทนทุกข์ทรมานอยู่กับผู้ต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้

- พระเจ้าตรัสกับเราใช่ไหมว่า พระองค์จะตัดสินเราตามสิ่งที่เราทำ มันน่าเศร้าเพียงใดที่ในสังคมของเรานั้น มีผู้สูงอายุจำนวนมากถูกทอดทิ้ง มันน่าเศร้าเพียงใดที่มีเยาวชนจำนวนมากถูกนำไปเป็นแรงงานทาสและการค้ามนุษย์!

- ถ้าเราติดตามสถานการณ์โลกอย่างใกล้ชิด มันดูเหมือนว่า หลายๆ ที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวและความเฉยชาต่อความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ มีพี่น้องชายหญิงจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของวัฒนธรรมทิ้งๆ ขว้างๆ ในฐานะที่เป็นคริสตชน เราไม่สามารถยืนดูเฉยๆ แต่เราต้องกล้าเปลี่ยนแปลง!

- ครอบครัวคริสตชนต้องเป็นเครื่องหมายแห่งความรักความเมตตาของพระเจ้า สิ่งนี้ไม่ได้มีเพื่อเด็กและผู้สูงอายุเท่านั้น แต่เพื่อทุกคนที่ตกทุกข์ได้ยาก ประตูของวัดคาทอลิกต้องไม่ปิดตาย อย่าปิดหูและทำเป็นไม่ได้ยินเสียงของผู้ยากไร้เป็นอันขาด

Comments