โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าพระศาสนจักรถูกครอบงำด้วยเงินและอำนาจ ภาวะถดถอยและจุดจบจะมาเยือน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือน เมื่อใดที่พระศาสนจักรถูกครอบงำด้วยเงินและอำนาจ เราก็เข้าสู่ภาวะถดถอยและจุดจบจะเป็นแบบเลวร้าย ทรงชี้ พระเยซูทรงหนักแน่นกับคำสอนของพระองค์ พระเยซูไม่มีที่ว่างให้กับจิตตารมณ์ทางโลก ไม่มีที่ว่างให้กับการคดโกง นี่จึงเป็นความท้าทายของเราทุกคนที่ต้องเจอ ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ พระเยซูทรงขับไล่พ่อค้าออกจากพระวิหาร พร้อมตรัสว่า "บ้านของเราเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา แต่พวกท่านมาทำให้เป็นซ่องโจร"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- หัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์ไม่ให้เกียรติกับพระเจ้าและทำตัวหยวนๆ กับการค้าขายในพระวิหาร พวกเขาไม่ให้เกียรติบ้านของพระเจ้า พระวิหารคือสัญลักษณ์ของพระศาสนจักร พระศาสนจักรจะเป็นเป้าหมายของการประจญล่อลวงของจิตตารมณ์ทางโลกและอำนาจอยู่เสมอ พ่อย้ำเลยนะว่า เสมอเลย!

- พระเยซูไม่ได้พูดว่า 'อย่าขายของข้างในพระวิหาร แต่ไปขายข้างนอกพระวิหารได้' แต่พระองค์ตรัสว่า 'ท่านมาทำให้บ้านของพระเจ้ากลายเป็นซ่องโจร!' เมื่อใดก็ตามที่พระศาสนจักรเข้าสู่สถานะแบบนี้ เราก็เข้าสู่สภาวะถดถอย และจุดจบก็เป็นแบบเลวร้าย มันแย่มากจริงๆ

- นี่คืออันตรายมากๆ ของการคดโกงในพระศาสนจักร สิ่งนี้เกิดเมื่อพระศาสนจักรถูกครอบงำด้วยเงินและอำนาจ แทนที่จะอุทิศตนให้กับความเชื่อในพระเจ้า ทำตัวเป็นเจ้าชายแห่งสันติ ความชื่นชมยินดี และความรอดพ้น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระวรสารวันนี้ หัวหน้าสมณะและบรรดาสมณะถูกครอบงำด้วยเงิน อำนาจ และพวกเขาเมินเฉยพระจิต

- พระเยซูไม่ได้ขับไล่บรรดาสมณะและธรรมาจารย์ พระองค์ทรงขับไล่พวกพ่อค้าที่ค้าขายออกไปจากพระวิหาร แต่ว่าพวกหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าขายเหล่านี้ การกระทำของหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์คือการติดสินบน พระวรสารวันนี้ก็บอกแล้วว่า 'หัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์ รวมทั้งผู้อาวุโส ต้องการวางแผนจะฆ่าพระเยซู' ทำไมพวกเขาทำแบบนี้ ก็เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปไง

- ความหนักแน่นของพระเยซูดูได้จากพระวาจาของพระองค์ นี่คือการพูดด้วยความรัก พระเยซูไม่มีที่ว่างให้กับจิตตารมณ์ทางโลก พระเยซูไม่มีที่ว่างให้กับการคดโกง นี่คือความท้าทายสำหรับเราแต่ละคน นี่คือการดิ้นรนที่พระศาสนจักรต้องเจอทุกวัน ดังนั้น พวกเราต้องใส่ใจกับพระวาจาของพระเยซู พวกเราต้องอย่าแสวงหาความสุขสบายจากเจ้านายทางโลก พระเยซูบอกเราไม่ใช่เหรอว่า พวกเราไม่สามารถรับใช้เจ้านายสองคนไปพร้อมกัน

- ขอให้เราทุกคนสวดขอพระเจ้า โปรดอย่าให้เราตกเป็นเหยื่อของจิตตารมณ์ทางโลก เพราะถ้าเราตกเป็นเหยื่อของจิตตารมณ์ทางโลกแล้ว เราจะถูกครอบงำด้วยเงินและอำนาจนั่นเอง


Comments