โป๊ปฟรังซิส: "อย่าดำเนินชีวิตสองมาตรฐาน ต่อหน้าพระเจ้าทำเป็นศรัทธา ลับหลังคดโกง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คริสตชนอย่าดำเนินชีวิตสองมาตรฐาน ต่อหน้าพระเจ้าทำเป็นศรัทธาและไปร่วมมิสซาทุกอาทิตย์ แต่ลับหลังดันทำตัวชอบรับสินบนหรือติดสินบนคนอื่น เพราะการทำแบบนี้คือการหลงไปตามจิตตารมณ์ทางโลก และทำให้อัตลักษณ์การเป็นคริสตชนจางหายไป ช่วงเช้าวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากหนังสือมัคคาบี เป็นเหตุการณ์ที่ กษัตริย์อันทิโอคัส ผู้ชั่วร้ายได้บังคับทุกคนให้ละทิ้งพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ทางโลก เขาบังคับ เอเลอาซาร์ ธรรมาจารย์คนสำคัญให้กินเนื้อหมูซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามของชาวยิว แต่เอเลอาซาร์ไม่ยอม เขาจึงเลือกยอมตายเพื่อรักษาความเชื่อไว้

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- จิตตารมณ์ทางโลกนำเราให้ขัดแย้งกับสิ่งที่เราชอบพูดว่า 'พระสันตะปาปา ผมเป็นคาทอลิกที่ดี ผมไปมิสซาทุกวันอาทิตย์' แต่สิ่งที่เราทำตอนอยู่ที่ทำงาน เรากลับติดสินบนหรือรับสินบนจากคนอื่น นี่คือการดำเนินชีวิตที่ขัดแย้งกัน จิตตารมณ์ทางโลกทำให้เราดำเนินชีวิตสองมาตรฐาน มันทำให้เราถอยห่างจากพระเจ้าและทำลายอัตลักษณ์คริสตชน

- ด้วยเหตุนี้ พระเยซูจึงวอนขอพระบิดาโปรดคุ้มครองเราจากจิตตารมณ์ทางโลก ในทางกลับกัน จิตตารมณ์คริสตชนหรือพูดให้ชัดคืออัตลักษณ์คริสตชน คือการไม่เห็นทะนงตน แต่เลือกที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องอัปยศ เลือกที่จะดำเนินชีวิตสอดคล้องกับที่พระเยซูสอน อาทิ การช่วยเหลือคนอื่นและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ทุกคน

- หลายคนอาจแย้งพ่อว่า 'พระสันตะปาปา มันไม่ง่ายเลยที่จะดำเนินชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยการประจญล่อลวง เราถูกล่อลวงด้วยสิ่งล่อตาล่อใจให้ดำเนินชีวิตสองมาตรฐานในทุกๆ วัน' ใช่ สำหรับพวกเรา มันอาจดูยาก แต่พระเจ้าสามารถช่วยเราให้หลีกหนีจากจิตตารมณ์ทางโลกได้

- ดังนั้น พ่อขอให้ทุกคนดูแบบอย่างของ เอเลอาซาร์ ธรรมาจารย์ผู้ดำเนินชีวิตอย่างยึดมั่นในพระเจ้า ท่านไม่ดำเนินชีวิตสองมาตรฐาน การดำเนินชีวิตแบบนี้จะทำให้อัตลักษณ์คริสตชนของเราเข้มแข็ง และไม่ทำให้เราหลงไปกับชีวิตสองมาตรฐาน


Comments