โป๊ปฟรังซิส: "หากเป็นพระสันตะปาปาที่ไม่ได้อภิบาล พ่อจะไม่มีความสุขเลย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ หากพระองค์เป็นพระสันตะปาปาที่ไม่มีแนวทางของผู้อภิบาล พระองค์จะเป็นพระสันตะปาปาแบบไม่มีความสุขเลย เพราะความสุขคือการได้สอนคำสอนเด็กๆ ถวายมิสซาให้พวกเขา รวมไปถึงการไปเยี่ยมผู้ป่วยและผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทรงยอมรับ ไม่กล้าตอบคำถามเรื่องข้อห้ามของลูเธอรันที่ห้ามรับศีลมหาสนิทในโบสถ์คาทอลิก ภายหลังหญิงลูเธอรันที่แต่งงานกับสามีที่เป็นคาทอลิกถามพระองค์ แต่ย้ำ หากกลับกัน พระองค์ก็ไม่อนุญาตและไม่ส่งศีลมหาสนิทให้กับคนที่ไม่เป็นคาทอลิก ทรงชี้ คาทอลิกและลูเธอรันเคยขัดแย้งและเบียดเบียนกันหลายครั้งในอดีต ยุคนี้ เราต้องแสวงหาการยกโทษและคืนดีกัน มุ่งมั่นรับใช้กันเหมือนที่พระเยซูทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง
ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จเยือนโบสถ์ลูเธอรันในกรุงโรม เพื่อร่วมสวดภาวนาคริสตศาสนสัมพันธ์กับสมาชิกลูเธอรัน

สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับสมาชิกลูเธอรัน พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้พวกเขาถามแบบสดๆ แล้วพระองค์ทรงตอบกลับจากใจ ซึ่งประเด็นสำคัญมีดังนี้

- คำถามแรก "สิ่งที่รู้สึกดีที่สุดในการเป็นพระสันตะปาปาคืออะไร"

- พระสันตะปาปาตรัสตอบว่า "ด้วยความสัตย์จริง การเป็นพระสันตะปาปาที่มีสไตล์ผู้อภิบาลคือสิ่งที่ดีที่สุด นอกจากนี้ สิ่งที่พ่อชอบที่สุดคือการได้สอนคำสอนให้เด็กๆ และถวายมิสซาให้พวกเขา อีกเรื่องที่ทำให้มีความสุขก็คือการได้ไปเยี่ยมสัตบุรุษ เยี่ยมผู้ป่วย และพูดคุยกับผู้ที่กำลังโศกเศร้า กล่าวโดยสรุป หากเป็นพระสันตะปาปา เป็นพระสังฆราช แล้วไม่ได้มีแนวทางของผู้อภิบาล พ่อก็จะเป็นพระสันตะปาปาแบบไม่มีความสุขเลย"

- คำถามที่สอง หญิงชาวลูเธอรันถามพระสันตะปาปาว่า "ดิฉันแต่งงานกับสามีที่เป็นคาทอลิก แต่ข้อห้ามของลูเธอรันคือห้ามรับศีลมหาสนิทในโบสถ์(พิธี)คาทอลิก เรื่องนี้ทำให้ดิฉันเศร้าใจมาก เพราะมันทำร้ายความรู้สึกของเราและแบ่งแยกเราออกจากกันในรูปแบบของความเชื่อ เมื่อเป็นเช่นนี้ พระองค์ทรงมีคำแนะนำอะไรให้ดิฉันบ้างไหม"

- พระสันตะปาปาตรัสตอบว่า "นี่คือปัญหาที่ทุกคนต้องเผชิญ เรื่องนี้มันใหญ่เกินจะอธิบายและตีความจริงๆ ... แต่พ่อขออ้างอิงไปยังเรื่องศีลล้างบาป ทั้งคาทอลิกและลูเธอรันแบ่งปันศีลล้างบาปในพระเจ้าเดียวกัน เราส่งเสริมกันและกันในคำภาวนา สำหรับคำถามของท่าน พ่อไม่กล้าอนุญาตให้ท่านรับศีลมหาสนิทเช่นกัน พ่อไม่อนุญาตและพ่อจะไม่ส่งศีลมหาสนิทให้กับคนที่ไม่ได้เป็นคาทอลิก ด้วยเหตุนี้ พ่อขอให้ท่านสวดภาวนา แล้วพูดกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวถึงเรื่องนี้ พ่อไม่กล้าพูดอะไรมากไปกว่านี้จริงๆ"

- ตอนท้าย พระสันตะปาปา ทรงเทศน์ต่อสมาชิกลูเธอรันทุกคนว่า "มันมีการเบียดเบียนระหว่างคาทอลิกกับลูเธอรันเกิดขึ้นหลายครั้งในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้น ยุคนี้ เราต้องแสวงหาการยกโทษ การให้อภัย และมุ่งมั่นที่จะรับใช้กันและกันเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงรับใช้เราทุกคน ขอให้เราวอนขอพระเจ้า โปรดให้เราเดินร่วทางกัน อย่าให้มีสิ่งใดมาแบ่งแยกเรา แต่ให้เราแสวงหาการคืนดี"


Comments